WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів - Курсова робота

Облік основних засобів - Курсова робота

Ліквідація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

1

Списано знос ліквідованих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

131 "Знос основних засобів"

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

2

Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

3

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів

976 "Списання необоротних активів"

66 "Розрахунки з оплати праці", 65 "Розрахунки за страхуванням", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

4

Відображено доходи від ліквідації основних засобів

20 "Виробничі запаси", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

5

Відображено фінансовий результат від ліквідації основних засобів

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

976 "Списання необоротних активів"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Передача основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в якості внеску до статутного капіталу іншого підприємства

1

Списано знос переданих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

131 "Знос основних засобів"

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

2

Відображено залишкову вартість переданих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

2.3. Відображення операцій вибуття ОЗ у регістрах бухгалтерського обліку і фінансовій звітності підприємства

Узагальнена інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, зносу та капітальних інвестицій необоротних активів відображається в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності (див. табл. 2.4).

Таблиця 2.4. Розкриття інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, їх знос та капітальні інвестиції в облікових регістрах та фінансовій звітності

Шифр та назва рахунку

Регістри обліку

Номер рядку в Балансі (ф.№1)

Номер рядку в Примітках до річної фінансової звітності (ф. №5)

10 "Основні засоби"

Журнал 4 [Додаток 1]

030, 031

100-180, 260-268

11 "Інші необоротні матеріальні активи

Журнал 4

030, 031

190-260

131 "Знос основних засобів"

Журнал 4

032

100-180 (графи 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18), 268

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

Журнал 4

132

190-260 (графи 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19)

15 "Капітальні інвестиції"

Журнал 4, Відомість 4.1

020

280-340

18 "Інші необоротні активи"

Журнал 4

070

170

У Примітках до річної фінансової [5, стор. 105] звітності обов'язково повинна наводитися наступна інформація про основні засоби (рис. 2.1).

Висновок за 2 розділом

Для визначення непридатності основних засобів до використання, можливості їх використання іншими підприємствами, організаціями та установами, неефективності або недоцільності їх поліпшення (ремонту, модернізації тощо) та оформлення відповідних первинних документів керівником підприємства створюється постійно діюча комісія.

Постійно діюча комісія:

здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;

встановлює причини невідповідності критеріям активу;

визначає осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття основних засобів із експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;

визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам, організаціям та установам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані при демонтажі, розбиранні (ліквідації) основних засобів, встановлює їх кількість і вартість;

складає і підписує акти на списання основних засобів.

В актах на списання наводяться дані, що характеризують об'єкти основних засобів: рік виготовлення або будівництва об'єкта, дата його надходження на підприємство і початок експлуатації, первісна (переоцінена) вартість об'єкта, сума нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо.

У разі списання основних засобів, які вибувають в результаті аварії або стихійного лиха, до акта додається копія акта аварії і зазначаються обставини стихійного лиха.

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

Складені комісією акти на списання основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження (погодження) посадовою особою (керівним органом), уповноваженою згідно законодавства (статуту підприємства) приймати рішення щодо розпорядження (відчуження, ліквідації) об'єктів основних засобів.

ВИСНОВОК

Згідно з чинним законодавством підприємства мають право продавати зайві основні засоби, безоплатно передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, а також ліквідовувати їх, якщо вони фізично або морально застаріли і ремонт їх неможливий або економічно недоцільний (а також внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха).

Вибуття основних засобів з підприємства оформляється актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), у якому вказується причина вибуття, первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, витрати, пов'язані з вибуттям (реалізацією, ліквідацією), а також сума одержаного доходу. На підставі оформлених актів роблять відповідні записи в бухгалтерському обліку.

Основні засоби, що стали непридатними для користування, підлягають списанню відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.

Списанню підлягають основні засоби як такі, що:

непридатні для подальшого використання;

виявлені в результаті інвентаризації як недостача;

морально застарілі;

фізично зношені;

пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані);

будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв'язку з будівництвом нових об'єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання.

Списання з балансу установ основних засобів здійснюється шляхом їх:

продажу;

безоплатної передачі;

ліквідації (на підставі акту).

Для визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

керівника або його заступника (голова комісії);

головного бухгалтера або його заступника (в установах і організаціях, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей (основних засобів);

інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Право визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

Для участі в роботі комісії з встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

Завдання постійно діючої комісії:

огляд основних засобів для складання акта про їх списання на основі технічної документації (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи) та даних бухгалтерського обліку;


 
 

Цікаве

Загрузка...