WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

"Облік розрахунків з персоналом на ДП ""Кривбасшахтозакриття""" - Курсова робота

Отже зробимо висновок, що видача та повернення не використаних підзвітних сум на господарські потреби на підприємстві відображаються в обліку проводками належним чином, згідно законодавства з поданням авансового звіту після повернення з відрядження.

2.5 Облік нарахування та виплати відпусткних сум та утримання аліментів

На підприємстві надається щорічна оплачувана відпустка працівникам згідно графіків, узгоджених з профкомом. Графіки складаються на кожний календарний рік не пізніше 15 грудня попереднього року і доводяться до відома усіх працівників під розпис. Забороняється без згоди робітника ділення відпустки на частини.

Право працівника на щорічну основну та додаткову відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

При надані відпусток: основної, додаткової у зв'язку з навчанням, творчої, соціальної та без збереження заробітної плати, підприємство керується Законом України "Про відпустки" [2].

На підприємстві при наданні щорічних і додаткових відпусток нарахування виплат за термін відпустки здійснюється шляхом розподілу сумарного заробітку за 12 календарних місяців або за фактично відпрацьований період меншої тривалості на кількість календарних днів за цей період.

Нарахування та виплату відпустки зобразимо у табл.2.7

Таблиця 2.7

Нарахування відпускних сум на ДП "Кривбасшахтозакриття" за грудень 2007 року

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума грн.

Джерела

Дт.

Кт.

1 Нараховано суму відпускних

471

661

127,36

Регістр розрахунку відпускних лістів

2. Нараховано суму відпускних

471

661

1,237,75

3. Нараховано суму відпускних

471

661

1,476,65

4. Нараховано суму відпускних

471

661

757,68

Оформляється відпустка на підставі заяв працівників відповідно до затвердженого на підприємстві графіка відпусток. В окремих випадках до заяви працівник зобов'язаний прикласти документи, що підтверджують право працівника на відпустку або необхідність її надання. Розрахунок відпускних сум заноситься у регістр розрахунку відпускних листів (додаток Ф).

Відпустка без збереження заробітної плати надається працівнику за його письмовою заявою, якщо на це є підстави і продовженість такої відпустки визначається за згодою керівника.

На підприємстві виплата відпускних здійснюється не пізніше, ніж за три дні до початку роботи працівника.

На ДП "Кривбасшахтозакриття" утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків. Доставка стягувачу грошових переказів утриманих аліментів через відділення зв'язку провадиться за рахунок платника аліментів. Утримання аліментів відображається бухгалтером у розрахунковій відомості (додаток С).

Аліменти з осіб, що одержують заробітну плату, утримання здійснюється бухгалтерією за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів.

Отже, зробимо загальний висновок, що на підприємстві "Кривбасшахтозакриття" нарахування і виплата відпускних сум здійснюється згідно законодавства, а також утримання аліментів здійснюється згідно законодавства.

2.6 Відображення розрахунку з персоналом у звітності підприємства

Відображення інформації з оплати праці відображається у наступних формах фінансової звітності:

форма № 1 "Баланс" (див. дод. Г);

форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (додаток К);

форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (додаток Х);

форма № 4 "Звіт про власний капітал" (додаток Ч);

Примітки до річної фінансової звітності" (додаток Ц);

форма № 1-ПВ "Звіт з праці" (додатки Ш);

форма № 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу" (додаток Щ);

форма № 1ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" (додаток Ю);

розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування (додаток Я);

розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду ЗДСС України на випадок безробіття (додаток 1);

форма Ф4-ФСС з ТВП "Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з ЗДСС у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" (додаток 2).

Так, у формі №1 "Баланс" за 2007 рік у четвертому розділі пасиву балансу відображені поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування (рядок 570) та з оплати праці (рядок 580), які на кінець звітного періоду відповідно становлять 62 грн. і 72 грн.

У формі № 2 "Звіт про фінансові результати" (див. дод. К) за 2007 рік у другому розділі "Елементи операційних витрат" у рядку 240 відображені витрати на оплату праці, а у рядку 250 відображені відрахування на соціальні заходи, які відповідно становлять 1502 тис. грн. і 569 тис. грн.

Форма статистичної звітності №1-ПВ "Звіт з праці" (див. дод. Ш) складається за даними первинної звітності та бухгалтерського обліку у відповідності з платіжними документами, за якими працівникам були здійснені нарахування та проведені розрахунки по заробітній платі. Так, у рядку 1070 відображається фонд оплати праці штатних працівників і дорівнює 2098,5 тис. грн.

Форма 3-ПВ "Звіт про використання робочого часу" (див. дод. Щ) термінова-піврічна (зведена) складається багатогалузевими підприємствами. Підставою для складання цієї форми є документи первинного обліку: накази, табелі обліку, довідки та інші офіційні документи, що підтверджують неявки на роботу. У цій формі відображаються такі дані, як фонд робочого часу - 227730 людино-год.; щорічні відпустки - 16472 людино-год; тимчасова непрацездатність - 8392 людино-год. Також у цій формі відображається рух робочої сили. У 2007 році на підприємство було прийнято 1 чоловік, звільнених не було.

У формі № 1 ДФ "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку" (див. дод. Ю) відображається сума доходу, фактично виплачена у звітному кварталі фізичним особам, яка дорівнює 1134019,85 грн.; відображаються суми ПДФО, утримані з доходів, нарахованих за звітний квартал і становить 84360,95 грн.; відображається фактична сума ПДФО, перерахованого в бюджет у звітному кварталі, яка дорівнює 83273,32 грн.

У розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відображаються нараховані за період після 01.01.04 р. суми заробітної плати, винагороди по договорах цивільно-правового характеру, допомога з тимчасової непрацездатності і дорівнює 8,255,57 грн (див. дод. Я).

Основною формою звітності, що містить відомості про нарахування й сплату страхових внесків до Фонду ЗДСС на випадок безробіття є Розрахункова відомість, яка складається щокварталу у двох екземплярах. Підписується Розрахункова відомість керівником, головним бухгалтером і засвідчується печаткою установи. У цій відомості показуються окремо за кожен квартал поточного року наростаючим підсумком загальні суми виплат, які нараховуються й з яких утримуються страхові внески по місяцях (див. дод.1).

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з ЗДСС у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності складається у двох примірниках, кожний з них підписується керівником і головним бухгалтером, завіряється печаткою підприємства. В цій відомості указується нарахована сума ФОП найманих працівників, у тому числі в натуральній формі, на яку нараховують і з якої утримують страхові внески за 2007 рік, а також наростаючим підсумком з початку року і дорівнює 2097720 грн.

Отже, на ДП "Кривбасшахтозакриття" форми фінансової звітності заповнюються згідно законодавства, суми відображені належним чином.

2.7 Напрямки удосконалення організації обліку розрахунку з персоналом

На підприємстві "Кривбасшахтозакриття" бухгалтерський облік введеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій і організацій [27] та за журнально-ордерною формою з елементами комп'ютерної обробки за допомогою прикладних програм. Програма яка використовується на підприємстві має назву "Програма Камінських". Програма використовувана на підприємстві значною мірою не відрізняється від інших програм, але ця програма була підібрана цілком для управлінського персоналу, для легкого використання баз даних які є в цій програмі.


 
 

Цікаве

Загрузка...