WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції - Курсова робота

Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції - Курсова робота

За 2000 рік підприємство виконало план по всім показникам, доведеним Управлінням Південно-Західної залізниці.

План по підготовленим та відправленим вагонам в рейс виконано на 105,2%. Зверх плану підготовлено і відправлено 5592 вагони. Темп росту до минулого року склав 101,0%.

План по вагоно-кілометрам пробігу на всьому шляху прямування виконано на 102,7%. Перевиконання плану склало 4593 тис. ваг.-км. Темп росту до 1999 року – 98,4%.

Фактичні доходи на один підготовлений і відправлений вагон склали 1073,30 грн. При плані 985,57 грн.

Фактична собівартість одного підготовленого і відправленого вагону знизилась на 21,6% і складає 782,65 грн.

Прибуток від підсобно-допоміжній діяльності склав 1084 тис. грн. В порівнянні з минулим роком він виріс більш ніж в 2 рази.

План реалізації по наданню платних послуг населенню виконано на 100,3% у т.ч. по побутовим послугам на 100,5%. Темп їх зростання в порівнянні з 1999 роком відповідно склав 140,8 і 151,0 відсотків.

За звітній період вивільнено 364 чол. всього персоналу, у т.ч. по персоналу з експлуатації 282 чол. і з підсобно-допоміжної діяльності 81 чол.

Фактична середньомісячна зарплата одного працівника всього персоналу склала 213,73 грн. (в еквіваленті – 236,78 грн.), тобто збільшилась проти плану на 14,7% (в еквіваленті – на 27,0%).

План по продуктивності праці виконано на 98,9% ( в еквіваленті на 108,8%).

Весь приріст об'ємних показників досягнуто за рахунок росту продуктивності праці.

Фактичний балансовий прибуток за звітний рік склав 34175 тис. грн. при плані 33 тис. грн.

З метою поліпшення фінансового положення і створення стійких умов роботи в 2001 році підприємством при одержанні плану від Управління залізниці будуть розроблені відповідні заходи:

по економії фонду оплати праці;

по приведенню чисельності працюючих відповідно до запланованого і фактичного об'єму робіт;

по економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.

Підвищення рівня використання основних засобів дозволить збільшити та розширити виробництво без додаткових капітальних вкладень.

Перелік використаних інформаційних джерел

  1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. № 3125-12

  2. Закон України "Про залізничний транспорт" від 04.07.96р. № 274/96-ВР

  3. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91р. № 887/91-ВР

  4. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. № 168/97-ВР зі змінами і доповненнями

  5. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.97р. № 77/97-ВР зі змінами і доповненнями

  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

7 Порядок економічних взаємовідносин на залізничному транспорті України затверджений Наказом Укрзалізниці від 29.12.98р. № 338-Ц

8 "Статут залізниць України" затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98р. № 457

9 "Статут Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський затверджений Міністерством транспорту України від 15.12.97р.

10 Білуха М.Т., "Курс аудиту: підручник", Київ "Вища школа – Знання", 1999р.

11 Завгородній В.П., "Бухгалтерський облік, контроль і аудит в системі управління підприємством", Київ "Ваклер ДИ-КСИ", 1997р.

12 Красов А.П., "Бухгалтерський облік на залізничному транспорті", Москва "Транспорт", 1978р.

13 Красов А.П.,"Бухгалтерський облік на залізничному транспорті",Москва "Транспорт", 1980р.

14 Красов А.П.,"Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць", Москва "Транспорт" 1997р.

  1. Гужва В.М., "Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навчальний посібник.—К.:КНЕУ, 2001.—400 с.

  2. "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту". — К.:А.С.К., 1998.—768 с. — (Економіка. Фінанси. Право). — Рос.

  3. Сопко В., Завгородній В. "Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник". — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с.; іл.

18 Кузьмінського А.Н., "Аудит" практичний посібник, Київ "Облікінформ", 1996р.

19 Подольського В.І., "Аудит", Москва "Аудит", 1997р.

20 Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Ільєнко П.А., "Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства", Київ "Вища школа", 1992р.

21 Ткаченко Н.М., "Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності", Київ "А.С.К.", 1999р.

22 "Організація і методика проведення загального аудиту", Москва, 1995р.

23 Пояснювальна записка по Вагонній дільниці станції Київ – Пасажирський за 1999р.

24 Пояснювальна записка по Вагонній дільниці станції Київ – Пасажирський за 2000р.

Реферат

дипломної роботи

"Облік і аудит основних засобів вагонної дільниці залізничної станції".

Робота містить 97 сторінки, 18 таблиць, 7 рисунків, перелік використаної літератури - 26 найменування, 2 додатка.

Об'єктом дослідження у дипломній роботі є методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту основних засобів на Вагонній дільниці станції Київ-Пасажирський

Мета роботи – розкрити актуальність теми, дати загальну характеристику основних засобів, обґрунтувати необхідність їх обліку та контролю, досконало вивчити існуючу на підприємстві систему бухгалтерського обліку і аудиту основних засобів, відпрацювати рекомендації щодо її удосконалення та підвищення ефективності обліку основних засобів на залізниці.

Результатом дослідження є пропозиції щодо розробки необхідних нормативних вказівок по обліку основних засобів та широкого впровадження комп'ютерних технологій ведення бухгалтерського обліку основних засобів на залізниці.

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої системи обліку і аудиту на підприємстві

Рецензія

на дипломну роботу студента 4 курсу

спеціальності 6.050106 "Облік і аудит"

факультету комерційна діяльність залізниць КУЕіТТ

Шевченко Євгенія Григоровича на тему

"Облік і аудит основних засобів вагонної дільниці залізничної станції"

В дипломній роботі Шевченко Євгенія Григоровича викладено загальну характеристику основних засобів, основні завдання і необхідність їх обліку та контролю, актуальність обраної теми. Робота виконана у відповідності із поставленим завданням, яке розроблено на основі методичних рекомендацій до виконання роботи.

В даній дипломній роботі розкрито основні питання обліку основних засобів на залізниці, організація цього обліку на підприємстві і подано думки щодо аудиту основних засобів. Також приведені основні господарські операції з кореспонденцією рахунків, що застосовуються при бухгалтерському обліку основних засобів на залізниці.

При дослідженні було приділено увагу впровадженню сучасних комп'ютерних технологій при обліку основних засобів на залізниці. При розробці дипломної роботи було використано практичний матеріал підприємства, такий як пояснювальна записка за 1999, 2000 роки, баланс та звіт про фінансові результати Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський за 2000 рік та інші.

Зміст дипломної роботи повністю відповідає плану і свідчить про те, що при її написанні було приділено належну увагу всім питанням обліку основних засобів на залізниці.

Всі питання, які були поставлені, Шевченко Євгеній Григорович виконав в повному обсязі, текст роботи викладено логічно у послідовній формі, дипломна робота виконана на високому теоретичному та практичному рівні.

Рецензент

/ /

"_____"_____________2001р.


 
 

Цікаве

Загрузка...