WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

"Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

На суму нарахованої заробітної плати в США складають таку кореспонденцію рахунків: дебет рахунків "Виробництво", 2Виробничі накладні витрати " та кредит рахунка 2 заробітна плата ". На суму відрахувань із заробітної плати роблять бухгалтерський запис: дебет рахунка 2 Заробітна плата " і кредит рахунків 2 Нарахована заробітна плата до видачі", 2 Прибутковий податок до виплати ", 2 Податок на соціальне страхування до виплати ", "Інші відрахування із заробітної плати " [39, с.61].

Додаткову заробітну плату в США розподіляють двома основними способами.

Загальна сума додаткової заробітної плати за місяць відноситься

пропорційно на замовлення чи операцію за тією самою нормою, яка застосовується у відношенні всіх інших статей накладних витрат.

Усі види додаткової заробітної плати можуть бути зібрані на окремих

рахунках і розподілені на виробничі операції (замовлення) за спеціальною ставкою.

Розрахунки з підзвітними особами у США складаються з добових, які мають розмір у 300 доларів тобто 59 грн.

В порівняні з іншими країнами, в сучасних умовах розрахунків з персоналом з оплати праці в Україні повною мірою не виконує жодну із зазначених функцій. Впродовж багатьох років (навіть десятиріч) заробітна плата в Україні підтримувалася на соціально низькому рівні. Нині для більшості найманих працівників вона перетворилася на невелику (та ще й негарантовану) соціальну виплату, що дозволяє пережити, перебути важкі часи, але ніяк не досягти добробуту. Штучне стримування заробітної плати призвело до того, що нині витрати на заробітну плату в Україні в розрахунку на одиницю валовою національного продукту майже вдвоє нижчі, ніж у країнах з розвиненою ринковою економікою.

Отже, можна сказати, що в Росії, Німеччині та в США застосовують такі ж самі форми і системи оплати праці, як і в Україні. Але кожна країна має свої відмінності від інших країн тому, що кожна країна має свої розуміння щодо розрахунку з персоналом. Навіть якщо Німеччина має форми заробітної плати як і в нашій країні, вона все одно має свою відмінність, наприклад, що має ще підрядну оплату праці якої в нашої країні неіснує, а також і США має пряму і непряму заробітну плату, які незначно але відрізняються від форм які існують в Україні, а також облік використання робочого часу в США здійснюють спеціально встановлені автомати, а в Україні використання робочого часу здійснюють шляхом ставлення підпису у спеціальних журналах, які в кінці місяця передаються до відділу кадрів, а у США така інформація автоматично передається до центрального пункту. Розрахунки з підзвітними особами здійснюються в Росії за правилами ведення касових операцій, а щорічна відпустка в Росії має більше календарних днів, ніж в Україні. Розрахунки з підзвітними особами у США, складаються з добових які значно більші, ніж в нашій країні.

Розділ 2. Облік розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1.1 Характеристика діяльності підприємства та техніко-економічних показників

Державне підприємство "Кривбасшахтозакриття"- є юридичною особою, засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства промисловості політики України (МППУ). Підприємство є гірничим та гірничодобувним підприємством яке належить до гірничорудної та гірничодобувної промисловості України і є правонаступником прав і обов`язків стосовно цього майна згідно з розподільчим балансом (додаток Г).

Підприємство створене з метою організації та виконання робіт згідно проектів з ліквідації, реструктуризації об`єктів гірничорудних підприємств Криворізького басейну щодо реалізації державної політики в цій галузі, з урахуванням соціальної значимості, забезпечення ефективності проектних рішень на основі застосування прогресивних технологій, у відповідності до досягнень науки та техніки. Підприємство діє на підставі Статуту (додаток Д). Основними напрямками діяльності Підприємства є забезпечення виконання робіт шляхом проведення тендерів, згідно визначених проектів з реструктуризації гірничорудних підприємств Криворізького басейну, що ліквідуються, заходів з ліквідації об'єктів, після ліквідаційного моніторингу, усунення негативних екологічних наслідків їх діяльності та пов'язаного з цим капітального будівництва.

Підприємство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт та послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства. Для здійснення підприємницької діяльності підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством.

Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банка, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства. Підприємство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна.

Метою діяльності базового підприємства є здійснення господарської діяльності не спрямованої на отримання прибутку.

Підприємство є не акціонерним товариством і тому має такі розрахунки з персоналом як: нарахування, утримання та виплата оплати праці, нарахування та виплата відпускних, видача та повернення не використаних підзвітних сум та утримання аліментів та нарахування лікарняних.

Підприємство є орендодавцем щодо окремого індивідуально визначеного майна.

Підприємство здійснює володіння, користування природними ресурсами в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках передбачених законом на пільгових умовах.

Підприємство здійснює господарську діяльність, показником ефективності діяльності підприємства є зниження витрат, передбачених на виконання покладених на нього функцій.

Підприємство частково фінансується за рахунок коштів державного бюджету України, визначених для закриття та реструктуризації гірничорудних підприємств Криворізького басейну, та інших відрахувань.

Згідно наказу "Про облікову політику підприємства" (додаток Л), спецодяг, виданий в підзвіт працівникам, обліковується на особистих картках останніх протягом усього року встановленого терміну його використання. Списання спецодягу з підзвіту здійснюється тільки на підставі актів про його непридатність.

Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є кошти отримані від господарської діяльності, а також кошти передбачені кошторисами витрат на реалізацію проектів реструктуризації, ліквідації гірничорудних підприємств.

Додатковими джерелами фінансування підприємства є бюджетні кошти, що виділяються в установленому порядку з державного або/та місцевого бюджетів, а також інші кошти незаборонені законодавством України.

Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

Для оцінки діяльності підприємства охарактеризуємо основні техніко

економічні показники роботи підприємства за період 2004-2007 роки (додаток Ж).

Комплексний огляд основних техніко-економічних показників дозволяє оцінити діяльність Підприємства з точки зору його ефективності та отримати загальну оцінку результатів господарської діяльності підприємства на основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати підприємства за 2004-2007 роки (дадатки Г, К).

Розглядаючи та аналізуючи основні техніко-економічні показники діяльності підприємства "Кривбасшахтозакриття" за 2004-2007 роки спостерігаються значні зміни (див. дод. Ж).

Об'єм наданої послуги за 2007 рік у порівнянні з 2004 роком збільшився на 12568,0 грн. (21,37%), з 2005 роком на 9758 грн. (2,87%), а також в порівняні з 2006 роком на 59 грн. (0,45%), що викликано збільшенням кількості замовлень та зростанням попиту на даний вид послуг.

Відповідно собівартість наданої послуги в 2007 році склала 11565 тис. грн. що на тис. грн. (14,69%) більше, ніж в 2004 році, а у порівнянні з 2005 роком на 2,62%, а з 2006 роком на 5,96%. Причинами такого росту собівартості є підвищення цін на якість послуг.

Середньомісячна заробітна плата у 2007 році збільшилась на 213,4 грн. (1,35%) порівняно з 2004 роком і на 100 грн. (1,14%) збільшилась у порівняні з 2005 роком, а з 2006 роком на 66,7грн. (1,09,%).

Чистий збиток у 2007 році збільшився на 205 грн. (1,35%) порівняно з 2004 роком, на 205 грн. (1,35%) порівняно з 2005 роком, а також порівняно з 2006 роком на 103грн. (1,15%). Таке збільшення чистого збитку пов'язане з наданням послуг на не вигідних умовах та підвищенням цін.

Середньомісячна заробітна плата з 2005 року почала збільшуватися тому, що середньоспискова чисельність персоналу збільшувалося у 2004 році чисельність персоналу становило 99 чоловік, але у 2005 році чисельність персоналу збільшилось на 5 чоловік, а у 2006 році збільшилось ще на 9 чоловік, а у 2007 році на 1 особу а також тому, що відбулось збільшення кваліфікованого персоналу та підвищення ступеня кваліфікації тих працюючих у яких ступінь кваліфікації був недокваліфікований. Відбулося збільшення фонду оплати праці який є одною з причин підвищення середньомісячної заробітної плати, збільшення заробітної плати відбулося згідно збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.


 
 

Цікаве

Загрузка...