WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік створення підприємства - Курсова робота

Облік створення підприємства - Курсова робота

- на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи відносно спроможності суб'єкта господарчої діяльності забезпечити дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів по охороні праці й промислової безпеки під час виконання заявленої роботи;

- на експлуатацію об'єкта – висновок експертизи відносно відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів по охороні праці й промислової безпеки (з урахуванням результатів сертифікації у системі Укрсепро у випадку її проведення) й спроможності суб'єкта господарчої діяльності забезпечити дотримання вимог законодавства під час його експлуатації, а також експлуатаційну документацію (копії інструкції по експлуатації, паспорта, встановлення та ін.) українською або, у порядку винятку, російською мовами (для об'єкта, який виготовлений за кордоном);

- на проведення навчання з питань охорони праці – висновки експертизи Головного навчально-методичного центру або експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці відносно спроможності суб'єкта господарчої діяльності проводити навчання за питаннями охорони праці.

Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган протягом 30 робітничих днів після реєстрації заяви видає суб'єкту господарчої діяльності відповідний дозвіл або повідомляє письмово про відмову з необхідним обгрунтуванням.

Дозвіл видається суб'єкту господарчої діяльності або уповноваженій ним особі чи надсилається поштою , про що робиться запис на його копії, яка залишається у Держнаглядохоронпраці або його територіальному органі.

4) Дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі

У відповідності до ст.17 Декрету про місцеві податки та збори збор за видання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі – це сплата за оформлення й видання дозволу на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях.

Збір за видання дозволу на торгівлю стягується з юридичних осіб та громадян, які реалізують сільськогосподарчу, промислову продукцію та інші товари, залежно від площі торгівельного місця, його територіального розміщення й виду продукції.

Тому строк дії дозволу на розміщення об'єкта торгівлі, порядок видання такого дозволу, а також перелік необхідних документів, які потрібно надати для отримання дозволу, встановлюються органами місцевого самоврядування.

Як правило, до переліку документів, які необхідно надати суб'єкту господарювання для отримання дозволу на розміщення об'єкта торгівлі, входять:

- заява;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія дозволу санепідемслужби на початок роботи;

- копія документу, який засвідчує сплату місцевого збору (для платників єдиного податку – копія свідоцтва платника єдиного податку);

- копія дозволу органу пожежного нагляду на початок роботи;

- для підприємств суспільного харчування й пересувної торгівельної мережі – копія асортиментного переліку товарів, погодженого з епідеміологічною санітарною службою;

- копія документа про наявність відповідних торгівельних приміщень (свідоцтво про право власності на приміщення, договір оренди або суборенди при згоді власника, паспорт кіоску або акт приймання до експлуатації малої архітектурної форми чи тимчасової споруди та ін.).

Дозвіл необхідно отримати, але надаватися він буде безкоштовно.

5)Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми

Отримання дозволу на розміщення малої архітектурної форми для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Правил розміщення малих архітектурних форм.

Під малою архітектурною формою розуміється невелика споруда, яка виконується з полегшених конструкцій й встановлюється тимчасово без фундаментів. Розрізняють пересувну й стаціонарну малу архітектурну форму, порядок дозволу яких розрізняється.

Малі архітектурні форми мають розташовуватися із дотриманням вимог актів законодавства, державних стандартів й норм, регіональних та місцевих правил забудови.

Нижче приведений приклад документу дозвільного характеру, в вигляді дозволу на розміщення об'єктів торгівлі.

11. Опис процедури отримання дозволу на виготовлення штампа та печатки підприємства

Цивільним кодексом передбачена наявність у підприємства печатки зі своїм найменуванням. Печатка необхідна для затвердження підписів посадових осіб на договорах , платіжних документах, документах на відпустку, звітах та ін. Підприємство може мати тільки по одному екземпляру основної печатки. Якщо у діяльності підприємства недостатньо використання однієї печатки, то допускається виготовляти додаткові печатки з цифрами "1", "2" і т.д., а також прості круглі печатки й штампи для:

- секретаря;

- канцелярії;

- адміністративно – господарчих управлінь;

- відділів кадрів та ін.

Процес отримання печаток складається із двох етапів:

- отримання дозволу на оформлення замовлення на виготовлення печатки або штампів;

- виготовлення печаток у штемпельно – граверних майстернях.

Дозвіл на оформлення замовлення на виготовлення печатки видається міськ- або райорганом внутрішніх справ у відповідності до Інструкції про порядок видачі дозволу на виготовлення печаток й штампів.

Для отримання зазначеного дозволу суб'єкт підприємницької діяльності (уповноважена ним особа) подає до відповідного органу внутрішніх справ:

- заяву на видачу дозволу на оформлення замовлення на виготовлення печатки або штампів;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- два екземпляра зразків (ескізів) печаток й штампів, затверджених власником;

- документ, який підтверджує внесення сплати за видачу дозволу на виготовлення печаток й штампів.

Органам внутрішніх справ для видачі дозволу на виготовлення печаток й штампів забороняється вимагати від суб'єкта підприємницької діяльності документи, не передбачені Інструкцією про порядок видачі дозволу на виготовлення печаток й штампів.

У заяві вказується:

- кількість печаток й штампів, які передбачається виготовити;

- вперше або ні виготовляються печатки й штампи;

- місцезнаходження (юридична адреса) підприємства;

- особа, відповідальна за отримання дозволу на виготовлення печаток й штампів, його прізвище, ім'я та по батькові, паспортні данні;

- прізвище, ім'я та по батькові, паспортні данні керівника або уповноваженої ним особи, яке подає прохання до органів внутрішніх справ, з якого часу займає посаду;

- про перереєстрацію особи (у випадку такої), отримання дублікату свідоцтва про реєстрацію й з чим це пов'язано, існування непорозуміння за використанням печаток й штампів (несвоєчасна передача від одного керівника іншому, розгляд справ за використанням печаток у судових інстанціях й т.п.). У випадку відсутності таких даних це також відображається у заяві.

При виготовленні ескізів слід враховувати, що вони виконуються розбірливо й чітко, без виправлення. При цьому печатки й штампи виготовляються у відповідності до затверджених розмірів круглої або трикутної форми.

Інструкцією № 17 передбачені наступні вимоги до розмірів печаток й штампів:

  • печатка круглої форми з текстом однією мовою – діаметром 38-40мм;

  • печатка круглої форми з текстом двома мовами – діаметром 40-45мм;

  • трикутна печатка – розміром сторони 45*45 мм;

  • угловий штамп – розміром сторони не менш 40*60мм;

  • маленька кругла печатка – діаметром 20-25 мм.

Напис на печатці повинен відповідати назві, яка зазначена у свідоцтві про державну реєстрацію.

Печатки із емблемами, товарними знаками й т.п., з відповідним описом можуть бути виготовлені лише у тому випадку, якщо вони зареєстровані у встановленому законодавстві України порядку або передбачені у статуті або положенні підприємства, яке зареєстровано відповідним міністерством або іншим централізованим органом виконавчої влади чи міською державною адміністрацією чи органом міського і регіонального самоврядування.

На печатках й штампах усі реквізити вказуються українською або одночасно українською та російською мовами. Однак у зв'язку з тим, що п.1 ст.8 Закону України "Про державну реєстрацію" передбачено надання документів виключно українською мовою, найменування підприємства на російській мові не має юридичного підтвердження, тому використовувати його на круглій печатці підприємства не рекомендується. Іноземна мова у надписах на печатках й штампах може використовуватися у тому разі, якщо це передбачено відповідними законами про подвійне оподаткування , яке діє у рамках міжнародних договорів й норм міжнародного права.

На усіх печатках й штампах вказується ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

Реквізити підприємства, вказані на угловому штампі, повинні відповідати реквізитам, вказаним на печатці.

Упродовж трьох робітничих днів від дня отримання документів орган внутрішніх справ повинен видати дозвіл на виготовлення печаток й штампів або письмову відмову із вказанням причини відмови. При видачі дозволу на зворотній стороні оригінала свідоцтва про державну реєстрацію ставиться штамп, який свідчить про видачу дозволу на виготовлення печаток й штампів із вказанням їх кількості. Штамп засвідчується підписом робітника дозвільної системи та печаткою з відтиском "дозвільна система". Після цього свідоцтво провертається власникові.


 
 

Цікаве

Загрузка...