WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Предмет і метод бухгалтерського обліку - Курсова робота

Предмет і метод бухгалтерського обліку - Курсова робота

КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Предмет і метод бухгалтерського обліку"
Завдання до практичної частини курсової роботи
IV варіант.
1. До наведених господарських операцій скласти бухгалтерські проводки, зробити необхідні розрахунки.
2. Заповнити первинні документи:
а) прибутковий касовий ордер (операція 1)
б) видатковий касовий ордер (операція 2)
в) листок касової книги (операція 1,2,5)
г) платіжне доручення (операція 19а)
д) розрахунково-платіжну відомість на працівника Іваничука Р.П. (операція 33, 35)
ж) накладну (операція 41)
і) рахунок (операція 41)
3. Скласти відомості розрахунку до операцій: 11, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 38, 44, 45.
4. Заповнити прикладені облікові регістри і форми фінансової звітності.
Довідкові дані:
Практичне завдання з курсової роботи розроблено на прикладі ВАТ "Світлана", яке виробляє господарські товари. Ідентифікаційний код підприємства 14036258. Директор підприємства Шевченко Володимир Іванович, головний бухгалтер Савченко Галина Андріївна, касир Стець Валентина Павлівна.
Підприємство має розрахунковий рахунок 26007301680400 в Тернопільському відділенні АКБ "Укрсоцбанку". МФО банку 338017.
На підприємстві один цех основного виробництва, два склади: склад матеріалів № 1 (завідуючий складом Козак Петро Степанович), склад готової продукції № 2 (завідуюча складом Грищенко Ольга Іванівна).
В звітному періоді на підприємстві виробляли два види продукції: А-25, Р-20.
Головним постачальником матеріалів є ВАТ "Київсталепром", ідентифікаційний код якого 14036872, поточний рахунок 26007301680528 в Промінвестбанку, м. Київ, МФО 338000.
Головним покупцем продукції підприємства є центральний універмаг м. Тернополя, ідентифікаційний код 14036212, поточний рахунок 26007301681263 в Тернопільському відділенні АКБ Укрсоцбанку, МФО 338017.
У відповідності із обраною на підприємстві обліковою політикою врахувати наступне:
1. Вибуття виробничих запасів оцінювати за середньозваженою собівартістю. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому аналітичному рахунку по синтетичному рахунку 20 "Виробничі запаси", розподіляючи між вибувши ми запасами і їх залишком на кінець звітного періоду за середнім відсотком (%).
2. Амортизацію основних засобів нарахувати пооб'єктно за методами, наведеними в пункті 2. З метою спрощення розрахунків, по окремих видах однорідних об'єктів амортизацію передбачається розрахувати в цілому по групі.
3. Аналітичний облік загальновиробничих вести за такими статтями:
а) змінні:
- витрати на поточний ремонт основних засобів
- витрати на електроенергію
- вартість МШП
- витрати матеріалів для експлуатації обслуговування обладнання
- заробітна плата робітників, які обслуговують обладнання й відрахування на соціальні заходи;
- інші.
б) постійні:
- амортизація будівель, обладнання і інших основних засобів загально виробничого призначення (крім інструментів);
- заробітна плата службовців цеху, відрахування на соціальні заходи;
- матеріали, використані для загально виробничих потреб;
- інші.
4. За базу розподілу загальновиробничих витрат прийняти заробітну плату. Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю становлять 30600 грн., а з них змінні - 18360, постійні - 12240 грн.
Вихідні дані:
І. Відомість залишків по рахунках на 1.03.200__ р.
Шифр рахунку Назва рахунку Грн.
Д-т К-т
10 Основні засоби 800000
131 Знос основних засобів 372500
20 Виробничі запаси (в т.ч. транспортно-заготівельні витрати) 50000
5000
22 Малоцінні та швидкозношувальні предмети 15000
23 Виробництво 40000
26 Готова продукція 90000
30 Каса 1200
311 Поточні рахунки в національній валюті 150000
313 Інші рахунки в банку в національній валюті 5000
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 32000
40 Статутний капітал 516000
44 Нерозподілені прибутки 48000
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 79200
64 Розрахунки за податками й платежами 50000
65 Розрахунки за страхуванням 24000
66 Розрахунки з оплати праці 40000
79 Фінансові результати 70000
46 Неоплачений капітал 16500
ІІ. Зведені дані для розрахунку амортизації основних засобів, зроблені на основі інвентарних карток
Шифр рахунку Назви аналітичного рахунку Первісна вартість, грн. Строк корисного використання Дата введення в дію Метод нарахування амортизації Ліквідаційна вартість, грн. Загальний обсяг продукції, який планується виробити, шт. Залишкова вартість на 1.03.200_ р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Будівля офісу 150000 25 01.05.95 Прямолінійний 200 -
Будівля цеху 100000 25 04.06.95 -//- 1800 -
Будівля складу матеріалів 40000 25 09.03.98 -//- 1000 -
Будівля складу готової продукції 50000 25 10.07.99 -//- 1000 -
104 Токарні верстати 170000 10 2.01.95 Кумулятивний 15000 -
Фрезерні верстати 220000 10 20.06.95 -//- 12000 -
106 Інструменти, які використовуються при виробництві продукції Р-20 48000 2 11.08.99 Виробничий - 2400
Вимірювальні пристрої 16000 2 18.04.99 Зменшен. залишкової вартості 1600 10450
Меблі офісу 6000 5 02.05.98 Прискорен. зменш. залишк. вартості 2745
ІІІ. Виписка із відомості залишків матеріалів на 1.03.200__ р.
Номенклатурний номер Найменування матеріалів Одиниця виміру Кількість Ціна, грн. (без ПДВ)
201101 Лист стальний 0,55 мм Т 2,5 6000
IV. Виписка із журналу-ордеру № 6 за лютий м-ць 200___ р.
За кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" (сальдо заборгованості на 1.03)
№ запису № рахунку Постачальник № прибуткового документу Вартість матеріальних цінностей, що надійшли за обліковими цінами З кредита рахунка рах. 63 в дебет. рахун. Сума акцепту за рахунками
201 207 64
16 1215 МП "Рост" 62
63 42000 50000 16000 13200 79200
Всього: 42000 50000 16000 13200 79200
V. Розшифровка залишків незавершеного виробництва
№ п/п Назва статті витрат На 1.03 На 1.04
1. Сировина і основні матеріали 24000 16000
2. Основна заробітна плата 16000 8000
Разом: 30000 24000
VI. Залишки по рахунку "Готова продукція" на 1.03.200 __ р.
за фактичною собівартістю 90000 грн.
за цінами реалізації (без ПДВ) 120000 грн.
VII.
VIII. Господарські операції за березень місяць 200__ р.
№ п/п Зміст господарської операції Сума по варіантах, грн.
І ІІ ІІІ IV V
1. Одержано гроші в касу з поточного рахунку в банку для виплати заробітної плати і на господарські потреби (прибутковий касовий ордер № 15 від 2.03.200__ р.) 30
42000 31
43000
41500
44000
41000
2. Виплачена з каси заробітна плата за лютий місяць (видатковий касовий ордер № 19 від 2.03.200__ р.) 66
40000 30
40000
40000
40000
40000
3. Перераховано з поточного рахунку в погашеннязаборгованості
А/ Пенсійному фонду
Б/ фонду соціального страхування
В/ фінансовим органам

 
 

Цікаве

Загрузка...