WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Предмет і метод аудиторської діяльності - Реферат

Предмет і метод аудиторської діяльності - Реферат

документів аудитора і ведення аудиторського досьє.
1. Хід аудиторської перевірки і її результати повинні бути документально оформлені. З проблемою ведення робочихдокументів аудитор зіштовхується в першій же перевірці. Потрібна організація аудиту, забезпечення необхідного контролю роботи аудитора, підвищення її якості вимагають глибокого дослідження, цієї проблеми, прийняття національного нармативу, що регулює документальні аудиторські операції.
Робочі документи аудитора - це записи, зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, отримана в ході аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта чи усні відомості, документовані аудитором за допомогою тестування.
Мета складання робочих документів аудитора полягає в слідуючому:
" планування аудиторської перевірки;
" документальне підтвердження виконаних аудиторських робіт;
" збирання матеріалів з перевірки фінансової звітності і їх узагальнення;
" складання аудиторського звіту і аудиторського висновку;
" контроль якості проведеної перевірки, тощо;
" документальне оформлення встановленого або визначеного самим аудитором аудиторського ризику з вказанням його величини;
" забезпечення можливості одержання відповідей на зворотні питання, тобто доказати правоту аудитора або внести додаткову ясність в деякі питання;
" одержання матеріалів для наступних аудиторських перевірок тощо.
При цьому робочі аудиторські документи повинні відповідати ряду вимог:
" містити достатньо повну і детальну інформацію;
" скласти документи в ході аудиторської перевірки;
" відображати найсуттєвіші моменти, охоплювати найважливіші напрямки перевірки;
" відображати стан і оцінку системи внутрішнього контролю на підприємстві і ступінь довіри до нього;
" містити джерела інформації, дату і місце складання, прізвище аудитора, його підпис, номер документу;
" складати документи чітко, розбірливо.
В залежності від змісту, тривалості використання, охопленого проміжку часу і інших параметрів робочі документи аудитора можна поділити на декілька видів.
Класифікація робочих документів аудитора.
Ознаки класифікації Групи робочих документів
1. За часом ведення і використання
1.1. Довгострокові
1.2. Нетривалого використання
2. За способом і джерелами отримання
2.1. Від третіх осіб;
2.2. Від підприємства-клієнта;
2.3. Складені аудитором.
3.За характером інформації 3.1. Правового характеру;
3.2. Про керівництво і персонал підприємства;
3.3. Про структуру і організацію підприємства;
3.4. Про економічні засади діяльності підприємства;
3.5. Про систему внутрішнього контролю;
3.6. Про систему бухгалтерського обліку;
3.7. Аудиторські організаційно-функціональні документи;
3.8. Документи оцінки аудиторського ризику;
3.9. Аудиторські документи перевірки окремих статей і показників річного звіту.
3.10. Кореспонденція аудитора;
3.11. Підсумковий висновок;
3.12. Пропозиції та рекомендації.
4. За призначенням 4.1. Оглядові;
4.2. Інформативні;
4.3. Перевірочні;
4.4. Підтверджуючі;
4.5. Розрахункові;
4.6. Порівняльні;
4.7. Аналітичні.
5. За ступенем стандартизації 5.1. Стандартизовані;
5.2. Довільної форми;
6. За формою подання 6.1. Графічні;
6.2. Табличні;
6.3. Текстові;
6.4. Комбіновані.
7. За технікою складання 7.1. Ручні;
7.2. На машинних носіях.
2. Сукупність робочих документів, складених аудитором до початку і в процесі перевірки фінансової звітності підприємства - клієнта, являє собою аудиторське досьє (папку), яке має свій номер, відмітку про дату початку і закінчення аудиторської перевірки.
Вимоги до робочих документів аудитора визначають їх обов'язкові реквізити і складові частини, зокрема: найменування документу, назва клієнта, порядковий номер документу і сторінка його розміщення в аудиторському досьє, період перевірки, зміст (виклад процедур, вказані методи і прийоми, отримані результати, висновок аудитора по конкретному факту перевірки), вказані особи, які складали і перевірили документ, їх підписи, дата складення документа і інші спеціальні реквізити.
В зв'язку з цим заслуговує уваги структура форми робочого документу аудитора, розроблена у вигляді схеми.
Отримані аудитором висновки і результати, які зафіксовані в одному документі, можуть використовуватись і відображатись в інших робочих документах, складених в процесі перевірки.
Робочі документи аудитора повинні знаходитись в досьє в певній послідовності:
" організаційні;
" адміністративні;
" документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані;
" висновок;
" рекомендації (пропозиції).
Найбільша кількість робочих документів складається на стадії оцінки звітності, тобто при безпосередній перевірці статей і показників фінансової (бухгалтерської) звітності. Це документи по аналітичному огляді, перевірці і підтвердженню окремих документів.
По закінченню оцінки окремих статтей звітності і узагальнення одержаних результатів на завершуючому етапі (аудитора) аудита складають звіт про перевірку, який містить висновок аудитора по фінансовій (бухгалтерській) звітності підприємства-клієнта.
На протязі всього терміну ведення досьє, а також після закінчення аудиторської перевірки і пред'явлення звіту клієнту аудитор повинен забезпечувати відповідні умови зберігання документів.
Робочі документи повинні зберігатися в поточному архіві аудитора на протязі року, а потім передаються в постійний архів аудиторської фірми на тривале зберігання. Окремі аудитори приділяють цьому питанню недостатню увагу. Це може привести до серйозних наслідків (притягнення аудитора до відповідальності, втрата ліцензії чи сертифіката із-за відсутності у аудиторів можливості довести належне виконання ними своїх обов'язків в зв'язку з відсутністю чи неправильним веденням робочих документів).
Особливості уваги потребує проблема конфіденційності інформації (змісту) робочих документів. Це одне з головних вимог і принципів роботи аудитора і правил аудиторської етики. Документи аудиторської перевірки є власністю аудитора, їх зміст конфіденційний і не підлягає розголошенню. Аудитор повинен зберігати комерційну таємницю підприємства-клієнта і без його згоди не передавати кому-небудь робочі документи про поведену перевірку, крім особливих випадків (наприклад, на вимогу правоохоронних органів; передача довгострокових документів аудитору, який буде виконувати наступну аудиторську перевірку; у випадку контролю роботи аудитора і її якості іншими аудиторами фірми або її директором, менеджером).

 
 

Цікаве

Загрузка...