WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік оборотних активів підприємства - Курсова робота

Облік оборотних активів підприємства - Курсова робота

Для обліку витрат по заготівлі і придбанню матеріальних запасів, які не можна ідентифікувати з матеріальними запасами, використовують рахунок "Транспортно-заготівельні витрати".

У дебет рахунків, які названі вище, на основі прибуткових документів (рахунків-фактур, вимог, товарно-транспортних накладних, прибуткових ордерів, накладних на повернення матеріалів з виробництва, на оприбуткування відходів і матеріалів, одержаних від ліквідації основних засобів, тощо) записують кількість і вартість матеріалів за обліковими цінами. З кредиту цих рахунків на основі витратних документів (вимог, лімітно-забірних карток, накладних тощо) списують кількість і вартість відпущених матеріалів за обліковими цінами. Обліково-економічну характеристику цих рахунків наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Загальна облікова структура субрахунків

рахунка „Виробничі запаси"

Дебет

Кредит

Облікова ціна, грн.

Транспортно-заготівельні витрати, грн.

Фактична собівартість, грн.

Облікова ціна, грн.

Транспортно-заготівельні витрати, грн.

Фактична собівартість, грн.

30 000

3500

33 500

30 000

3500

33 500

За діючим планом рахунків визначити фактичну собівартість придбаних матеріальних запасів можна двома способами: з використанням спеціальних рахунків та без них.

Методика обліку придбання матеріалів без використання спеціальних рахунків придбання. Прийняті на склад матеріали одержувач обліковує таким записом:

Дебет рахунка "Виробничі запаси" відповідного субрахунка запасу "Матеріали", "Паливо", "Запасні частини" тощо.

Кредит рахунка "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками".

У разі надходження на склад підприємства матеріальних цінностей з інших (крім постачальників) джерел обліку роблять такі записи:

— напівфабрикати власного виробництва:

Дебет рахунка "Напівфабрикати" (власного виробництва) Кредит рахунка "Виробництво";

— матеріали, що вироблені об'єднанням для власних потреб:

Дебет рахунка "Виробничі запаси", а далі Дебет рахунка "Матеріали" або Дебет рахунка "Запасні частини" та ін. Кредит рахунка "Виробництво";

— матеріальні цінності, які надійний на склад від забракованих виробів, що можуть бути використані як матеріали, паливо і запасні частини:

Дебет рахунка "Виробничі запаси", субрахунки: "Матеріали", "Паливо", "Запасні частини" тощо.

Кредит рахунка "Брак у виробництві";

— матеріальні цінності, що надійшли безкоштовно:

Дебет рахунка "Виробничі запаси", а далі за субрахунками: "Матеріали", "Паливо", "Запасні частини" або інші Кредит рахунка "Додатковий капітал";

— матеріальні цінності, що надійшли як внесок до статутного

капіталу:

Дебет рахунка "Виробничі запаси" а далі (відмовілний субрахунок)

Кредит рахунки "Неоплачений капітал".

Якщо при прийнятті матеріалів виявляють нестачі, то на підставі приймальних актів вартість матеріалів, яких бракує, за оптовими цінами відображають записом:

Дебет рахунка "Розрахунки за претензіями" Кредит рахунка "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Аналогічно обліковують і надходження матеріалів без рахунків постачальників (невідфактуровані поставки). На підставі актів приймання, після одержання рахунків від постачальників записи, які зроблені на основі актів за обліковими (умовними) цінами, сторнуються, а на суму одержаних рахунків робиться запис у тій самій кореспонденції.

Матеріальні цінності, що надійшли на склад від ліквідації основних засобів, або брухт і ганчір'я від вибулих через знос малоцінних і швидкозношуваних предметів, відображають за дебетом відповідних рахунків обліку матеріальних цінностей:

Дебет рахунка "Виробничі запаси", а далі в дебет субрахунка "Матеріали" та ін. за видом

Кредит рахунка "Доходи від вибуття необоротних активів". Прийняті на склад зворотні відходи обліковують записом: Дебет рахунка "Виробничі запаси" субрахунка "Матеріали" Кредит рахунка "Виробництво".

Придбання матеріальних запасів, коли неможливо ідентифікувати затрати з конкретним матеріальним запасом, може здійснюватися підприємством із застосуванням рахунка "Затрати на придбання матеріальних цінностей". На дебеті цього рахунка протягом місяця записують затрати, пов'язані, наприклад, із заготівлею та придбанням сільськогосподарської продукції (буряк, картопля, молоко, м'ясо тощо). Рахунок призначений для визначення фактичної собівартості заготовлюваної для переробки продукції, І запис в ньому роблять такий:

Дебет рахунка "Затрати на придбання матеріальних цінностей" Кредит рахунка "Розрахунки з постачальниками І підрядчиками" та інші. При цьому варіанті транспортно-заготівельні затрати попередньо нагромаджуються на дебеті рахунка "Заготівельні витрати на придбання матеріалів" за номенклатурою і щомісячно згідно з обліковою політикою відносяться на дебет рахунка "Матеріальні затрати" на конкретні матеріальні запаси.

У кінці місяця кількість і фактична собівартість заготовлюваної сировини, матеріалів сільськогосподарської продукції списуються записом:

Дебет рахунка "Виробничі запаси" — відповідний субрахунок Кредит рахунка "Затрати на заготівлю і придбання матеріальних цінностей".

При відпуску запасів у виробництво, їх продажу та іншому вибутті оцінка їх може здійснюватися за одним з таких методів (П(С)БО 9):

  • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

  • середньозваженої собівартості;

  • собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

  • собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);

  • нормативних затрат;

  • ціни продажу.

П(С)БО 9 визначено, що для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, повинен застосовуватися тільки один із наведених методів.

Підприємство має право вибрати один із варіантів методу оцінювання та обрати одну із систем списування: постійну (pertual) або періодичну (periodical).

Розбіжності у двох системах списування – постійна або періодична – полягає у послідовності розрахунку таких двох елементів обліку, як визначення кредитового обороту та залишків на кінець періоду.

Якщо підприємство застосовує систему періодичного списування, то діє за такою формулою:

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0279009102040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000910200007cc8110072edc630a0e516000c02000091020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e000000010004000000000090027800200c0700040000002d010000030000000000

Якщо підприємство обрало систему постійного списування, то воно має діяти за такою формулою:

Розглянемо наведене на прикладах.

Для полегшення розуміння прикладів та скорочення техніки записів приймемо за основу для усіх варіантів єдиний варіант надходження матеріальних цінностей, який наведено у табл.. 2.3.

Таблиця 2.3

Вихідні дані про надходження та рух матеріальних запасів

Дата

Надходження

Вибуття

Залишок

Кількість

Ціна

Вартість

Кількість

Ціна

Вартість

Кількість

Ціна

Вартість

Залишок на

01.01.2005

х

х

х

х

х

х

100

3

300

03.01.2005

60

8

480

160

06.01.2005

50

110

12.01.2005

200

9

1800

310

18.01.2005

220

90

20.01.2005

100

10

1000

190

25.01.2005

80

110

Вартість вибуття за покупними цінами

?

Вартість залишків на складі

?


 
 

Цікаве

Загрузка...