WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій дарування - Курсова робота

Облік операцій дарування - Курсова робота

Бухгалтерський облік операції у обдаровуваного

Безоплатно отримані товари. Згідно з п. 12 П(С)БО 9 "Запаси" первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням таких запасів. Визначення терміна "справедлива вартість" наведено в п. 4 П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" — це сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

На нашу думку, рівень справедливої вартості у разі безоплатного отримання товарів (якщо вартість не відображено в документах) можна визначати також на рівні звичайних цін.

Отримання подарованих товарів (й інших оборотних активів) відображається за дебетом рахунків класу 2 в кореспонденції з кредитом субрахунка 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів". Податок на додану вартість (якщо підприємство не відобразило у складі ПК — читай вище), згідно з п. 9 П(С)Б09, також включається до первісної вартості отриманих запасів.

Безоплатно отримані основні засоби. Згідно з п. 10 П(С)БО 7 "Основні засоби", первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів у бухгалтерському обліку дорівнює їхній справедливій вартості на дату одержання з урахуванням витрат з доставки, установки, монтажу, що наявні при грошовій формі оплати, якщо їх здійснює обдаровуваний, і згадані в п. 8 П(С)БО 7.

Крім того, безоплатно отримані необоротні активи збільшують на цю суму додатковий капітал підприємства, який обліковується за кредитом субрахунка 424 "Безоплатно одержані необоротні активи". Зазначимо, що в разі використання основних засобів у господарській діяльності вартість таких необоротних активів зменшуватиметься за рахунок зносу. Сума нарахованого зносу має визнаватися доходом за кредитом 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів", і на цю суму треба зменшувати додатковий капітал за дебетом субрахунка 424.

Приклад 2

Підприємство придбало товари для виробничої діяльності вартістю 2400 грн (з ПДВ), але потім передало їх безоплатно іншому підприємству, яке перебуває на загальній системі оподаткування. Відображення даної операції у бухгалтерському та податковому обліку див. у таблиці 1.

Приклад 3

Підприємство подарувало неприбутковій організації (неприбутковий статус організації підтверджено довідкою) автомобіль залишковою вартістю 10000 грн (сума зносу — 8000 грн). Експертна вартість авто на момент передачі дорівнює 11000 грн (що відповідає рівню звичайних цін). При передачі підприємство нарахувало та сплатило ПДВ у сумі 2200 грн. Відображення цієї операції у бухгалтерському та податковому обліку див. у таблиці 2.

Приклад 4

Підприємство отримало в подарунок легковий автомобіль. Експертна вартість автомобіля — 50000 грн. Крім того, при придбанні авто були понесені витрати на його доставку та реєстрацію — 1000грн (сума умовна) та сплачено збір до ПФ — 1500грн. Автомобіль використовуватиметься в господарській діяльності підприємства. Відображення цієї операції у бухгалтерському та податковому обліку див. у таблиці 3.

Таблиця 1

Відображення в обліку дарувальника безоплатно переданих товарів

N з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Придбано товари для використання в госпдіяльності

281

631

2000

2000 (Закон

про прибуток,

п. 5.9)

2.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

631

400

3.

Товари передано безоплатно іншому підприємству. Одночасно нараховано податкові зобов'язання з ПДВ (виходячи з рівня звичайних цін)

949

949

281

641

2000

400

- 2000 (Закон

про прибуток,

п. 5.9)

4.

Відкориговано ПК, раніше відображений за придбаними і подарованими товарами

641

631

400

5.

Включено до складу витрат відкоригований ПК

949

631

400

Таблиця 2

Відображення в обліку дарувальника безоплатно наданих ОФ

N з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік балансової вартості групи 2 ОФ

Д-т

К-т

1.

Списано залишкову вартість авто у зв'язку з безоплатною передачею

949

105

10000

-10000*

2.

Списано суму зносу, що припадає на переданий автомобіль

131

105

8000

3.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ виходячи зі звичайної ціни

949

(84)

641/1

2200

4.

Списано собівартість об'єкта на результат іншої звичайної діяльності

793

949

(84)

12200

* На думку автора, бухгалтеру доведеться визначати його балансову вартість і на цю суму зменшити БВ відповідної групи.

Таблиця 3

Відображення в обліку обдарованого безоплатно отриманих ОФ

N з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

ВД

ВВ

1.

Отриманий автомобіль

152

424

50000

50000

2.

Відображені понесені при отриманні витрати

152

631

1000

—*

3.

Нараховано збір до ПФ

152

651

1500

1500

4.

Автомобіль введений в експлуатацію

105

152

52500

5.

Нарахування амортизації **

витратний

рахунок

23,91,92,93

424

131

745

50

50

Література

  1. Лебедзевич Я.В. Управління прибутком підприємства. // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2001. – № 14. – С. 142-145.

  2. Лебедзевич Я.В. Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 [Електронний ресурс] / Нац. аграр. ун-т. - К., 2002. - 20 с.

  3. Проданчук М. Відображення на рахунках кінцевих фінансових результатів: історичний аспект. // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 16. – С. 145-153.

  4. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник -Тернопіль: Карт-бланш, 2002 р. - 628 с.

  5. Кім Г.В., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх заповнення. Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.


 
 

Цікаве

Загрузка...