WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік створення підприємства - Курсова робота

Облік створення підприємства - Курсова робота

2

3

3

3

4

5

6

7

8

Реєстраційний №

Начальник відділення

виконавчої дирекції Фонду Самойлов В.І.

Самойлов (прізвище, ініціали)

(підпис)

Дата реєстрації "18" _червня_ 2006р.

М.П.

10. Опис процедури отримання документів дозвільного характеру.

Перш ніж безпосередньо перейти до здійснення певних дій у рамках своєї господарчої діяльності, необхідно отримати ряд документів дозвільного характеру. Під таким розуміють: дозвіл, висновки, погодження, свідоцтво та інші схожі документи дозвільних органів, наприклад, дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі, дозвіл на розміщення малих архітектурних форм та ін. Дозвільні органи – це органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, заклади, організації, уповноважені згідно до законодавства видавати документи дозвільного характеру. В якості об'єктів, на які видається документ дозвільного характеру, можуть виступати: земельні ділянки, споруди, будівлі, приміщення, обладнання й механізми, які вводяться до експлуатації або проектуються, окрема операція, господарча діяльність певного виду, робота й послуга. Документом, який регулює взаємини між органами виконавчої влади й суб'єктами господарювання при оформленні документів дозвільного характеру, є Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарчої діяльності". Сфера дії Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарчої діяльності" не розповсюджується на такі види дозвільних систем:

а) ліцензування господарчої діяльності;

б) захист економічної конкуренції;

в) дозвільна система, яка розповсюджується на операції зі зброєю, бойовим знаряддям, вибуховими матеріалами й речовинами, сильнодіючими отрутними речовинами;

г) дозвільна діяльність у сфері використання ядерної енергії.

Існує наступний порядок отримання дозвільних документів:

суб'єкт господарювання відвідує адміністратора й дізнається, які дозвільні документи йому необхідні і як їх отримати. Необхідно надати адміністратору усі необхідні документи. До них відносяться (ст.7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарчої діяльності"):

- заяву за формою, встановленою постановою № 1176 (Додаток 22);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта ведення господарства;

- документи, необхідні для видання дозволу, а також ті, що підтверджують внесення сплати за видання того чи іншого документа, якщо така сплата встановлена. Заява та документи надаються у одному екземплярі.

Адміністратор регіструє заяву й документи у спеціальному журналі (форма такого журналу наведена у додатку до Типового положення про адміністратора). Заява й документи, які додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається позивачу з відміткою про дату й номер їх реєстрації. Після цього адміністратор (у день реєстрації заяви або наступного дня) передає затверджені їм копії документів до місцевих дозвільних органів.

Місцеві дозвільні органи повинні прийняти рішення про видання (або відмову у виданні) документа дозвільного характеру протягом 5 робітничих днів від дня отримання від адміністратора заяви й документів, якщо інше не передбачено законом.

У випадку позитивного рішення місцевих дозвільних органів адміністратор наступного робітничого дня після отримання дозвільних документів організує видання позивачу документів дозвільного характеру.

1)Дозвіл органу державного пожежного нагляду на початок роботи

Видання органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи щойно створених підприємств здійснюється відповідно до Порядку видання дозволів органами пожежного нагляду. Зазначений дозвіл необхідно отримати також у наступних випадках:

  • при введенні до експлуатації нових виробничих, житлових та інших об'єктів, які знаходяться на реконструкції;

  • при веденні нових технологій;

  • при передачі до виробництва зразків нових пожежно небезпечних машин, механізмів, обладнання й продукції;

  • при оренді приміщення.

Дозвіл видається центральними, територіальними й місцевими органами державного пожежного нагляду. Невеликі підприємства отримують дозвіл у районних управліннях пожежної охорони. Відносно підприємств, об'єктів та приміщень, Дозволи на початок роботи яких видаються обласними управліннями пожежної охорони, складаються спеціальні переліки, які обнародуються у центральних та місцевих засобах масової інформації. Відповідно до Порядку видання дозволів органами пожежного нагляду Дозвіл видається безкоштовно.

Дозвіл не оформлюється:

- на орендовані торгівельні місця, кіоски й контейнери, якщо вони розміщені на ринках відповідно до схеми, погодженої у встановленому порядку з органами державного пожежного нагляду;

- у випадку приймання до експлуатації об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту державною комісією.

Для отримання Дозволу власник (орендатор) подає до органу державного пожежного нагляду:

  • заяву встановленого зразка відповідно до додатку 1 до Порядку видання дозволів органами пожежного нагляду;

  • матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта або приміщення;

для отримання дозволу на оренду приміщення – копію договору оренди

Підставою для видання дозволу є висновок, який оформлюється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта або приміщення, яка проводиться органом державного пожежного нагляду або іншим юридичною (фізичною) особою, яке отримало ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи). За проведення експертизи стягується плата, однак розмір даної плати діючим законодавством не встановлений

2)Дозвіл органу санітарно-епідеміологічного контролю на початок роботи

Відповідно до ст.41 Закону України "Про санітарне благополуччя" головним державним санітарним лікарем у межах відповідних територій надаються повноваження на погодження, а у передбачених законодавством випадках – надання дозволу на здійснення діяльності.

Введення до експлуатації нових об'єктів й тих, що знаходяться на реконструкції, виробничого, соціально-культурного та іншого призначення, розробка, виготовлення й використання нових машин, механізмів, обладнання, інших засобів виробництва, нових технологій здійснюється за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою.

Відповідно до цього положення висновки про відповідність об'єктів, які вводяться до експлуатації, вимогам санітарних норм й готовність підприємств для отримання дозволу на початок роботи видається на підставі:

- заяви власника підприємства або уповноваженого ним органу за встановленою формою;

- свідоцтва про державну реєстрацію;

- статуту підприємства;

- документів на право використання приміщення;

- позитивних висновків за проектною документацією;

- гігієнічних висновків на сировину, матеріали, готову продукцію, яка використовується у технології виробництва;

- результатів медичних оглядів робітників у відповідності до вимог діючого санітарного законодавства.

Для оформлення висновків посадові особи санітарно-епідеміологічної служби зобов'язані провести гігієнічний огляд виробництва з застосуванням лабораторних та інструментальних дослідів на предмет відповідності умов праці, виробничого та навколишнього природного середовища вимогам санітарних норм й правил і скласти акт про огляд підприємства. Санітарні норми розроблені індивідуально для окремих видів діяльності.

Висновки видаються у 3 екземплярах: один – власнику, другий – Держнаглядохоронпраці, третій – залишається у органів державної санітарно-епідеміологічної служби.

У разі відмови у виданні висновків власнику підприємства надається обгрунтована відмова.

3)Дозвіл органу державного нагляду за охороною праці на початок роботи

Відповідно до ст.155 КЗоП й ст.21 Закону України "Про охорону праці" працевлаштувальник повинен отримати дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок роботи й види робіт підприємства, діяльність якого пов'язана із виконанням робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки.

Видання дозволів підприємствам на початок таких робіт здійснюється відповідно до Порядку видання дозволів.

Для отримання дозволу суб'єкт господарчої діяльності або уповноважена ним особа подає (надсилає поштою) до Держнаглядохоронпраці або до його територіального органу за місцем розташування заяву встановленої форми, до якої додаються:


 
 

Цікаве

Загрузка...