WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

"Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

При наданні відпустки без оплати, поруч із зазначенням кількості днів відпустки зазначається "без оплати".

При звільнені працівників оформляється працівником відділу кадрів у двох примірниках на всіх працівників "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)" (додаток П). Один екземпляр залишається у відділі кадрів, а другий передається в бухгалтерію. Наказ підписується начальником відділу та керівником підприємства.

На підставі наказу (розпорядження) про припинення трудового договору бухгалтерія робить розрахунок із працівником.

Всі оригінали наказів з особового складу накопичуються у відділі кадрів. На ДП "Кривбасшахтозакриття" документи з особового складу оформленні досить особливо ретельно і акуратно, ведуться і зберігаються протягом тривалого часу і є конфіденційними.

На базовому підприємстві установлено мінімальну тарифну ставку для робітників першого розряду основної діяльності з нормальними умовами праці у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму на працездатну особу. Встановлено перелік і розмір доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів. Розроблено самостійно форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки та ставки. Оплата роботи в надурочний час здійснюється згідно з чинним законодавством за погодинною системою оплати праці, робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки, компенсація понаднормової праці відгулом не оплачується. Надання відпусток щорічних оплачується працівникам згідно графіків, узгоджених профкомом. Право працівника на щорічну основну та додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві робота у вихідний день компенсується, шляхом надання іншого дня відпочинку або оплатою в подвійному розмірі. Інший день відпочинку надається протягом двох тижнів. Здійснюється оплата лікарняних згідно чинного законодавства.

Табельний облік здійснюється згідно з діючими на підприємстві інструкціями. Табельний облік персоналу здійснює відділ кадрів. Для обліку відпрацьованого часу працівників ведеться "Табель обліку використання робочого часу" (додаток Р) по кожному працівнику окремо.

Посвідчення про відрядження видається працівнику підприємства на підставі наказу керівника для виконання службового доручення поза постійним місцем роботи (див. дод. А).

Авансовий звіт подається підзвітними особами, в якому зазначаються отримані суми під звіт, фактично здійснені витрати, залишок підзвітних сум, або їх перевитрачання (див. дод. Б).

Отже зробимо висновок, що ДП "Кривбасшахтозакриття" цілком регулюється КЗпП України, на підставі якого оформлення приймання, звільнення та переведення ведеться в єдиному порядку і належним чином.

2.3 Облік нарахування, утриманя та виплати заробітної плати

На базовому підприємстві при нарахуванні заробітної плати працівникам застосовують погодинну систему оплати праці. Розрахунки розміру заробітку працівника засновані на принципі встановлення певного тарифу за відпрацьований працівником часовий проміжок. Таким проміжком на підприємстві є година або, як прийнято називати, часова тарифна ставка. Отже заробіток працівника залежить від тарифної ставки, що відповідає присвоєному працівникові тарифному розряду, який характеризує складність виконуваних робіт та рівень кваліфікації працівника, здатного виконувати роботу відповідної складності та відпрацьованого ним часу.

Щомісяця визначається фактичний обсяг заробітної плати по кожному окремому працівнику. Визначення це здійснюється керівниками працівників з оформленням відповідних, підтверджуючих такі фактичні об'єми, документів (див. дод. С).

Для обліку відпрацьованого часу працівниками на підприємстві ведеться "Табель обліку використання робочого часу" (див. дод. Р), по кожному працівнику окремо

Так як на підприємстві, що досліджується використовують розрахункову - відомість (додаток С), то для обліку видачі заробітної плати із каси застосовують документ "Платіжна відомість" (див. дод. Т).

Нарахування заробітної плати на підприємстві здійснюється наступними бухгалтерськими проводками (табл.2.1).

Преміювання є одним із найбільш ефективних способів мотивації й заохочення працівників базового підприємства.

Преміювання персоналу здійснюється за підсумками роботи за місяць із фонду оплати праці при наявності коштів. Основою для нарахування премії являються дані оперативного обліку, виконання змінних завдань. Премія нараховується за фактично відпрацьований час на тарифну ставку. За роботу у святкові, вихідні дні премія нараховується на одинарну тарифну ставку.

Таблиця 2.1

Облік нарахування заробітної плати на ДП "Кривбасшахтозакриття" за грудень 2007 року

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Джерела інформації

Дт

Кт

1. Нарахованj заробітну плату працівнику основного виробництва

23

661

744.23

Poзрахункова

відом. (див. дод. С)

2. Нараховано заробітну плату працівнику загальновиробничого призначення

91

661

744

3. Нараховано заробітну плату працівнику адміністративного призначення

92

661

1311.37

4. Нараховано заробітну плату працівнику зайнятим збутом

93

661

732

На ДП "Кривбасшахтозакриття" премії виплачуються за рахунок підприємства.

На базовому підприємстві для виплати одноразових премій застосовують погодинно-преміальну систему оплати праці.

Згідно колективного договору максимальний розмір премії-30%.

Преміювання проводиться за кожним показником окремо, в тому числі за:

виконання плану витрат енергетичних ресурсів-15%;

виконання плану витрат матеріальних ресурсів-5%;

недопущення випадків травматизму, забезпечення дотримання правил та норм охорони праці у поточному місяці-10%.

На базовому підприємстві лікарняні нараховуються згідно законодавства, з розрахунком середньомісячної заробітної плати за період шість місяців.

Премія за виконання плану витрат енергетичних та матеріальних ресурсів виплачується у місяці, наступному за звітним.

На ДП "Кривбасшахтозакриття", самостійно встановлено розміри премії диференційовано по професіях і групах робітників та службовців залежно від значимості й складності виконуваних робіт.

З оплати праці членів трудового колективу й осіб, які працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові та випадкові роботи, відбуваються різні утримання, вони поділяються на 2 групи: обов'язкові й утримання за ініціативою підприємства.

Обов'язкові утримання включають прибутковий податок з громадян, утримання до Пенсійного фонду, утримання на соціальне страхування на випадок безробіття, утримання за виконавчими листами та приписами нотаріальних контор на користь юридичних та фізичних осіб.

До утримань за ініціативою підприємства відносяться: суми, утримані з членів трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду, допущений брак, своєчасно неповернуті суми, одержані у підзвіт, безвідсоткові позики, видані членам трудового колективу, за формений одяг. Розглянемо бухгалтерські записи в табл.2.2

Таблия 2.2

Облік утриамань на ДП "Кривбасшахтозакриття" за ініцивтивою підприємства та нарахування лікарняних за грудень 2007 року

Зміст господарських операцій

Кореспонденські рахунки

Сума грн.

Джерела інформації

Дт

Кт

1. Нараховано суму лікарняних Сокольченко Т.Г.

652

661

103

Розрахункова відомість (додаток С), головна книга

2. утримано із заробітної плати суму втрат від браку з вини працівника

661

24

59,65

3. утримано суму недостач і розкрадання матеріальних ціностей

661

375

250

Податок з доходів фізичних осіб - це обов'язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Суми прибуткового податку надходять до Державного бюджету.

На базовому підприємстві збір на обов'язкове державне пенсійне страхування утримується з доходів фізичних осіб у наступному розмірі:

2%, від суми нарахованої заробітної плати.

Збір на загальнообов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності утримується із заробітної плати

1%, від суми нарахованої заробітної плати


 
 

Цікаве

Загрузка...