WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Предмет і метод бухгалтерського обліку - Курсова робота

Предмет і метод бухгалтерського обліку - Курсова робота

допомога по тимчасовій непрацездатності
Всього:
23
23
6000
91
91
8000
92
93
65
66
66
7000
66
66
10000
66
66
66
41000
36000
5400
3500
9000
550
250
38000
30000
5500
3600
9500
600
310
40000
35000
6200
5000
11000
590
180
34. Проведені нарахування на заробітну плату за діючими тарифами (табл. 2)
а) робітників за виробництво
виробу А-25
виробу Р-20
б) робітників, що обслуговують обладнання
в) службовців цеху
г) працівників заводоуправління
д) працівників відділу збуту продукції
Всього:
23
23
91
91
92
93
65
65
65
65
65
65
36. Списані транспортно -заготівельні витрати по матеріалах, які витрачені на (табл. 3):
а) виробництво продукції
виробу А-25
виробу Р-20
б) на обслуговування обладнання
в) на господарські потреби цеху
г) на потреби заводоуправління
д) на упакування готової продукції
Всього:
23
23
91
91
92
93
201
201
201
201
201
201
37. Нарахована амортизація основних засобів (табл. 4):
а) обладнання
б) інструментів
в) будівель загально виробничого призначення
г) інших об'єктів загально виробничого призначення
д) об'єктів загальногосподарського призначення
Всього:
91
23
91
91
92
13
13
13
13
13
38. Списуються розподілені загально виробничі витрати (табл. 5) 23
91
39. Списуються нерозподілені постійні загально виробничі витрати 90
91
40. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція
Виріб А-25, шт.
Виріб Р-20, шт.
Всього за фактичною собівартістю (табл. 6)
26
26
23
23
780
220
820
260
790
210
41. Відвантажена продукція центральному універмагу за накладною № 75 від 28.03.
Виріб А-25, шт.
Виріб Р-20, шт.
Ціна за 1 шт. (без ПДВ), грн.
Виріб А-25
Виріб Р-20
Вартість продукції (без ПДВ)
Виріб А-25
Виріб Р-20
Разом:
ПДВ:
Всього до оплати:
500
200
200
500
36
36
36
650
180
200
500
70
70
64
600
160
200
500
750
220
200
500
660
150
200
500
42. Надійшла часткова оплата за продукцію від центрального універмагу 31
150000 36
180000
100000
120000
140000
43. Одержано вексель від центрального універмагу в рахунок остаточного погашення заборгованості 34
36
44. Визначена і списана фактична виробнича собівартість реалізованої продукції (табл. 7) 90
36
45. Віднесена фактична собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат (табл. 7) 79
90
46. Списаний дохід від реалізованої продукції 70
79
47. Списані адміністративні витрати 79
92
48. Списані витрати на збут 79 93
49. Списані фінансові витрати 79 95
50. Нараховано податок на прибуток на і квартал поточного року 98
60000 64
55000
65000
70000
5000
* - умовно приймаємо, що заробітна плата кожного працівника не перевищує 150 грн.
2. Випущено з виробництва за місяць 263000 183214,38 Х Х
Всього: 383000 273214,38 Х Х
3. Середній % відношення фактичної собівартості продукції до вартості за відпускними цінами 71-34% Х Х
4. Відвантажено, відпущено в порядку реалізації
А)
Б)
138000
75000
99168,80
53505,00
Х
Х
Х
Х
Всього відпущено в порядку реалізації на 1.04. Х Х
Всього: 207000 147673,80 Х Х
Таблиця 1.
Розрахунок вартості витраченого за місяць листа стального за середньозваженою величиною (оп. 11, 27)
Показники Кількість, т Ціна, грн. Сума, грн.
1. Залишок на 1.03
2. Надійшло за звітний період
А)
Б)
В)
Разом надійшло
3. Всього:
4. Середньозважена ціна
5. Витрачено:
А)
Виріб А-25
Виріб Р-20
Б)
Виріб А-25
Виріб Р-20
Всього витрачено:
6. Залишок на 1.04
Таблиця 2.
Відомість розподілу заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування (гоп. 33, 34)
Дебет рахунку Напрямки витрат Заробітна плата Відрахування на соціальне страхування
Пенсійний фонд Соціальне страхування На випадок безробіття Всьо-го
Робітникам за виробництво
Виробу А-25
Виробу Р-20
Робітникам, що обслуговують обладнання
Службовцям цеху
Працівникам заводоуправління
Працівникам за збут продукції
По тимчасовій непрацездатності
Всього:
Таблиця 3.
Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат (оп. 36)
Показники Вартість виробничих запасів за цінами (грн.) Транспортно-заготівельні витрати (грн.) Фактична собівартість (грн.)
1. Залишок на 1.03
2. Надійшло за місяць
Разом:
3. Середній % ТЗВ
4. Витрачено за цінами на
а) виготовлення
Виробу А-25
Виробу Р-20
б) обслуговування обладнання
в) господарські потреби
г) потреби заводоуправління
д) упакування готової продукції
е) на поточний ремонт обладнання
Разом:
5. Залишок на 1.04.
Таблиця 4.
Розрахунок амортизації основних засобів (оп. 37)
Найменування об'єктів Метод нараху-вання амортиза-ції Вартість амортизації Норма амортизації Сума амор-тиза-ції, грн.
Формула розрахун-ку Сума, грн. Формула розрахун-ку Сума, грн.
103 Будівля офісу
Будівля цеху
Будівля складу матеріалів
Будівля складу готової продукції
104 Токарні верстати
Фрезерні верстати
106 Інструменти
Вимірювальні пристрої
Меблі офісу
Таблиця 5.
Розподіл загально виробничих витрат (оп. 38)
Показники Всього Загально виробничі витрати, списані на рахунок 23 Загально виробничі витрати, віднесені на рах. 90
1. Постійні загально виробничі витрати при нормальній потужності 12240 Х Х
2. Фактичні загально виробничі витрати за звітний місяць, в т.ч.
- змінні
- постійні
Х Х
3. Списані змінні витрати Х
4. Списані змінні витрати, в т.ч.: Х
а) розподілені постійні загальновиробничі витрати при нормальній потужності, але не більше фактичної величини
б) нерозподілені постійні витрати Х
Таблиця 6.
Відомість зведеного обліку витрат на виробництво (оп. 40).
Статті витрат Незавершене виробництво на 1.03 Витрати на місяць Списано на товарний випуск Незавершене виробництво на 1.04
1. Матеріали
2. Заробітна плата
3. Відрахування на соціальні заходи
4. Інші прямі витрати
5. Загальновиробничі витрати
Всього:
Таблиця 7.
Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції (до оп. 26, 44, 45)
Показники Вартість продукції за відпускними цінами Фактична собівартість Нерозподілені постійні витрати
(табл. 5) Фактична собівартість реалізованої продукції
1. Залишок готової продукції на 1.03 120000 90000 Х Х
Господарські

 
 

Цікаве

Загрузка...