WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

* Табл. 3.3 складена на підставі додатку Б

Дані аналітичної таблиці свідчать про те, що сума чистого збитку щодо базового періоду збільшилась на 482,3 тис. грн. або на 74,27% здебільшого за рахунок збільшення витрат на 1245,2 тис. грн. (або на 29,2%) зі зростанням чистих доходів на 762,9 тис. грн. (або на 21,1%).

Отримання доходів свідчить про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам та попиту ринку за ціною, якістю, іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями, а також створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом та утворення чистого прибутку. Структуру доходів КП "Західтурбуд" подано у табл. 3.4.

Дані табл. 3.4 свідчать про те, що найбільшу питому вагу у загальному підсумку всіх доходів займає дохід від реалізації продукції (робіт, послуг). У 2004 році він становив 326,4 тис. грн. або 100,00%, у 2005 році – збільшився на 2521,1 тис. грн. і становив 2846,8 тис. грн. або 99,98%, а в 2006 році зріс до 3609,9 тис. грн. або складав 99,99% усіх доходів підприємства. Не було у досліджуваних роках інших звичайних і надзвичайних доходів. Інші операційні доходи у 2004 році були відсутніми, у 2005 році вони становили 0,02% від усіх чистих доходів підприємства або 0,7 тис. грн., а вже у 2006 році ці доходи знизились на 0,2 тис. грн. і становили 0,01%.

Як вже було сказано вище, значну роль у формуванні прибутку підприємства відіграють його витрати та вирахування від доходів чи прибутку.

Оцінка та структура витрат і відрахувань КП "Західтурбуд" подано нами в табл. 3.5.

З табл. 3.5 видно, що найбільшу питому вагу у витратах займають матеріальні затрати на виробництво продукції – 32,62% у 2004р. (105,0 тис. грн.), 84,42% у 2005р. (2545,1 тис. грн.) і 82,23% у 2006р. (3606,5 тис. грн.). Значну частину витрат у 2004р. займали й інші операційні витрати – 36,97% або 119,0 тис. грн.. У наступних роках вони знизились до 2,10% і 3,14% відповідно. Зважаючи на примітку у фінансовому звіті за 2005 рік (додаток А) це може свідчити про збільшення субпідрядних робіт протягом 2005 – 2006 років.

Із додатків А, Б ми бачимо, що досліджуване підприємство отримало чистий прибуток лише в 2004 році. У 2005 і 2006 роках відповідно були понесені збитки на суму 167,1 тис. грн. і 649,4 тис. грн.. А оскільки кінцевою метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку, діяльність КП "Західтурбуд" можна вважати незадовільною. Причиною такої ситуації є неефективне використання капіталу та певні ускладнення, пов'язані з особливостями господарської діяльності підприємства, наперед підписані контракти на виконання робіт за фіксовану ціну, не враховуючи інфляційних процесів тощо.

Отже, аналіз фінансових результатів КП "Західтурбуд" за 2004 – 2006 роки дає підстави зробити висновки про неефективну діяльність даного підприємства.

Таблиця 3.4

Структура і динаміка доходів КП "Західтурбуд" за 2004 – 2006 роки*

Показник

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення (+;-), тис. грн.

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

2005р. від 2004р.

2006р. від 2004р.

2006р. від 2005р.

1) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

326,4

100,00

2846,8

99,98

3609,9

99,99

+2520,4

+3283,5

+763,1

2) Інші операційні доходи

-

-

0,7

0,02

0,5

0,01

+0,7

+0,5

-0,2

3) Інші звичайні доходи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4) Надзвичайні доходи

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7) Разом чисті доходи

326,4

100,00

2847,5

100,00

3610,4

100,00

+2521,1

+3284,0

+762,9

* Табл. 3.4 складена на підставі додатків А, Б.

Таблиця 3.5

Структура і динаміка витрат КП "Західтурбуд" за 2004 – 2006 роки*

Показник

2004 рік

2005 рік

2006 рік

Відхилення (+;-)

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

2005р. від 2004р.

2006р. від 2004р.

2006р. від 2005р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

1) Матеріальні затрати

105,0

32,62

2545,1

84,42

3606,5

82,23

+2440,1

+51,80

+3501,5

+49,61

+1061,4

-2,19

2) Витрати на оплату праці

63,5

19,73

242,9

8,06

428,1

9,76

+179,4

-11,67

+364,6

-9,97

+185,2

+1,70

3) Відрахування на соціальні заходи

25,0

7,77

94,3

3,13

162,2

3,70

+69,3

-4,64

+137,2

-4,07

+67,9

+0,57

4) Амортизація

7,9

2,45

11,1

0,37

33,9

0,77

+3,2

-2,08

+26,0

-1,68

+22,8

+0,40

5) Інші операційні витрати

119,0

36,97

63,3

2,10

137,9

3,14

-55,7

-34,87

+18,9

-33,83

+74,6

+1,04

6) Інші звичайні витрати

-

-

-

-

12,8

0,29

-

-

+12,8

+0,29

+12,8

+0,29

7) Надзвичайні витрати

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8) Податок на прибуток

1,5

0,46

57,9

1,92

4,9

0,11

+56,4

+1,46

+3,4

-0,35

-53,0

-1,81

9) Разом витрати

4386,3

100,00

4386,3

100,00

4386,3

100,00

+2692,7

-

+4064,4

-

+1371,7

-

* Табл. 3.4 складена на підставі додатків А, Б.


 
 

Цікаве

Загрузка...