WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання - Курсова робота

Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання - Курсова робота

– введення в штат підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

– ведення на договірних основах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

– використання послуг фахівця з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, що здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

– самостійне ведення бухгалтерського обліку і складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Локомотивне Депо діє на основі статуту. Статут є основним правовим документом, що регулює його діяльність. Статут визначає вид діяльності підприємства, його статус, статутний фонд, процес розділення прибутку, регулює зовнішньоекономічну і соціальну діяльність, правила обліку і звітності перед державними органами. А так само правила припинення діяльності підприємства.

Відповідно до статуту, головною метою Локомотивного Депо є надання послуг підприємствам залізничного транспорту, впровадження прогресивної технології, підвищення продуктивності праці. Предметом діяльності Локомотивного Депо є ремонт і технічне обслуговування залізничого транспорту. Локомотивне Депо може здійснювати і іншу не заборонену чинним законодавством діяльність по виробництву товарів, наданню послуг, вчиненню дій з цінними паперами, валютою та іншими цінностями по Україні та з іншими державами.

В статуті затверджено, що Локомотивне Депо займається таким видом діяльності : основна діяльність підприємств залізничного транспорту. У своїй діяльності об'єднання керується Цивільним кодексом України, Законом України "Про державну власність" від 7 лютого 1991, іншими нормативними актами.

Таблиця 2.1

Показники діяльності Локомотивного Депо

Показник

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення 2006 у %

до 2004

до 2005

Дохід/збиток, тис.грн

8878,8

689,3

-3015,3

-34

-437

Рентабельність

0,08

0,006

-0,02

-25

-333

Валовий дохід/збиток, тис.грн.

10126,5

2140,4

-1239,8

-12,2

-58

Витрати (операційні), тис.грн

Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн

95329,8

104717,4

111291,4

111463,3

148259,4

144719,6

155,5

138,2

133,2

129,8

Середньорічна чисельність робітників, чол.

1520

1514

1500

98,7

99,1

Вартість основних виробничих фондів, тис.грн.

171605,4

167298,8

184255,8

107,4

110,1

За даними табл.2.1 можна зробити наступні висновки: підприємство на сьогоднішній день є збитковим, дохід зменшився на 34 % у порівнянні з 2004 роком, рентабельність зменшилась на 25 %, а валовий дохід на 12,2 %, так як операційні витрати збільшились на 55,5 %.

Вартість основних фондів зросла у 1,1 рази, що свідчить про ріст підприємства. Натомість чисельність зменшилась на 1%, що може свідчити про менш ефективне використання трудових ресурсів у господарстві.

Метою даного підприємства є отримання прибутку від надання послуг підприємствам залізничного транспорту. Підприємство здійснює свою діяльність на основі державногофінансування і господарського розрахунку. Для організації діяльності підприємства велике значення має його організаційна структура. Під організаційною структурою підприємства розуміють його організаційну побудову, що відображає сукупність взаємозв'язків різних підрозділів, підлеглих досягненню певної мети - збільшенню виробництва продукції, наданню якісних послуг (рис.2.1).

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4643010000000000010029180000000001000000180300000000000018030000010000006c000000000000000000000011000000230000000000000000000000883b00000c1a000020454d460000010018030000120000000200000000000000000000000000000015060000d2080000c60000001f0100000000000000000000000000006b0403002e600400160000000c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000b00400000d020000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000e1ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110080ae110010000000e4b1110064af110052516032e4b11100dcae1100100000004cb01100c8b1110024516032e4b11100dcae11002000000049642f31dcae1100e4b1110020000000ffffffff1c27d300d0642f31ffffffffffff0180ffff01800f020180ffffffff0000000000080000000800005ccf12000100000000000000c800000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000000f8fd0270a0603241c085e1fc26d300e84ac40010af11009c38273106000000010000004caf11004caf1100e87825310600000074af11001c27d3006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000110000002300000001000000dc774b41a65d4b41000000001c000000010000004c000000040000000000000000000000b00400000d02000050000000200004001200000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffb10400000e020000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02e4000802040000002e0118001c000000fb020700030000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0c00000001000400000000000902e400204b0800040000002d010000040000002d010000030000000000

Рис. 2.1. Організаційна структура Локомотивного Депо

Керівництво підприємствам здійснює директор, який займається висновком договорів на поставку запчастин і матеріалів, висновок контрактів з замовниками, контроль виробництва, рішення юридичних питань. Структура управління підприємства є впорядкованою сукупністю взаємозв'язаних елементів системи, яка визначає найраціональніший розподіл праці і службових зв'язків між структурними підрозділами і працівниками апарату управління по підготовці, ухваленню і реалізації управлінських рішень. В даний час для таких підприємств дана структура управління є найекономічнішою, що дозволяє достатньо оперативно доводити необхідну інформацію до кожного працівника.

Одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва є основні фонди. Ефективне використовування основних фондів сприяє поліпшенню всіх техніко-економічних показників, у тому числі збільшенню випуску продукції, трудомісткості виготовлення і збільшення прибутку.

Структура основних засобів підприємства наведена у таблиці 2.2

Таблиця 2.2

Структура основних виробничих фондів Локомотивного Депо, тис.грн.

Показник

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення,%

Основні фонди

172281,5

168364,9

184983,4

107,4

З них основні виробничі фонди

171605,4

167298,8

184255,8

107,4

У тому числі:

- будинки

6162,4

6557,8

6583,0

106,8

- споруди

1829,8

1838,1

2036,9

111,3

- передавальні пристрої

649,1

649,1

660,4

101,7

Машини і устаткування

9781,9

11510,1

12093,8

123,6

З них:

- силові і робочі машини

8849,6

10571,2

11130,2

125,7

- обчислювальна техніка

931,4

938,9

963,6

103,5

Транспортні засоби

152728,0

146283,5

162412,7

106,3

Інструмент, виробничий і господарський інвентар

171,0

177,0

185,8

108,7

Інші основні фонди

489,5

288,6

283,2

57,9

Малоцінні необоротні активи

469,8

460,7

518,4

110,3


 
 

Цікаве

Загрузка...