WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

"Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

Отже, на підприємстві більша частина втрат 21993,6 на рік викликана суб'єктивними факторами: додатковими відпустками з дозволу адміністрації, прогулами, простоями, що можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду робочого часу. Недопущення їх рівнозначне вивільненню 13 працівників.

3.4.2 Аналіз продуктивності праці

Аналіз продуктивності праці почнемо з вивчення її рівня і динаміки оцінки виконання поставленого завдання.

Узагальнюючим показником продуктивності праці є середньорічний виробіток продукції одним працюючим (РВП). Величина його залежить від виробітку робітників (РВР) питомої ваги в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу (Ч) (фактори першого рівня підпорядкування); кількості відпрацьованих ними днів (Д),тривалості робочого дня (Т), середньоденного виробітку робітника (ДВ) (фактори другого рівня підпорядкування). Таким чином, середньорічний виробіток одного працюючого дорівнює:

(3.5)

Розрахунок впливу цих факторів на зміну рівня середньорічного виробітку промислово-виробничого персоналу за 2007 р. проведемо за даними таблиці 3.5 способом абсолютних різниць (табл.3.6).

Таблиця 3.6

Вихідні дані для розрахунку продуктивності праці за 2007 р. на ДП "Кривбасшахтлзакриття"

Показник

Значення показника

Зміни

План

факт

абс.

відн.%

Виробництво продукції в планових цінах, тис. грн.

12656

13097

+441

+1,03

Середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу

222

224

+2

+1,01

У тому числі робітників

107

109

+2

+1,01

Частка робітників у загальній чисельності працівників

79

80

+1

+1,01

Дні, які відпрацював один робітник за рік

220

210

-10

-4,5

Години, які відпрацювали всі робітники

279840

270270

-9570

-3,42

Середня тривалість робочого дня, год.

7,95

7,8

-0,15

-1,9

Середньорічний виробіток одного працівника, тис. грн.:

Середньорічний

Середньоденний

Середнього динний, грн. .

480

600

2,73

343,05

499,01

610,91

2,91

372,96

+19,01

+10,91

+0,18

+29,91

+4,0

+1,8

+6,6

+8,7

Надпланова економія часу за рахунок впровадження інноваційних заходів (ФРЧЕ). людино-годин

8500

Зміна вартості випущеної продукції унаслідок структурних зрушень, тис. грн.

-

+2300

-

-

Проведемо розрахунок абсолютних відхилень за рахунок впливу кожного фактора:

питомої ваги робітників у складі промислово-виробничого персоналу (див. дод.24):

(3.6)

кількості відпрацьованих днів одним робітником;

(3.7)

тривалості робочого дня;

(3.8)

середньогодинного виробітку одного робітника:

∆РВГВ = Ч1 Д1 Т1 ∆ГВ (3.9)

За даними таблиці 3.6 і вище наведених розрахунків, середньорічний виробіток працівника підприємства вищий від планового на 19 тис. грн. Він зріс на 19 тис. грн у зв'язку зі збільшенням частки робітників у загальній чисельності промислово-виробничого персоналу і на 40 тис. грн за рахунок підвищення середньогодинного виробітку робітників. Негативно на його рівень вплинули надпланові цілоденні і внутрізмінні втрати робочого часу, унаслідок чого він зменшився відповідно на 21,84 і на 67,43 тис. грн.

Аналогічно аналізуємо зміни середньорічного виробітку робітника,що залежить від кількості днів, які відпрацював один робітник за рік, середньої тривалості робочого дня і середньогоденного виробітку:

РВР = Д Т ГВ (3.10)

Обчислимо вплив цих факторів за способом абсолютних різниць (див. дод.24):

∆РВД = ∆Д Т0 ГВ0 (3.11)

∆РВТ = Д1 ∆Т ГВ0 (3.12)

∆РВГВ = Д1 Т1 ∆ГВ (3.13)

Для аналізу середньогодинного виробітку скористаємося методикою, згідно з якою величина цього показника залежить від факторів, пов'язаних зі змінами трудомісткості продукції та її вартісної оцінки.

До першої групифакторівналежать такі, як технічний рівень виробництва.

У другу групувходять фактори, пов'язані зі змінами обсягу виробництва продукції у вартісній оцінці у зв'язку зі зміною структури продукції та рівня кооперованих поставок.

Для розрахунку впливу цих факторів на середньогодинний виробіток застосовуємо метод ланцюгової підстановки. Крім базового і фактичного рівня середньогодинного виробітку, розрахуємо три умовних показники його величини. Для розрахунку використаємо дані табл.3.6.

Перший умовний показник середньогодинного виробіткумає бути розраховано у зіставних з базою умовах (за продуктивно відпрацьований час, при базовій структурі продукції і базовому технічному рівні виробництва).

Для цього фактичний обсяг виробництва продукції слід скоригувати на величину його змін унаслідок структурних зрушень (∆ВПСТР) і кооперованих поставок (∆ВПКП), а кількість відпрацьованого часу - на непродуктивні витрати часу (ФРЧН) надпланову економію часу від впровадження заходів НТП (ФРЧЕ),яку потрібно попередньо визначити.

Алгоритм розрахунку з табл.3.6 (див. дод.24)

(3.14)

Якщо порівняти одержаний результат з базовим середнього-динним виробітком, то дізнаємося, як змінився його рівень за рахунок інтенсивності праці у зв'язку з поліпшенням її організації, оскільки решта умов наближені до базових (див. дод.24):

Другий умовний показниквідрізняється від першого тим, що в його розрахунку витрати праці не коригуються на ФРЧЕ (див. дод.24):

(3.15)

Різниця між отриманим і попереднім результатом покаже зміну середньогодинного виробітку за рахунок економії часу у зв'язку з упровадженням заходів НТП у бік зростання на 11,22 грн.

Третій умовний показниквідрізняється від другого тим, що знаменник не коригується на непродуктивні витрати часу (див. дод.24):

(3.16)

Різниця між третім і другим умовним показником відображає вплив непродуктивних витрат часу на рівень середньогодинного виробітку у бік зниження на 24,75 грн. Якщо порівняти третій умовний показник з фактичним у звітному періоді, то дізнаємося,що змінився середньогодинний виробіток за рахунок структурних зрушень виробництва продукції на 8,51 грн. Таким чином, усі фактори, за винятком третього, справили позитивний вплив на зростання виробництва праці робітників підприємства. Отже, зробимо висновок, що за рахунок інтенсивності праці у зв'язку з поліпшенням її організації, зміна середньогодинного виробітку справив позитивний вплив на зростання виробництва праці робітників підприємства, за рахунок економії часу у зв'язку з упровадженням заходів НТП, показав зміну середньогодинного виробітку у бік зростання.

3.4.3 Аналіз фонду заробітної плати

Приступаючи до аналізу використання фонду заробітної плати передовсім необхідно розрахувати абсолютне і відносне відхилення фактичної його величини від планової.

Абсолютне відхилення (∆ФЗПабс) визначають порівнянням фактично використаних коштів на оплату праці у звітному періоді (ФЗП1) збазовою величиною фонду заробітної плати (ФЗП0) у цілому по підприємству, виробничих підрозділах і за категоріями працівників (дод.24):

(3.17)

Однак слід мати на увазі, що абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду зарплати, оскільки цей показник визначають без урахування змін обсягу виробництва продукції у бік зростання на 60 тис. грн.

Відносне відхиленнярозраховують як різницю між фактично нарахованою сумою зарплати у звітному періоді і його базовою величиною, скоригованою на індекс обсягу виробництва продукції. При цьому необхідно враховувати, що коригується тільки змінна частина фонду заробітної плати, яка змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це зарплата робітників за відрядними розцінками, премії робітникам і управлінському персоналу за виробничими результатами і сума відпускних, що відповідає частці змінної зарплати.

Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні чи спадові обсягу виробництва (зарплата робітників за тарифними ставками, зарплата службовців за окладами, усі види доплат, оплата праці працівників непромислових виробництв і відповідна їм сума відпускних). Дані для розрахунку подано в табл. 3.7.


 
 

Цікаве

Загрузка...