WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

Облік і аналіз фінансових результатів виробничого підприємства - Курсова робота

Так, документ "Финансовые результаты/Фінансові результати" (рис. 2.2) у головному меню міститься в пункті "Прочие документы/Інші документи", однак, зважаючи на його важливість для ведення бухгалтерського обліку, він заслуговує на окремий розгляд. Це регламентний документ і головне його призначення – закриття всіх рахунків доходів і витрат (рахунки класу 7, 8, 9) на відповідні субрахунки рахунка 79 "Фінансові результати". Іншими словами, внаслідок проведення документа буде визначено кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.

Документ "Финансовые результаты/Фінансові результати" виконує такі операції:

  • закриття рахунків обліку затрат за елементами (рахунків класу 8);

  • закриття рахунка обліку загально виробничих затрат (рахунок 91);

  • закриття всіх рахунків обліку прибутків і видатків (рахунки класу 7, 8, 9) на відповідні субрахунки рахунка 79 "Фінансові результати" (визначення фінансового результату) [10].

Рис. 2.2. Діалогове вікно документа "Финансовые результаты/Фінансові результати"

Кожній з цих операцій відповідає певний режим роботи документа, який вибирають у реквізиті діалогової форми "Этап определения финансовых результатов/Етап визначення фінансових результатів".

Розглянемо детальніше роботу документа в кожному з цих режимів [11, с.181-184]. Якщо задати режим "Закрытие элементов затрат/Закриття елементів затрат", то відбудеться списання рахунків восьмого класу за елементами затрат на рахунки, визначені для кожного з елементів у довіднику "Виды затрат/Види затрат". Якщо облік витрат ведеться без використання рахунків 8-го класу, цей етап пропускається.

Закриття рахунка 91 "Загальновиробничі затрати" (розподіл суми загальновиробничих затрат між рахунками обліку собівартості продукції і собівартості реалізованої готової продукції) відбувається під час проведення документа в режимі "Закрытие общепроизводственных затрат/Закриття загальновиробничих затрат". Накопичені на рахунку 91 непрямі загальновиробничі витрати розподіляють між рахунками 23 "Виробництво" і 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" за правилами, встановленими П(С)БО 16 "Витрати". Алгоритм розподілу затрат потребує введення на закладці "Дополнительно/Додатково" таких реквізитів, як "Норм. база распределения/Норм. база розподілу", "Тек. база распределения/Поточна база розподілу" і "Норм. сумма пост. затрат/Норм. сума пост. затрат". Значення реквізиту "Тек. сумма пост. затрат/Поточна сума пост. затрат" визначене автоматично під час проведення документа, його можна переглянути після повторного відкриття. Ця сума розрахована як сальдо рахунка 91 за всіма видами затрат, для яких у довіднику "Виды затрат/Види затрат" увімкнений прапорець "Относится к постоянным общепроизводственным затратам/ Належати до постійних загальновиробничих затрат". Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізованої продукції в періоді виникнення.

Наступним етапом визначається фактична собівартість готової продукції. Випущена готова продукція протягом місяця обліковувалася на рахунку 26 "Готова продукція" в оцінці за плановою виробничою собівартістю. Після створення і проведення всіх документів "Окончательная калькуляция/ Остаточна калькуляція" виконуються коригувальні проведення, якими планова собівартість доводиться до фактичної. Таким чином, готова продукція буде оцінена за фактичною собівартістю.

Якщо продукція була продана (за плановою собівартістю) протягом місяця, необхідно створити проведення, що коригують безпосередньо собівартість реалізації (за дебетом рахунка 901). Це справедливо, якщо в програмі прийнято облік за партіями. Якщо ж ведеться облік за середньозваженою собівартістю, то таких проведень не виконують. Собівартість реалізованої готової продукції списується в дебет рахунка 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" під час проведення документів "Расходная накладная". Фактична собівартість готової продукції визначається щомісяця.

У випадку проведення в режимі "Определение финансового результата/ Визначення фінансового результату" документ формує проведення закриття усіх рахунків обліку прибутків і витрат (рахунки класу 7, 8, 9) на відповідні субрахунки рахунка 79 "Фінансові результати".

Для того щоб визначити результат діяльності підприємства, необхідно ввести документ "Финансовые результаты" (рис. 2.2). В екранній формі документа треба вибрати дату і режим роботи "Определение финансового результата/Визначення фінансового результату". Вводячи нові документи "Финансовые результаты", треба пересвідчитися, що вони попадають в програму пізніше за всі інші документи. За потреби слід перенести документ в кінець дня. Для цього в журналі "Финансовые результаты" позиціонують курсор на документі і в меню "Действия/Дії" вибирають пункт "Изменить время документа/Змінити час документа".

Після виконання процедури закриття рахунків документом "Финансовые результаты" (рис. 2.3) можна сформувати оборотно-сальдову відомість за місяць і пересвідчитися, що всі рахунки закрито.

Рис. 2.3. Діалогове вікно документа "Фінансові результати"

Для відображення введених документів "Финансовые результаты/ Фінансові результати" призначений однойменний журнал.

Як видно, в оборотно-сальдовій відомості (рис. 2.4) всі рахунки класів 7, 8, 9 мають нульове сальдо. Результат діяльності підприємства за місяць - збиток 275,29 грн. - відображений за дебетом рахунка 79 "Фінансові результати". Збиток отримано від основної діяльності підприємства. За потреби за допомогою стандартних звітів (для цього зручно використати "Аналіз рахунку по субконто") можна розгорнути результат за аналітичними видами діяльності. Такий звіт можна одержати, ставши курсором на відповідному рахунку в оборотно-сальдовій відомості і двічі клацнувши правою клавішею миші. Відкриється вікно переліку стандартних звітів порахунку. Обравши потрібний документ, отримаємо інформацію, необхідну для аналізу рахунка.

В аналітичних відомостях по субконто прибуток (збиток) звітного періоду може бути деталізований за видами діяльності [46, с.459-463].

Рис. 2.4. Електронний вигляд документа "Оборотно-сальдова відомість"

З усіх рахунків 9-го класу документ не передбачає закриття рахунка 98 "Податки на прибуток". Цей рахунок передбачається закривати ручною операцією.

Якщо фактичну собівартість продукції і реалізовані торгові націнки розраховують щомісяця, то визначати кінцевий фінансовий результат діяльності можна як щомісяця, так і за квартал, перед складанням фінансової звітності.

Після формування звіту "Декларація про прибуток" стає відомим як обліковий, так і податковий прибуток. Тепер можна розрахувати витрати з податку на прибуток і закрити рахунок 98 "Податки на прибуток".

Згідно з Інструкцією №291, витрати з податку на прибуток відображаються за кредитом рахунка 98 "Податки на прибуток" і дебетом рахунка 791 "Результат основної діяльності". Нарахування суми поточного податку на прибуток відображається за дебетом рахунка 98 і кредитом рахунка 6416 [19, с.54]. В програмі це буде оформлено в режимі "Операция/Операція" (рис. 2.5) із зазначенням номера операції, дати її проведення, суми по витратах, кореспонденції рахунків тощо.

Рис. 2.5. Діалогове вікно документа "Операція"

Визначенням фінансового результату завершується обліковий цикл. Тепер можна формувати оборотний баланс підприємства, щоб пересвідчитися, що всі потрібні рахунки закрито, і складати фінансову звітність.

Підводячи підсумки вищесказаного можна засвідчувати, що на етапі "Определение финансовых результатов/Визначення фінансових результатів" в програмі відбувається списання рахунків обліку доходів і витрат підприємства (рахунки класів 7, 8, 9) на відповідні субрахунки рахунка 79 "Фінансові результати" в розрізі кожного виду діяльності підприємства.

Висновки до розділу 2

Отже, визначення результатів господарювання – невід'ємна складова облікового процесу, яка потребує не лише знань методичної, методологічної та іншої інформаційної бази, але й практичних навичок роботи в різних галузях економіки.

У вищенаведеному розділі визначено завдання бухгалтерського обліку фінансових результатів виробничих підприємств; дано характеристику рахунків обліку фінансових результатів; вказано основні бухгалтерські проведення для визначення фінансових результатів від звичайної діяльності і надзвичайних подій, чистого фінансового результату господарської діяльності підприємства за звітний рік; визначено мету складання Звіту про фінансові результати, форму і зміст його статей, вказано й інші види бухгалтерської звітності, де міститься інформація про фінансові результати діяльності; розглянуто автоматизований спосіб ведення обліку, а саме обліку фінансових результатів як приклад для досліджуваного підприємства.

З переходом на бухгалтерський облік за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних стандартів, та на План рахунків, як було сказано, аналітичний облік фінансових результатів відіграє особливо необхідну роль для складання Звіту про фінансові результати. Більше того, можна стверджувати, що без належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів практично не можливе складання об'єктивного Звіту про фінансові результати.


 
 

Цікаве

Загрузка...