WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

Класифікація інформації щодо фінансових результатів діяльності підприємства за напрямами використання має на меті, перш за все, забезпечення таких функцій управління, як аналіз, контроль і прогнозування доходів, витрат та прибутку:

- правова, нормативна та довідкова інформація використовується для оцінки, контролю і прогнозування відповідності фінансових результатів чинному законодавству, директивним документам, стандартам бухгалтерського обліку;

- планова інформація є базою порівняння для аналізу і контролю виконання плану та факторного аналізу доходів, витрат і прибутку;

- фактографічна інформація застосовується для характеристики абсолютної величини, складу і структури доходів, витрат та прибутку за певний період, на її основі здійснюється аналіз, контроль і прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства.

Схематично загальну модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства Є.В. Мних подає наступним чином (рис. 3.1).

0100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d46430100000000000100a0640000000001000000180300000000000018030000010000006c0000000000000000000000350000006f0000000000000000000000913900002c27000020454d460000010018030000120000000200000000000000000000000000000061130000681b0000d2000000290100000000000000000000000000005034030028880400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000009c0d000041090000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c00000001000000520000007001000001000000a4ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c006900620072006900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001100309b110010000000949e1100149c1100e4506032949e11008c9b110010000000fc9c1100789e11008a4f6032949e11008c9b11002000000080e02d318c9b1100949e110020000000ffffffff9c51db00fbe02d31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff000000000008000000080000d4fb260301000000000000005802000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000000000000549c1100334e2f31282e0c32b49f1100c09b1100d53227310600000001000000fc9b1100fc9b11000076253106000000249c11009c51db006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000180000000c0000000000000254000000540000000000000000000000350000006f00000001000000e1748740397687400000000057000000010000004c000000040000000000000000000000990d00004109000050000000200035003600000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff9d0d000042090000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02ac014d02040000002e0118001c000000fb020300010000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000020101001c000000fb02efff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a1000000001000400000000004d02ac0120ac0900040000002d010000040000002d010000030000000000

Рис. 3.1. Загальна модель аналізу фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта

Джерелами інформації для проведення фінансового аналізу можуть бути:

1) загальна фінансова звітність (ф. №1 або ф. №1-м "Баланс", ф. №2 або ф. №2-м "Звіт про фінансові результати" (додатки А, Б), ф. №5 "Примітки до фінансової звітності");

2) відомості управлінського, бухгалтерського обліку (Журнал №4 "Облік витрат", Журнал-ордер №10 "Облік доходів і результатів діяльності" (додаток В));

3) спеціальна, статистична звітність (ф. №5-с "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)", ф. №1-б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" (додаток И), ф. №6 "Рентабельність окремих видів продукції" та ін.);

4) планові дані;

5) інформація незалежних агентств;

6) загальнодоступні бази даних;

7) друковані, телевізійні та інші засоби масової інформації;

8) відомості валютного та фінансового ринків;

9) корпоративні бази даних тощо.

Значно ширший діапазон аналітичних досліджень фінансових результатів діяльності господарюючого суб'єкта можна отримати за обліковою інформацією, складеною за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Структуризована інформація за видами діяльності, за характеристиками визнання доходів і витрат та у співвідношенні до залученого у господарський процес капіталу дає широку гаму кількісних і якісних параметрів одержаного кінцевого фінансового результату [28, c.198-199].

Важливим моментом аналізу є досягнення зіставлення показників у динамічному ряді з врахуванням інфляційних процесів, зміни облікової політики, зміни обсягу та структури акціонерної діяльності. Коректнішим є зіставлення можливостей і наслідків впливу на фінансові результати. Це стосується насамперед виробничих, управлінських і збутових можливостей.

Маючи більший досвід у визнанні доходів і витрат, працівники облікового апарату змушені мотивувати свою облікову політику, що неминуче збільшує обсяг аналітичних досліджень за змістом розв'язку управлінських завдань. Це призводить до більшої інтеграції обліково-аналітичних робіт, їх поєднання з процесом формування та виконання управлінських рішень.

3.2 Аналіз фінансових результатів діяльності виробничого підприємства

Різні напрями звичайної діяльності підприємств, що пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції (робіт, послуг), а також фінансових та інвестиційних операцій одержують остаточну грошову оцінку в сукупності абсолютних показників фінансових результатів.

При аналізі абсолютних показників фінансових результатів виділяють горизонтальний (зміна показників за аналогічний період) і вертикальний (зміна структури показників) аналіз [28, с.201]. Узагальнюючу характеристику показників прибутку (збитків) досліджуваного підприємства можна подати у вигляді табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Аналіз показників прибутку КП "Західтурбуд" за 2005-2006 роки*

(тис. грн.)

Показник

2005 рік, тис. грн.

2006 рік, тис. грн.

Зміна проти базового періоду

Сума, тис. грн.

% (гр.4:гр.3)

1

2

3

4

5

1) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3416,2

4331,8

+915,6

+21,1

2) Непрямі податки та інші вирахування з доходу

-569,4

-721,9

-152,5

+21,1

3) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2846,8

3609,9

+763,1

+21,1

4) Інші операційні доходи

0,7

0,5

-0,2

-40,0

5) Інші звичайні доходи

-

-

-

-

6) Надзвичайні доходи

-

-

-

-

7) Разом чисті доходи

2847,5

3610,4

+762,9

+21,1

8) Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

-

+126,5

-126,5

+100,0

Продовження табл. 3.3

1

2

3

4

5

9) Матеріальні затрати

-2545,1

-3606,5

+1061,4

+29,4

10) Витрати на оплату праці

242,9

-428,1

+185,2

+43,3

11) Відрахування на соціальні заходи

-94,3

-162,2

+67,9

+41,9

12) Амортизація

-11,1

-33,9

+22,8

+67,3

13) Інші операційні витрати

-63,3

-137,9

+74,6

+54,1

14) Інші звичайні витрати

-

-12,8

+12,8

+100,0

15) Надзвичайні витрати

-

-

-

-

16) Податок на прибуток

-57,9

-4,9

-53,0

-1081,6

17) Разом витрати

-3014,6

-4259,8

+1245,2

+29,2

18) Чистий прибуток (збиток)

-167,1

-649,4

-482,3

+74,27


 
 

Цікаве

Загрузка...