WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

"Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

Об'єм наданої послуги почав з кожним роком збільшуватися тому що користувачів послуг стало більше, і тому вартість на надану послугу почала збільшуватись, а також собівартість наданої послуги почала збільшуватись, і чистий збиток також почав збільшуватись від використання новітніх технологій та від технологічного процесу надання послуг. Середньорічна вартість основних виробничих фондів в період з 2004 року по 2007 рік зменшувалася, в 2007 році він зменшився і склав 7865 тис. грн., що на 500 тис. грн. менше, ніж в 2006 році, на 2371 тис. грн. менше, ніж в 2005 році, та на 4769 у 2004 році, таке зменшення відбулося від зносу та від ліквідації ОВФ.

Фондовіддача у 2007 році порівняно з 2004 роком збільшилася на 1,6 грн. (35,94%), порівняно з 2005 році збільшилося на -1,3 грн. (5,03%), і порівняно з 2004 роком теж збільшилася на -0,1грн. (1,07%). Такий ріст даного показника пов'язаний із ростом об'ємів реалізації.

Фондоємність у 2007 році порівняно з 2005 роком зменшилась на 2,4 грн/грн. або на 0,8%, а порівняно з 2004 роком на 20,9 грн/грн. або на 0,97%. Це пов'язано з тим, що середньорічна вартість основних фондів збільшувалась більшими темпами ніж об'єм надання послуг, що є негативним для підприємства.

Фонд оплати праці з кожним роком збільшувався 2007 рік порівняно з 2004 роком на 1025грн. з 2005 роком на 123 грн. з 2006 роком на 60 грн. Причиною цього є збільшення обсягу надання послуг, що потребує більше робочої сили, а також збільшення відбулося за рахунок зросту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Загальний висновок можна зробити такий, що підприємство працює стабільно та поступово розвивається, оскільки зростають його розміри, кількість працівників, об'єм виробництва та інші показники, які є підтвердженням цього.

2.1.2 Склад бухгалтерської служби та охорона праці на підприємстві

На базовому підприємстві застосовується централізована структура обліку, тобто у виробничих підрозділах підприємства здійснюється збір і попередня обробка даних, а формуванням звітних даних та складанням звітності займається бухгалтерія.

В бухгалтерії здійснюється розподіл облікової роботи за конкретними виконавцями.

Бухгалтерія підприємства, що досліджується являє собою структурний підрозділ підприємства (додаток 30). Бухгалтерія включає наступних фахівців, що діють відповідно до посадових інструкцій (додатки 27, 28):

головний бухгалтер;

заступник головного бухгалтера;

бухгалтер III категорії;

бухгалтер-II категорії.

Бухгалтер-II категорії-касир безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру і здійснює операції пов'язані з одержанням, обліком, заощадженням і видачею коштів і цінних паперів. Веде касову книгу на підставі прибуткових і видаткових документів, готує повну звітність.

Бухгалтер - III категорії - матеріаліст з обліку матеріальних цінностей підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру. Він виконує роботу з обліку матеріальних цінностей, що надходять на підприємство, приймає первинну документацію, готує її для обробки, складає звітні калькуляції, бере участь у проведенні інвентаризацій та інше.

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, направлених на збереження життя, здоров'я та працездатності людини в процесі трудової діяльності [35, с.125].

Законодавство про охорону праці складається з Закону України "Про охорону праці" [22], Кодексу законів про працю в Україні [20], Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності" та прийнятих згідно з ними нормативно-правових актів [5, с.5].

На Підприємстві при укладенні трудового договору робітнику гарантується захист його прав на безпечну працю. Так, при укладенні трудового договору на підприємстві працедавець інформує робітника під розписку про умови праці і про наявність на його робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які ще не усунені, можливих наслідках їх впливу на здоров'я та про права робітника на пільги та компенсації за працю в таких умовах згідно до законодавства.

Згідно до Кодексу законів про працю [20] в Україні нормальна тривалість робочого часу робітників не повинна перевищувати 40 годин на тиждень. Так, на ДП "Кривбасшахтозакриття" встановлено п'ятиденний робочий тиждень та восьмигодинний робочий день з перервою на одну годину.

Права жінок, неповнолітніх та інвалідів на охорону праці дотримуються згідно до Закону України "Про охорону праці" [22, с.3].

Робітник Підприємства зобов'язаний:

турбуватися про особисту безпеку та здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;

знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів по охороні праці, дотримуватися правил користування машинами, механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

проходити в установленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Досліджене підприємство організовує за свій рахунок проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

За час проходження медичного огляду за працівником зберігається місце роботи і середній заробіток.

Підприємство, яке забезпечує за рахунок власних коштів придбання, комплектування, видачу та використання за призначенням сертифікованого спеціального одягу та взуття, засобів індивідуального та колективного захисту, миючих та знешкоджуючих речовин.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення цих вимог.

Таким чином, до бухгалтерської служби підприємства, що досліджується входять такі фахівці: головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, бухгалтер III категорії, бухгалтер II категорії. Охорона праці на

ДП "Кривбасшахтозакриття" відповідає вимогам чинного законодавства.

2.2 Облік особового складу працівників, виробітку та відпрацьованого часу

Трудові правовідносини підприємства з працівниками регулюються Кодексом Законів про працю (КЗпП) України [20, с.5], на підставі нього на базовому підприємстві встановлено єдиний порядок оформлення приймання, звільнення і переведення співробітників.

Облік особового складу на ДП "Кривбасшахтозакриття" ведеться відділом кадрів.

Використовують такі типові форми з обліку особового складу працівників ДП "Кривбасшахтозакриття" які затверджені Міністерством статистики України:

П-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу" (додаток М);

П-7 "Список №... про надання відпустки" (додаток Н);

П-8 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (додаток П);

Авансовий звіт (додаток Б);

Посвідчення про відрядження (додаток А);

Видатковий касовий ордер (додаток В).

Для обліку прийнятих на роботу працівників на підприємстві, що досліджується застосовується "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу" (див. дод. М), який заповнюється у відділі кадрів.

Завізований начальником відділу кадрів проект наказу (розпорядження) в необхідних випадках є направленням на переговори і пропуском в відділ для ознайомлення з умовами роботи.

Керівник структурного підрозділу - начальник відділу робить висновок про можливість зарахування: на зворотній стороні проекту наказу (розпорядження) вказується, ким може бути прийнятий на роботу той, хто наймається, по якому розряду, чи з яким окладом і тривалість строку випробування.

Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, в разі необхідності медичного огляду, відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежному мінімуму та інші відмітки проставляються на зворотній стороні форми.

Проект наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівника, якому встановлюють оклад, візується у відповідній у відповідній службі підприємства для підтвердження вакантної посади і окладу, що встановлюються за штатним розписом [27, с.361].

Підписаний керівником підприємства Наказ (розпорядження) оголошується працівнику під розписку.

Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше 5 днів після прийняття на роботу.

Оформлення щорічної та інших видів відпустки надається на підставі письмової заяви працівника відповідно до затвердженого графіку відпусток.


 
 

Цікаве

Загрузка...