WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік праці та її оплати - Курсова робота

Облік праці та її оплати - Курсова робота

співвідношень заробітної плати працівників бюджетної сфери на єдиній основі;

 • забезпечення підтримки купівельної спроможності населення через індексацію його грошових доходів;

 • реалізації комплексу правових, організаційно-економічних заходів, спрямованих на легалізацію тіньових доходів.

З метою визначення напрямів і механізмів підвищення рівня заробітної плати та відновлення її основних функцій Указом Президента України від 25 грудня 2000 р. № 1375/2000 схвалено Концепцію подальшого реформування оплати праці в Україні.

У семи розділах цього документа подані аналіз тенденцій в оплаті праці та причин її низького рівня, основні завдання подальшого реформування системи оплати праці, концептуальні засади підвищення рівня номінальної та реальної заробітної плати, шляхи державного регулювання оплати праці.

ВИСНОВКИ

За умов ринкового ведення господарської діяльності на кожному підприємстві бізнесу, зокрема і на ВАТ "ДМКД" облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, організації, установі чи іншому незалежно від форми власності, роду виробничої діяльності, місцезнаходження або інше.

Поняття терміну "заробітна плата" в умовах сьогодення набуло певної особливої категорії, що суміщає і охоплює всі види оплати праці. Перехід до ринкових відносин викликав появу нових джерел отримання грошових доходів в вигляді сум нарахованих до виплати за вкладами до статутного фонду підприємства засновників (підприємства закритого типу), засновників та членів трудового колективу (підприємства відкритого типу), підприємства з іноземними інвестиціями (вклад іноземного капіталу) виплати за цінними паперами (акції, облігації, векселі, страхові зобов'язання та інше).

Значні зміни, викликані безпосередніми змінами в економічній і політичній сферах нашої держави мають великий вплив та можуть створити серйозні загрози для кожного члена нашого суспільства, зокрема в забезпеченні стабільності життя його самого та його родини. Саме це посилило значення розмірів та рівня оплати праці, оскільки одним з стабільних джерел доходів є заробітна плата. Виходячи з цього облік заробітної плати, аналіз її динаміки, а також факторів, що мають вплив на її реальну зміну є важливим елементом в системі економічних показників кожного підприємства та вимагають підвищення продуктивності праці, як основної умови підвищення її стимулювання.

Правильний її облік, розподіл за сферами виробництва, а також своєчасний аналіз дають можливість виявити нові резерви в підвищенні оплати кожного працюючого, відповідно до вимог нормативних документів, що регламентують оплату праці і виконати вимоги основного документу, що забезпечує всіх громадян України, тобто Конституції України.

На підприємствах з умов сьогодення використовуються різні форми заробітної плати. Але виникає необхідність повсякчасно приділять значну увагу питанню оплати праці, знаходити нові джерела на збільшення фонду оплати праці. Вишукувати та створювати резерви для збільшення додаткової оплати у вигляді премій, різного роду заохочень, що в свою чергу підвищує заінтересованість працівників до кінцевого результату своєї роботи, а отже і підвищення та поліпшення фінансового стану ведення господарської діяльності на підприємстві в цілому.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України № 996 – ХІV від 16.07.99 р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" // Баланс. – 2003. - № 1-2. с.31 – 36.

 2. Кодекс Законів о праці України зі змінами і доповненнями // Фактор, 2003р.

 3. Закон України "Про оплату праці" зі змінами і доповненнями // Фактор, 2003р.

 4. Інструкція по статистиці заробітної плати № 323 від 11.12.1995 р., затверджена наказам Міністерства статистики України.

 5. Закон об відпусках зі змінами і доповненнями.

 6. Порядок исчисления средней заработной платы № 100 от 08.02.95 г., утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины.

 7. Порядок исчисления средней заработной платы (дохода) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию № 1266 от 26.09.2001 г., утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины.

 8. Закон України "Про збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 р. № 400/97 – ВР зі змінами і доповненнями. // Харків, Центр "Консульт", 2003 р.

 9. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" № 1533 – ІІІ від 02.03.2000 р. зі змінами і доповненнями // Баланс № 10, 2003 р.

 10. Закон України "Про загальне державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням" № 2240 – ІІІ від 18.01.2001 р. зі змінами і доповненнями // Баланс № 10, 2003 р.

 11. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійному

81

 1. захворюванні, які призвели до втрати працездатності" № 1105 – ХІ від 23.09.1999 р. зі змінами і доповненнями // Баланс № 10, 2003 р.

 2. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" № 889- ІV від 22.05.2003 р. зі змінами і доповненнями.

 3. Закон Украины "О коллективных договорах и соглашениях" с изменениями и дополнениями // Харьков, Центр "Консульт", 2003 г.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні кошти", // Все про бухгалтерський облік, № 18 від 21.02.2007 р. с. 22-26

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", // Все про бухгалтерський облік, № 18 від 21.02.2007 р. с. 26-29

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", // Все про бухгалтерський облік, № 18 від 21.02.2007 р. с. 29-32

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Доход", // Все про бухгалтерський облік, № 18 від 21.02.2007 р. с. 50-51

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", // Все про бухгалтерський облік, № 18 від 21.02.2007 р. с. 52-56

 9. Указ "Про Основні напрями політики щодо грошових доходів населення України" № 969/99 від 07.08.1999 р.

 10. Т.П.Макаровська, Н.М.Бондар "Економіка підприємства" // Київ, 2003 р. с. 196-206.

 11. Е.В.Кривцунова "Школа начинающего бухгалтера" // Центр "Консульт", 2006 г. с.244-248.

 12. А.В.Калина "Организация и оплата труда у условиях рынка" //Киев 2001 с. 182-232.

 13. Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Молюга "Бухгалтерський облік" // Житомир ПП "Рута" 2000 с. 157-160

 14. В.П.Завгородний "Бухгалтерский учет в Украине" (с использованием национальных стандартов) // Киев "Издательство А.С.К." 2003 с.340-347.

 15. А.Н.Коваленко "Бухгалтерский учет в Украине" // Днепропетровск. ООО "Баланс – Клуб" 2003 с. 373-396.

 16. А.В.Калина "Економіка праці" // Київ 2004 с. 173-176


 
 

Цікаве

Загрузка...