WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

"Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

Удосконалення організації первинного обліку на підприємстві, що досліджується нерозривно пов'язане зі створенням уніфікованих форм документів, забезпечення співставності їх даних та зв'язків реквізитів.

Систематизація первинних документів з урахуванням рівнів і функцій управління також є одним із принципів їх уніфікації.

Як вже згадувалося раніше на підприємстві "Кривбасшахтозакриття" застосовують автоматизовану форму бухгалтерського обліку, крім ведення табелю виходів на роботу, який ведеться в ручну (див. дод.3).

3 метою правильного. своєчасного нарахування заробітної плати робітникам, на підприємстві забезпечується точний підрахунок використання робочого часу в розрізі працівників та обсягу робіт (послуг), виконаних кожним працівником окремо.

На підприємстві "Кривбасшахтозакриття" всі первині документи ведуться в автоматизованому режимі окрім табелю виходів на роботу (див. дод.3), для більшого удосконалення програми яка використовується на підприємстві треба автоматизувати табель виходів на роботу, шляхом встановлення спеціальних автоматів. Працівник приступаючи до виконання операції, через встановлений автомат відмічає магнітною карточкою свій особовий номер, час, початок і кінець операції. Ці дані автоматично передаватимуться на комп'ютер у відділ кадрів, та видаватиме дані про облік робочого часу кожного працівника.

При автоматизованій обробці облікової інформації використовуються документи затвердженої форми, на кожну з яких виділені зони для кодування.

Код табельних номерів зазвичай містить 3 - 5 знаків і служить для забезпечення правильності розрахунків пo зарплаті при їх автоматизації. Код видів оплат і утримань будується за двозначною серійною системою, тобто групам видів оплат та видів утримань відводяться серії двозначних кодів, окремі номери яких закріпляються за конкретними видами оплат або утримань.

Документи заповнюють чітко і у відповідних графах. При заповненні вихідної інформації з обліку праці та її оплати відображаються такі кількісні показники: години - в цілих числах, дні - з одним десятковим знаком, обсяг виконаних робіт в натурі і норма виробітку - з двома десятковими знаками.

При кодуванні первинних документів показник "номер роботи", який запитується при вводі, не кодується, а при наборі цей показник вводиться як порядковий номер роботи з документа, який вводиться.

Нормативно-довідкова інформація створюється господарством на дату впровадження автоматизованої обробки інформації і надалі постійно коректується в цілях автоматизації розрахунків і здійснення автоматичних операцій для одержання вихідних документів.

Для накопичування даних по складанню форм річного звіту про працю і її оплату складається.

Розрахункова відомість (див. дод. С)

Платіжна відомість (див. дод. Т)

Розрахунковий листок (див. дод. Р)

Застосування комп'ютерних технологій обліку створює всі умови для поєднання переваг самої обчислювальної техніки з бухгалтерським інтелектом, втіленим у програмному забезпеченні, щодо розуміння глибинного коріння економічних явищ і процесів та досконалої методики обробки інформації, необхідної для обґрунтування управлінських рішень.

Розділ 3. Аудит та економічний аналіз розрахунків з персоналом

3.1 Мета і завдання аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом

Метою аудиту та економічного аналізу розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття" є:

дослідження правильності підрахунків підсумків у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

вивчення стану внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку в питаннях дотримання законодавства та розрахунків з персоналом;

дослідження відповідності підписів керівника та бухгалтера у відомостях;

установлення достовірності, об'єктивності, законності і повноти відображення операції щодо розрахунків з персоналом;

дослідження правильності оформлення авансових звітів і прикладених до них документів та своєчасність подання їх до бухгалтерії підприємства;

вивчити аналіз використання фонду робочого часу;

дослідити аналіз продуктивність праці;

дослідити економіко математичну модель та обґрунтувати її практичні цінності на ДП "Кривбасшахтозакриття";

розглянути структуру та динаміку виданих та не використаних підзвітних сум нарахування відпускних сум та утримання аліментів.;

Основними завданнями аудиту та аналізу розрахунків з персоналом є:

перевірка правильності нарахування і виплати заробітної плати;

перевірка чисельності працівників підприємства;

складання листа-зобов'язання і договору на проведення аудиту;

дотримання підприємством чинного законодавства з оплати праці та підзвітних сум;

перевірка правильності дотримання правил видання авансів;

перевірка своєчасності здавання авансових звітів;

перевірити достовірність інформації про використання робочого часу у суб'єкта господарювання;

перевірка правильності використання підзвітних сум і оформлення документів, доданих до авансових звітів, а також своєчасності повернення невитрачених сум;

перевірка правильності нарахування відпускних сум та утримання аліментів;

складання аудиторського ризику та суттєвості в аудиті;

складання плану та програми аудиту;

перевірка аудиту нарахування заробітної плати та видачі підзвітних сум;

перевірка аудиту виплати заробітної плати та підзвітних сум;

проаналізувати розрахунки з персоналом, а саме: аналіз продуктивності праці, фонду заробітної плати, фонду використання робочого часу, структури і динаміки видачі і повернення не використаних підзвітних сум, нарахування відпускних та утримання аліментів.

Джерелами аудиту розрахунків з оплати праці є розрахунково - відомість (див. дод. С), табель обліку використання робочого часу (див. дод.3), накази й розпорядження по підприємству, авансові звіти (див. дод. Б) з прикладеними документами, дані синтетичного і аналітичного обліку, видаткові касові ордери (додаток В) баланс підприємства (див. дод. Г), регістр розрахунків відпускних лістів (додаток Ф).

Крім того, завданням аудиту являлось: виявлення незаконних і недоцільних з господарського погляду витрат.

Отже, метою і завданням аудиту розрахунків з персоналом є перевірка та аналіз розрахунків з персоналом.

3.2 Організація та методика аудиту розрахунків з персоналом

3.2.1 Методи і прийоми проведення аудиту розрахунків з персоналом на ДП "Кривбасшахтозакриття"

Аудитор одержує аудиторські свідчення шляхом застосування однієї або кількох із процедур, які він безпосередньо використовує під час аудиту підприємства [31, с.232]:

перевірка;

опитування;

підрахунки.

При перевірці аудитор вивчав бухгалтерські регістри, документи, які дали

змогу зібрати аудиторські свідчення різного ступеня надійності. До основної категорії документальних аудиторських свідчень, які мають різний ступінь надійності належать: аудиторські свідчення.

При опитуванні аудитор визначив, що деяка інформація зберігається від обізнаних осіб клієнта.

При підрахунку аудитор перевірив відповідності сум, які зазначені в регістрах обліку і первинних документах.

Отже, контрольно-аудиторські процедури - це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів контролю процесу розширеного відтворення суспільно необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення.

З метою отримання доказів аудитор застосовував при аудиті необхідні методи та прийоми

У таблиці 3.1 наведено перелік аудиторських прийомів, які було застосовано при проведенні аудиту розрахунків з персоналом на

ДП "Кривбасшахтозакриття".

Таблиця 3.1

Перелік планованих аудиторських процедур на ДП "Кривбасшахтозакриття"

Розділи програми

Види аудиторських прийомів

Інвентаризація

Обстеження

Письмовий запит

Усне опитування

Документтальна перевірка

Сканування

Арифметична перевірка

Аналітичні

Інші (зазначити)

Нарахування, утримання та виплата заробітної плати

+

+

+

+

Нарахування відпускних сум

+

+

+

+

Утримання аліментів

+

+

+

+

Видача та повернення не використаних підзвітних сум

+

+

+

+


 
 

Цікаве

Загрузка...