WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

"Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

t

Y (t)

A0

A1

Yp (t)

e (t)

1

2

3

4

5

6

71,9

372,70

1

585

460, 20

388,30

444,6

140,40

2

639

782,08

321,88

1236,8

-597,80

3

1058

1027,32

245,24

1747,71111

-689,71

4

1800

1249,42

222,10

2008,29383

-208,29

5

1868

1416,86

167,44

2359,9177

-491,92

6

2365

1578,02

161,16

2421,51395

-56,51

7

4205

1905,72

327,70

2706,16319

1498,84

8

4659

2248,06

342,33

4527,3252

131,67

9

4856

2537,83

289,77

5329,03058

-473,03

10

4959

2774,65

236,82

5435,54321

-476,54

11

5025

2972,06

197,41

5379,69547

-354,70

12

5369

3172,58

200,52

5341,00229

28,00

Отже на останньому кроці k = 12, отримаємо модель Yp (12+ k) = А0 (12) +А1 (12), тобто Yp (12+ k) = 3172,58 + 200,52*k.

Дана модель може бути використана для прогнозу, але при прогнозуванні слід пам'ятати, що термін випередження не повинен перевищувати третини (тобто кількості даних, у нас їх 4) бази дослідження.

Побудуємо точковий прогноз для січень, лютий, березень та квітень 2008 року (тобто k = 1, 2,3,4) (додаток 31):

Етап 6. Інтервальний прогноз будується як для лінійної моделі кривої росту і розраховується за формулою

(3.10)

де, - середньоквадратичне відхилення апроксимації (%);

ta - табличне значення критерію Стьюдента (%);

tcp - середнє значення фактору часу (%);

N - довжина тимчасового ряду (%);

t - значення фактору часу (%).

На основі точкового прогнозу побудуємо інтервальний прогноз зі значимістю 95% і ступенях свободи, що дорівнюють 10 та використання середньоквадратичної похибки апроксимації, що розраховується за формулою

(3.11)

Середньоквадратичне відхилення апроксимації 0,000669824

U1=0.00222, U2=0.00223, U3=0.002234, U4=0.00241

Знайдемо інтервал в яких буде знаходитися величина фактичних витрат на оплату праці (додаток 31)

Отже, зробимо висновок. що після того як знайшли інтервали в яких знаходилася величина фактичних витрат на оплату праці фактичні витрати на оплату праці будуть знаходитися на знайдених інтервалах у певний період часу.

3.5 Аудиторський висновок за підсумками процедур аудиту і аналізу

За результатами аудиторської перевірки був складений аудиторський висновок та аудиторський звіт (Додатки 25, 26).

Законом України "Про аудиторську діяльність" [9] аудиторський висновок визначався як "офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), містив в собі висновок стосовно достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності" [24].

Аудитор складав аудиторський висновок про фінансову звітність регламентується Міжнародним стандартом аудиту №700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність". [16]

Результатом огляду та оцінювання висновків є визначення думки аудитора про те, чи складені фінансові звіти згідно прийнятої концептуальної основи фінансової звітності, чи за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), чи за національними стандартами або практичним досвідом.

Аудиторський висновок містить чітко сформульовану думку щодо фінансових звітів у цілому, та окремих його елементів.

Таким чином, аудитором проаналізовано ті статті фінансової звітності підприємства, які суттєво пов'язані між собою та впливають на інформацію, про яку він надав свій висновок.

Аудиторський висновок складався за результатами перевірки, які зафіксовані в робочих документах аудитора За результатами проведеного аудиту аудитором надано звіт керівництву ДП "Кривбасшахтозакриття"" (додаток 26).

У письмовій інформації аудитора наведено свідчення щодо недоліків в облікових записах, бухгалтерському обліку і системі внутрішнього контролю, які могли б призвести до суттєвих помилок у бухгалтерській звітності. .

Аудитором самостійно розроблено форму надання письмової інформації. У даній інформації аудитора містяться в обов'язковому порядку такі свідчення:

реквізити аудитора;

реквізити економічного суб'єкта;

вказівка на період часу, до якого відноситься документація суб'єкта, дата підписання письмової інформації аудитора;

виявлені в ході аудиту суттєві порушення;

результати перевірки організації і ведення бухгалтерського обліку, складання звітності і функціонування СВК економічного суб'єкта.

У письмовій інформації аудитора в обов'язковому порядку вказано, які із зауважень є суттєвими, які - ні, чи впливають або не впливають перераховані зауваження та недоліки на висновки, зроблені аудитором. (див. додатки 11-23).

За результатами аудиторської перевірки операцій з розрахунків з персоналом на "Кривбасшахтозакриття"за 2007 рік можна надати позитивний висновок, оскільки аудитор отримав усю інформацію і пояснення стосовно розрахунків з персоналом. Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, який прийнятий в Україні, а також національними нормативами аудиту з урахуванням міжнародних норм і стандартів.

Висновки

На основі вище викладеного можна зробити наступні висновки:

Вивчено основні моменти і питання даної теми. Ознайомилась із загальною характеристикою ДП "Кривбасшахтозакриття", а саме, що підприємство було створене у серпні 2004 року і є не акціонерним товариством, тому розрахунки ведуться тільки з оплати праці, з видачі, повернення не використаних сум, нарахування відпускних, лікарняних, утримання аліментів та утримання за ініціативою підприємства, а також, що підприємство при розрахунку заробітної плати застосовує погодинну систему оплати праці, а при видачі сум підзвіт керується законодавством.

На ДП "Кривбасшахтозакриття" ведеться автоматизована організація розрахунків з персоналом.

Дослідивши основну законодавчо-нормативну базу обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом, можна зробити висновок, що дотримання підприємства загальноприйнятих та законодавчих актів, сприяє підвищенню ефективності його діяльності і скороченню обсягу помилок і порушень.

Проаналізувавши організацію обліку, аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом, зробимо висновок, що явних розбіжностей у відображенні та перевірці розрахунків з персоналом в зарубіжній практиці та української практиці не існує.

Відповідно меті обліку розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття" сформовані знання щодо сутності, оцінки, класифікації, методології обліку розрахунків з персоналом, а також визначені основні джерела інформації для здійснення обліку розрахунків з персоналом: фінансові результати базового підприємства, первині документи, облікові регістри на підставі цих первиних документів.

Проаналізувавши основні техніко-економічні показники його діяльності за період з 2004-2007 роки (див. дод. Ж), можна зробити висновок, що економічно вдалими роками підприємства був 2004-2005 роки, оскільки підприємство має збиток у розмірі 588 грн., 588 грн., відповідно 2006-2007 роки були більш збитковими це пояснюється тим, що підприємство на стадії розвитку.

ДП "Кривбасшахтозакриття" має бухгалтерську службу яка складається з шести чоловік кожен з яких виконує відповідні обов'язки, які відображені в посадових інструкціях (див. дод.28, 29), також на базовому підприємстві створена служба охорони праці, що підпорядковується заступнику директора, він вирішує задачі забезпечення безпеки споруджень, устаткувань, будинків, забезпечення працюючими засобами індивідуального та колективного захисту, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці та вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих.


 
 

Цікаве

Загрузка...