WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання - Курсова робота

Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання - Курсова робота

Основні засоби при надходженні на підприємство обліковуються в порядку капітальних інвестицій, облік яких безпосередньо ведуть на рахунку 15 "Капітальні інвестиції". При зарахуванні об'єкта до складу основних засобів здійснюються записи по дебету рахунку 10 "Основні засоби" та кредиту рахунку 15 "Капітальні інвестиції".

Бухгалтерський облік зносу необоротних активів ведеться на наявному рахунку № 13 "Знос необоротних активів", на якому відкрито субрахунки:

№ 131 "Знос основних засобів"

М 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

№ 133 "Знос нематеріальних активів".

Нарахування зносу здійснюється за рахунок витрат виробництва (витрат обігу у торгівлі). Документами, що підтверджують право на списування нарахованого зносу на витрати, є Акт введення в експлуатацію основних засобів.

Кореспонденція рахунків на Локомотивному Депо по обліку основних засобів наведено у таблиці 2.3

Таблиця 2.3

Кореспонденція рахунків на Локомотивному Депо по обліку основних засобів

п/п

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік надходження основних засобів

1

Проведено передоплату постачальнику за основні засоби, а також за виконані роботи на капітальному будівництві

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

31 "Рахунки в банках "

2

Відображено надходження від постачальника придбаних основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

63"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

3

Відображено суму транспортних та посередницьких послуг, пов'язаних з придбанням основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

4

Прийнято згідно акту виконані підрядні роботи будівельною організацією на будівництві складу

15 "Капітальні інвестиції"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

5

Відображено суму ПДВ (податковий кредит) за операціями 2 і 3

64 "Розрахунки за податками й платежами"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

6

Списано будівельні матеріали на бунівництво складу

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

7

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на бунівництві складу

15 "Капітальні інвестиції"

66 "Розрахунки з оплати праці"

8

Проведено нарахування на заробітну плату працівників і віднесено їх на витрати по будівництву складу

15 "Капітальні інвестиції"

65 "Розрахунки за страхуванням"

9

Віднесено вартість робіт і послуг допоміжних виробництв на витрати по будівництву складу

15 "Капітальні інвестиції"

23 "Виробництво"

10

Введено придбані основні засоби згідно акту в експлуатацію

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

11

Відображено суму дооцінки основних засобів

10 "Основні засоби"

423 "Дооцінка активів"

12

Відображено вартість безплатно одержаних основних засобів

10 "Основні засоби"

424"Безоплатно одержані необоротні активи"

13

Відображено дохід у сумі нарахованої амортизації по безоплатно одержаних основних засобів

424 "Безоплатно одержані необоротні активи"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

14

Одержані пені, штрафи, неустойки від інших підприємств у вигляді основних засобів

10 "Основні засоби"

715 "Одержані пені,штрафи,неустойки"

15

Оприбутковано лишки основних засобів, виявлених в результаті інвентарізації

10 "Основні засоби"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

Облік витрат на ремонти і модернізацію основних засобів

18

Віднесено витрати на ремонт і модернізацію основних засобів

15 "Капітальні інвестиції"

23 "Виробництво"

19

Відображено витрати на ремонт основних засобів у сумі, що не перевищує 10 % від сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року

91 "Загальновиробничі витрати"

15 "Капітальні інвестиції"

20

Відображено витрати на ремонт основних засобів у сумі, що перевищує 10 % від сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

Облік вибуття основних засобів

21

Відображено списання нарахованого зносу при вибутті основних засобів

13 "Знос необоротних активів"

10 "Основні засоби"

22

Відображено залишкову вартість об'єкта основних засобів:

- при їх списанні

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

- при безповоротному виведені з ладу об'єкта внаслідок стихійного лиха

991 "Втрати від стихійного лиха"

10 "Основні засоби"

2.4. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів

Автоматизація обліку основних засобів.

Аналіз обліку основних засобів на Локомотивному Депо дав наступні результати: недоліки – бухгалтерський облік ведеться без використання ПЕОМ, що зумовлює багато паперової роботи. Тому нами внесені наступні рекомендації по веденню та організації бухгалтерського обліку на Локомотивному Депо: пропонуємо автоматизувати облік основних засобів.

В даний момент на підприємстві величезне значення надається питанням автоматизації рішень задач по обліку, контролю, аналізу і аудиту основних засобів на АРМБ. Воно базується на створенні веденні інформаційної бази про наявність основних засобів, що формується на підставі інвентарної картотеки. Функції АРМБ по обліку основних засобів полягає у виконанні наступних системних обліково-контрольних операцій:

– автоматизація документування первинної інформації;

– оперативне управління, контроль за наявністю і рухом основних засобів;

– нарахування амортизації;

– видача необхідної інформації в друк або на екран дисплея по запиту.

Технологічний процес обробки інформації складається з наступних етапів:

– підготовка первинної інформації;

– створення інвентарної картотеки на момент упровадження;

– створення нормативно-довідкової інформації на момент упровадження;

– створення набору даних руху основних засобів;

– проведення розрахунків на АРМБ і внесення інформації в бережену базу;

– розрахунок амортизації;

– формування інформації для подальшого використовування;

– проведення контролю і аналізу результативної інформації;

– ухвалення управлінських рішень по тій, що є інформації;

– перезапис інформації в суміжні АРМБ.

Керівник, аудитор і бухгалтер можуть проаналізувати або отримати значення будь-якого необхідного показника з інформаційної бази за необхідний період часу. В даний час особливе значення надається прогнозуванню використовування основних засобів. Для прогнозування бухгалтер проводить аналіз фондовіддачі основних засобів за певний період і шляхом використовування бази знань формує пропозиції по управлінню.

Упровадження на підприємстві пакету программ "Парус" АТ "Омстрак" вже має тривалий досвід використовування програмних продуктів фірми "Парус", але раніше це відбувалося тільки в одній з самих трудомістких областей бухгалтерського обліку - в розрахунку заробітної плати. Але дана фірма представляє також і інтегровану програму бухгалтерського обліку, де представлений і бухгалтерський облік основних засобів.

Програма дає можливості при обробці бухгалтерських проводок відразу заповнювати первинні документи. Наприклад, при обробці проводки Дт 10, Кт 15, програма реагує на появу комбінації рахунків і просить заповнити форму, яка містить інвентарну картку об'єкта. Після заповнення такої форми, що містить всі потрібні статті, з'являється можливість: автоматичного заповнення програмою опису інвентарних карток, автоматичного нарахування зносу, значного полегшення і прискорення процесу переоцінки.


 
 

Цікаве

Загрузка...