WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік на АТП ТОВ ""Перевізник""" - Курсова робота

"Облік на АТП ТОВ ""Перевізник""" - Курсова робота

ВИСНОВОК

ТОВ "Перевізник" займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

Провевши відповідні розрахунки ми бачимо, що підприємство не є збитковим, отже воно отримує прибуток у розмірі 419, 92 грн.

ДОДАТКИ

Оборотна відомість

Операція

Д-т

К-т

Сума

Перерахували аванс за Дп

371

311

8784

Нарахували ПК

641,3

644

1464

Оприходували ДП на складі

203

631

7200

Нарахували по ДП

210

631

120

Закриття 644

644

631

1464

Закриття 371

631

371

8784

Оприходували сталь

201

631

8200

Нарахували ПК

641,3

631

1657

Нарахували ТЗВ

210

631

85

Оплатили сталь

631

311

9942

Списання ДП на перевезення

23,1

203

7238,45

Списання ТЗВ до ДП

23,1

210

82,6

Списання сталі на виробництво підшипників

23,2

201

9784,6

Списання ТЗВ по металу

23,2

210

107,6

Нарахування ЗП

водіям

231

661

3261

майстри

232

661

1744,7

керівникам

92

661

3000

Відрахування до пенсійного фонду

водіям

231

651

1082,7

майстри

232

651

579,24

керівнику

92

651

996

Відрахування ТВП

водіїв

231

652

48,91

майстрів

232

652

26,17

керівник

92

652

45

Відрахування у фонд безробіття

водіїв

231

653

42,39

майстрів

232

653

22,68

керівник

92

653

39

Утримання податку з доходу фіз.осіб

661

641,2

1161,92

Утримання до пенсійного фонду

661

651

112,24

втрата працездатності

661

652

80,07

безробіття

661

653

67,24

Нарахування амортизації рухомого складу

231

132

400

Нарахування амортизації станків

232

131

85

Нарахування орендної плати

949

685

900

Нарахування ПК

641

949

150

Оплатили оренду

685

311

900

Отримали аванс

311

681

11424

Нарахували ПЗ

703

643

1904

Виконали перевезення

681

703

11424

Закриття 643

643

641,3

1904

Відвантажили продукцію

361

701

16452,8

Нарахували ПЗ

701

641

2742,13

отримали гроші за продукцію

311

361

16452.8

Списання прямих витрат на перевезення

903

231

7321,05

Списання прямих витрат на готову продукцію

26

232

9892,2

Списання собівартості реалізованих підшипників

901

26

10509,7

Списання доходу від перевезень на фінансовий результат

703

791

9520

списання доходу від реалізації підшипників

701

791

13710,67

Списання адмінвитрат на фінансовий результат

791

92

4080

Списання 949 на фінансовий результат

791

949

900

Списання собівартості перевезень на фінансовий результат

791

903

7321,05

Списання собівартості підшипників

791

901

10509,7

Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток

791

441

419,92

№ рахунку

Зміст операції

Сальдо

Обороти

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

104

Первісна вартість станків

85000

105

загальна вартість авто

400000

131,1

амортизація станків

20000

Нарахування амортизації станків

85

132,2

амортизація авто

150000

Нарахування амортизації рухомого складу

400

201

первісна вартість сталі на складі

2400

списання сталі на вир-во підшипників

9784,6

Оприходували сталь

8200

203

запаси палива

157,5

списання палива на перевезення

7238,45

Оприходували ДП на складі

7200

210

Нарахували по ДП

120

Нарахували ТЗВ

85

Списання ТЗВ до ДП

82,6

Списання ТЗВ по металу

107,6

первісна вартість ДП

120

26

Списання прямих витрат на готову продукцію

9892,2

Списання собівартості реалізованих підшипників

10509,7

13000

231

Списання ДП на перевезення

7238,5

Списання ТЗВ до ДП

82,6

Списання прямих витрат на перевезення

7321,05

Нарахування ЗП водіям

3261

Нарахування у ПФ водіям

1082,7

Нарахування у фонд ТВП водіїв

48,91

Нарахування у фонд безробыття водіїв

42,39

Нарахування амортизації рухомого складу

400

232

Списання сталі на виробництво підшипників

9784,6

Списання ТЗВ по металу

107,6

Нарахування амортизації станків

85

Списання прямих витрат на готову продукцію

9892,2

Нарахування ЗП майстрам

1744,7

Нарахування у ПФ майстрам

579,24

Нарахування у фонд ТВП майстрів

26,17

Нарахування у безробіття майстрів

22,68

Нарахування амортизації станків

85

311

Отримали аванс

11424

отримали гроші за продукцію

16452,8

Перерахували аванс за Дп

8784

Оплатили сталь

9942

Оплатили оренду

900

поточні рахунки в нац.валюті

30600

301

443,5

361

Відвантажили продукцію

16453

отримали гроші за продукцію

16453

розрахунки з покупцями

25200

371

Перерахували аванс за Дп

8784

Закриття 371

8784

40

статутний капітал

342721

441

Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток

740

651

Розрахунки за пенсійним забезпеченням

1560

652

Розрахунки за соціальним страхуванням

225

653

Розрахунки за страх. на випадок безробіття

225

631

Оприходували ДП на складі

7200

Нарахували по ДП

120

Закриття 644

1464

Оприходували сталь

8200

Нарахували ПК

1657

Нарахували ТЗВ

85

Закриття 371

8784

Оплатили сталь

9942

Нарахували ТЗВ

85

641

Нарахування ПК

150

Нарахували ПЗ

2742,13

розрахунки за податками

24000

641,2

Утримання податку з доходу фіз.осіб

1161,92

розрахунки за податками

650

641,3

Нарахували ПК

1464

Нарахували ПК

1657

Закриття 643

1904

643

Закриття 643

1904

Нарахували ПЗ

1904

644

Закриття 644

1464

Нарахували ПК

1464

651

Пенсійне забезпечення :водіям

1082,7

Майстрам

579,24

Керівнику

996

Утримання до пенсійного фонду

112,24

652

Соціальне страхування: водіїв

48,91

Майстрів

26,17

Керівника

45

втрата працездатності

80,07

653

Страхування у зв'язку з безробіттям: водіїв

42,39

майстрів

22,68

керівника

39

безробіття

67,24

661

Утримання податку з доходу фіз.осіб

1161,9

Утримання: до пенсійного фонду

112,24

втрата працездатності

80,07

Безробіття

67,24

Розрахунок з ЗП: водіям

3261

Майстрам

1744,7

Керівнику

3000

ФОП

6800

681

Виконали перевезення

11424

Отримали аванс

11424

685

Оплатили оренду

900

Нарахування орендної плати

900

701

Нарахували ПЗ

2742,1

списання доходу від реалізації підшипників

13710,7

Відвантажили продукцію

16452,8

703

Нарахували ПЗ

1904

Списання доходу від перевезень на фінансовий результат

9520

Виконали перевезення

11424

791

Списання адмінвитрат на фінансовий результат

4080

Списання 949 на фінансовий результат

900

Списання собівартості перевезень на фінансовий результат

7321,05

Списання собівартості підшипників

10510

Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток

419,92


 
 

Цікаве

Загрузка...