WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій основних господарських процесів - Курсова робота

Облік операцій основних господарських процесів - Курсова робота

3. Синтетичний облік реaлізації продукції і фінансових результатів

Реалізація продукції – це відвантаження продукції покупцеві за певну суму коштів.

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу.

До доходів і втрат належать:

1)Доходи від надання окремого майна в оренду;

2)Штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов господарських договорів;

3)Доходи, одержані на території України та за її межами;

4)Доходи і витрати з переоцінки виробничих запасів готової продукції, товарів;

5)Доходи від надання комерційного кредиту;

6)Виручка від продажу іноземної валюти і витрати на її придбання;

7)Витрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей понад норму природніх витрат у тому випадку коли не встановлені винуватці;

8)Витрати за анульваними виробничими замовленнями;

9)Витрати на утримання законсервованих виробничих потужностей та інше.

Фінансові результати поділяють за видами діяльності на прибутки( збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності.

Розрахунок фінансового результату:

1)Від операційної діяльності

ФРод= ВП(з) + ІОД – ( АВ + ВЗ + ІОВ)

2)розрахунок прибутку від звичайної діяльності до оподаткування

ФРзд= ФРод + [(ДК + ІФД + ІД) – ФВ+ВК+ІВ]

3)розрахунок фінансового результату прибутку від звичайної діяльності:

П(З) = ПЗзд - ППприб

4)Розрахунок чистого прибутку або збитку

ЧП(З) = ФФзд Днд ППндВндЗППнд

Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної та надзвичайних подій. На кредиті відображають суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебеті - суми в порядку закриття рахунку обліку витрат. Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунку 144 " Нерозподілені прибутки(непокриті збитки)".

Господарські операції підприємства лісового комплексу "Дубок"

№п/п

Зміст господарських операцій

Первинні документи

Кореспонденція

Сума,грн.

тип г.о.

Д

К

часткова

загальна

1

2

3

4

5

6

7

8

20.

Надійшов без оплати від заводу "Світанок" фрезерувальний верстат

Акт №2

104

424

5850

5850

ІІІ

21.

Зараховано виручку(дохід) від реалізації продукції

Виписка банку з поточного рахунку

311

701

70200

70200

ІІІ

Видано по чеку:

—на ЗП

301

311

312

520

I

—на транспортні витрати

301

311

208

I

22.

Списується фактична собівартість реалізованої продукції(зменшення доходу від реалізації продукції)

Довідка бухгалтерії

701

26

66300

66300

IV

23.

Видано:

Видаткові касові ордери №5,6

—експедитору Іванченку О.С. під звіт на транспортні витрати

372

301

208

520

I

—Зп робітникам

661

301

312

IV

24.

АТП 1 за доставку продукції зі складу на товарну станцію для відвантаження покупцям(ці витрати зменшують дохід від реалізації продукції)

Платіжна вимога №27

701

631

390

390

II

25.

Списано в часткове погашення заборгованості по короткостроковому кредиту банку.

Виписка банку з поточного рахунку

601

311

36400

36400

IV

Списано по платіжних вимогах постачальників:

—енергозбуту

631

311

1170

2470

IV

—міськ газу

631

311

910

IV

—АТП 1

631

311

390

IV

26.

Авансовий звіт Іванченка О.С. Про виплати по відвантаженню покупцям готової продукції(зменшення доходу від реалізації)

Авансовий звіт №3

701

372

206,7

206,7

IV

27.

Списується результат основної діяльності (дохід або збиток) від реалізації продукції за січень(визначити суму по даних поточного обліку)

Довідка бухгалтерії

701

791

3303,3

3303,3

II

Разом:

498498

498498

Схема рахунків Т-подібної форми

Бухгалтерський рахунок – це обліковий символ, який використовується для запису і узагальнення збільшення або зменшення певного виду доходів, витрат, активів, зобов'язання та власного капіталу підприємства, установи, організації. За своєю формою бухгалтерський рахунок – це таблиця Т-подібної форми, ліва частина якої називається дебет, а права – кредит.

У бухгалтерському обліку існують рахунки активні. Пасивні та активно-пасивні. Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів за їх складом і розміщенням; вони відображають зміст активної частини бухгалтерського балансу. В активних рахунках надходження або збільшення господарських засобів відображається по дебету, а вибуття, витрачання чи зменшення – по кредиту. Сальдо на активних рахунках завжди буде по дебету. Пасивні рахунки призначені для обліку джерел засобів за їх цільовим призначенням і відображають зміст пасивної частини балансу. В пасивних рахунках збільшення джерел засобів відображається по кредиту рахунку, а зменшення – по дебету. Сальдо на пасивних рахунках завжди відображається по кредиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...