WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

"Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

Для перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати аудитор ретельно ознайомився зі встановленими нормами для різних видів оплат.

Аудитором проаналізовано доцільність і прогресивність форм і систем оплати праці. Під час аудиторської перевірки встановлено правильність посадових окладів і ставок з погляду віднесення підприємства до відповідної групи щодо оплати праці. Дотримання відповідності посадових окладів і ставок встановлюють шляхом їх порівняння зі штатним розкладом, нормативами за групами підприємств та розмірами реалізації продукції.

Аудитор перевірив правильність застосування тарифних ставок при погодинній оплаті праці,

На останньому етапі аудитору перевірив ідентичність даних аналітичного обліку щодо оплати праці показникам синтетичного обліку з рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" та рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" у Головній книзі й балансі на початок та кінець звітного періоду. З цією метою звірив сальдо на перше число відповідного місяця у Головній книзі й балансі з підсумковими сумами (додаток 18).

Аудиторську перевірку використання фонду оплати праці здійснено не лише в цілому на підприємстві, а й за категоріями працівників та виробничим підрозділам (додатки 11-17).

Отже, при перевірці обґрунтованості, визначення фонду оплати праці, перш за все, аудитором з'ясовано дотримання підприємством законодавчих та нормативних актів з нарахування, утримання та виплати заробітної плати, а також використання внутрішньогосподарських документів з оплати праці.

3.3.2 Перевірка видачі та повернення невикористаних підзвітних сум

Аудит розрахунків з підзвітними особами проводять суцільним способом у такій послідовності:

правильність видачі грошей під звіт;

цільове призначення витрачання підзвітних сум.

Спочатку аудитор встановив коло осіб, що мають право одержувати гроші під звіт. Список осіб, яким можна видавати гроші підзвіт, затверджується наказом керівника підприємства. Аванси в підзвіт видаються із каси підприємства для операційно-витрат і на службові відрядження, тому аудитор перевіряє використання підзвітних сум за цільовим призначенням. Ретельно перевіряються авансові звіти про видатки на відрядження (табл.3.4)

Таблиця 3,4

Перевірка видачі та повернення невикористаних підзвітних сум за грудень 2007 року

П.І. Б

Видано

Необх. видати

Відхилення (+,-)

Переплата

Недоплата

Копань Є. М

22,45

22,45

-

-

Литвин Д.П.

6,03

6,03

-

-

Щур Т.В.

4,50

4,50

-

-

Литвин Д.П.

166,0

166,0

-

-

Як видно з табл. .3.4 відхилень при видачі готівки на господарські потреби не виявлено.

При перевірці обґрунтованості, видачі підзвітних сум перш за все аудитором перевірено дотримання положень Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном [19]. Ретельно перевірено авансові звіти про видатки на відрядження. При цьому встановлено наявність відміток у посвідченні про відрядження щодо прибуття й вибуття і звірено ці дати з компостерами проїзних квитків, перевірено правильність оплати добових, квартирних і проїзних. За регістрами аналітичного обліку, авансовими звітами з прикладеними до них документами аудитор встановив, що не значаться підзвітні суми за особами, звільненими з роботи, що не видавалася готівка працівникам у рахунок заробітної плати.

Останнім етапом аудиту розрахунків з підзвітними особами є перевірка достовірності записів, пов`язаних з обліком підзвітних сум у Головній книзі та в балансі. Результати перевірки аудитор відобразив у своєму робочому документі (додатки 19-21).

Отже, після перевірки видачі та повернення не використаних підзвітних сум, аудитором суттєвих помилок не виявлено. Аудитор визначив, що на підприємстві здійснюється наявне та повне оформлення документів.

3.3.3 Перевірка нарахування та виплати відпускних сум та утримання аліментів

Аудитор при перевірці з'ясував, що без згоди працівника ділення відпустки на частини заборонено, а також, що щорічна основна та додаткова відпустки повної тривалості у перший рік надається тільки після шести місяців безперервної роботи на підприємстві.

Аудитор визначив, що виплата відпускних сум працівнику здійснюється в термін, але не пізніше, ніж за три дні до виходу на роботу працівника.

При перевірці відпускних сум, аудитор перевірив документ "Розрахункову відомість" (див. дод. С), в якій містилися нарахування відпускних сум та склав робочий документ (додаток 22).

Після перевірки нарахування відпускних сум відхилень не виявлено.

Аудитор з'ясував, що на ДП "Кривбасшахтозакриття" утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.

При перевірці утримань аліментів, аудитор перевірив документ "Розрахункову відомість" (див. дод. С), в якій містилися утримання аліментів та склав робочий документ (додаток 23).

Отже, після проведення перевірки нарахування та виплати відпускних сум та утримання аліментів відхилень не виявлено. Підприємство розрахунок здійснює згідно законодавства.

3.4 Економічний аналіз розрахунків з оплати праці

3.4.1 Аналіз використання фонду робочого часу

Аналіз використання робочого часу проводиться за даними статистичної звітності (форма 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу") (додаток Щ), балансу робочого часу та оперативного табельного обліку. Інформаційне забезпечення аналізу використання робочого часу протягом дня, що міститься в офіційній статистичній звітності, є недостатнім, бо в ній містяться (наводяться) дані лише про документовані (офіційно зафіксовані) внутрішньозмінні простої працюючих, у тому числі робітників. Тому велике значення для виявлення реальної суми внутрішньозмінних втрат робочого часу мають матеріали обробки разових спостережень, фотографування і самофотографування робочого дня [28, с.102].

Повноту використання персоналу можна оцінити за кількістю днів і годин, які відпрацював один працівник за аналізований період, а також за ступенем використання фонду робочого часу. Такий аналіз проводять для кожної категорії працівників, по кожному виробничому підрозділу і в цілому по підприємству (табл.3.5).

Таблиця 3.5

Використання персоналу підприємства на "Кривбасшахтлзакриття" за 2004 і 2007 рр.

Показник

2004 рік

2007 рік

Відхилення

План

факт

Від 2004 року

від плану

Середньорічна чисельність робітників (ЧР)

99

111

114

+15

+3

Відпрацював за рік один робітник:

днів (Д)

годин (Г)

104

832

220

1 749

210

1 638

+106

89

10

111

Середня тривалість робочого дня (Т), год

7,30

7,95

7,8

0,05

0,15

Фонд робочого часу (ФРЧ), год

59217,6

279840

270270

-6 050

-9 570

У тому числі

Надурочно відпрацьований час, год

458

1 485

145

+1 485

Фонд робочого часу (ФРЧ) залежить від чисельності робітників (ЧР),кількості днів, які відпрацював один робітник у середньому за рік (Д), і середньої тривалості робочого дня (Т):

(3.1)

На аналізованому підприємстві фактичний фонд робочого часу менший від планованого на 9570 год. Вплив факторів на його зміну можна визначити за методом абсолютних різниць. (додаток 24)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

Результати розрахунків за базовим підприємством наведені у додатку 24

Як видно із наведених даних, підприємство використовує виробничий персонал недостатньо повно. У середньому один робітник відпрацював 210 днів замість 220, у зв'язку з чим надпланові цілоденні втрати робочого часу становили на одного робітника 10 днів, а на всіх - 1140 днів, або 9063 год.

Істотними є і внутрізмінні втрати робочого часу: за один день вони становили 0,15 год, а за всі дні, які відпрацювали всі робітники, - 3591 год (додаток 24). Загальні втрати робочого часу - 12654 год. Насправді вони ще більші, у зв'язку з тим, що фактичний фонд відпрацьованого часу включає і надурочно відпрацьовані години (1485 год). Якщо їх урахувати, то загальні втрати робочого часу становитимуть 14139 год,.


 
 

Цікаве

Загрузка...