WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік собівартості продукції рослинництва - Курсова робота

Облік собівартості продукції рослинництва - Курсова робота

АТ має право змінювати збільшувати або зменшувати розмір статутного Фонду.

Розмір статутного фонду після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом

випуску нових акцій;

обміну облігацій на акції;

збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного Фонду АТ приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і внутрішніми нормативними актами АТ.

Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом;

зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій;

зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і внутрішніми нормативними актами АТ і набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру. Зменшення статутного Фонду при наявності заперечень кредиторів АТ не допускається.

АТ випускає акції на весь розмір статутного Фонду та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Акціонери АТ без обмежень можуть розпоряджатися акціями АТ, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

Прибуток АТ утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку АТ сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні АТ.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів АТ.

АТ створює:

резервний Фонд;

фонд виплати дивідендів;

фонд коштів, що спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва;

інші фонди, що створюються за рішенням вищого органу АТ.

Резервний фонд АТ використовується для покриття витрат пов'язаних з відшкодуванням збитків, та незапланованих витрат. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5 відсотків чистого прибутку АТ до досягнення необхідного розміру. Рішенні про використання коштів фонду приймається Правлінням АТ. Резервний фонд АТ створюється у розмірі не менше 25% статутного фонду АТ.

Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку АТ. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього Фонду затверджується вищим органом АТ за поданням Правління АТ.

Кошти з Фонду виплачуються акціонерам пропорційно по загальної вартості належних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів або іншим чином згідно з порядком, визначеним проспектом, емісії акцій чи рішенням Правління АТ.

Фонд коштів, що спрямовується на розвиток і вдосконалення виробництва Формується шляхом відрахування 30% від чистого прибутку.

Управління АТ здійснюють:

вищій орган АТ - Загальні збори акціонерів;

Спостережна рада;

Правління АТ;

ревізійна комісія.

Земля – це продукт природи і тільки в процесі виробничої діяльності людей вона стає засобом виробництва. Земля при правильному її використанні не зношується і не виходить з виробничого процесу, а навпаки її якість покращується.

Виробниче значення і використання землі різноманітне тому, що ґрунти за своїм призначенням поділяються на сільськогосподарські і несільськогосподарські. Землі сільськогосподарського призначення – це ділянки землі, які постійно використовуються для сільськогосподарських цілей. До них входять:

рілля – це ділянки землі, які щорічно використовуються для вирощування сільськогосподарських культур;

до сінокосів відносять землі, які спеціально відводяться для вирощування сіна;

пасовища – це ділянки землі покриті травою і призначені для випасу тварин;

багаторічні насадження – це ділянки землі, зайняті суспільними, культурними посадками плодово-ягідних, технічних і інших насаджень, від яких продукція надходить на протязі декількох років.

Таблиця 2.1. – Склад і структура земельних угідь ВАТ „Якимівський АГРОС"

Угіддя

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2003р. в % до 2001р.

Площа, га

Струк-тура, %

Площа, га

Струк-тура, %

Площа, га

Струк-тура, %

Загальна земельна площа

2194,5

100

1446,8

100

1276,27

100

58,2

Всього с/г угідь

2190,3

99,8

1442,6

99,7

1272,07

99,6

58,1

Із них: - рілля

2185,9

99,6

1438,2

99,4

1267,67

99,6

58

- сінокоси

4,4

0,2

4,4

0,3

4,4

0,4

100

Інші землі

4,2

0,2

4,2

0,3

4,2

0,4

100

До не сільськогосподарських угідь відносять землі покриті лісом, лісополосами, землі під водою, болотами та інші землі, які не використовуються для сільськогосподарських цілей.

Аналізуючи таблицю 2.1. можна зробити висновок, що загальна земельна площа 2003 року, порівняно з 2001 роком, зменшилась на 41,8%. Цю зміну можна пояснити так: у 2002 р. був проданий Охрімівський філіал ВАТ „Якимівський АГРОС", тому з ним було передано 747,7 га сільськогосподарських угідь, а у 2003 р. 170,53 га, які були орендовані, було повернено їхнім хазяїнам.

Таблиця 2.2. – Склад і структура товарної продукції ВАТ „Якимівський АГРОС"

Види продукції, галузі

Вартість товарної продукції, т. грн.

2003 р. у % до 2002 р.

2003 р. у % до 2001 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

В сер. за 3 роки

Зернові і зернобобові всього

673,3

492,2

263,4

980,03

53,51

39,12

в тому числі:

пшениця озима

533,2

383,4

87,5

648,63

22,82

16,41

ярий ячмінь

84,5

32,1

60,27

жито

55,6

18,53

горох

76,7

25,57

гречка

60,3

20,10

просо

115,6

38,53

Соняшник

70,3

40,3

63,73

Гірчиця

120,5

40,17

Всього

743,6

532,5

383,9

х

х

х

Як видно з таблиці 2.2 товарна продукція ВАТ "Якимівський АГРОС" складається з зернових та зернобобових та з технічних культур. Через це можна сказати, що підприємство має вузьку спеціалізацію. Аналізуючи таблицю бачимо, що АТ не має постійного складу товарної продукції що року. Він змінюється в залежності від фінансово-господарського стану підприємства, від природнокліматичних умов та ін. Отже у 2003 році порівняно з 2002 та 2001 рр.. відбулося зменшення товарності озимої пшениці на 77,18% та 83,59%. Відповідно до цього (озима пшениця займає найбільшу питому вагу серед зернових та зернобобових) таке ж зменшення відбулося і з загальною кількістю зернових і зернобобових: порівняно з 2002 р. – на 46,49%, а з 2001 р. – на 60,88%

Визначення рівня собівартості продукції дає можливість встановити дохідність галузі, окремих культур.

Таблиця 4.1. – Динаміка собівартості 1 ц основних видів продукції в ВАТ „Якимівський АГРОС"

Вид продукції

2001

2002

2003

2003 в % до 2001

Виробництво продукції, ц

Витрати на виробн., т. грн.

Собівартість 1 ц прод. грн.

Виробництво продукції, ц

Витрати на виробн., т. грн.

Собівартість 1 ц прод. грн.

Виробництво продукції, ц

Витрати на виробн., т. грн.

Собівартість 1 ц прод. грн.

Витрати на виробн., грн.

Собівартість 1 ц прод. грн.

Оз. пшен.

29550

371,44

12,57

8288

156,97

18,9

1710

42,92

25,1

11,5

199,7

Просо

-

-

-

-

-

-

1630

37,5

23,0

-

-

Гречиха

-

-

-

-

-

-

2550

490,4

50,14

-

-

Гірчиця

-

-

-

-

-

-

9780

547,7

56,0

-

-

Яр. ячмінь

2500

62,25

24,9

156,1

3,79

24,3

-

-

-

-

-

Горох

-

-

-

257

12,72

49,5

-

-

-

-

-

Соняшник

995

83,38

83,8

305

18,18

59,6

-

-

-

-

-

Жито

1400

34,3

24,5

-

-

-

-

-

-

-

-

ВАЛ

34445

х

х

10411

х

х

1567

х

х

х

х


 
 

Цікаве

Загрузка...