WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

Облік зовнішньоекономічної діяльності - Курсова робота

До закінчення терміну дії векселя український виконавець може:

- продовжити термін дії векселя;

- вивезти готову продукцію за межі митної території України.

У разі необхідності податкові органи можуть відтерміновувати платіж за векселем на термін, що не перевищує 90 днів. Таке відтермінування може бути продовжене в подальшому шляхом видачі нового дозволу. Загальний термін відтермінування погашення векселя не може перевищувати 270 днів.

Для отримання відтермінування оплати векселя, векселедатель не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну дії векселя має звернутися в податковий орган з письмовою заявою. В заяві вказується термін відтермінування і підстави для його необхідності (підтверджувальні документи). Протягом п'яти днів керівник податкової служби зобов'язаний прийняти рішення про надання відтермінування чи про відмову. Рішення прймається на підставі висновку про фінансовий стан заявника, підготовленого окремим підрозділом податкового органу. У висновку про фінансовий стан суб'єкта господарської діяльності необхідно обов'язково вказати:

- стан розрахунків з бюджетом;

- платоспроможність;

- наявність заборгованості за експортно-імпортними операціями;

- своєчасність подання податкових декларацій і розрахунків, декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що знаходяться за межами України, та інших обов'язкових для подання до державної податкової інспекції форм звітності.

У разі прийняття рішення про відмову у відстроченні оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання) заявнику після закінчення терміну розгляду по-відомляюєть про прийняте рішення з обгрунтуванням причин відмови.

При прийнятті рішення про відстрочення оплати векселя оформляється дозвіл на таке відстрочення на умовах податкового кредиту.

Відстрочення оплати векселя надається на умовах податкового кредиту, за користування яким векселедавець вносить плату до бюджету.

Плата за користування податковим кредитом вноситься векселедавцем виходячи з облікової ставки Національного банку України від суми, визначеної у векселі. Розмір облікової ставки визначається на останній день періоду, за який сплачується зазначена плата. Плата за користування податковим кредитом нараховується та сплачується щомісяця рівними частинами.

При видачі дозволу розмір плати визначається із застосуванням облікової ставки Національного банку України, яка діє на день видачі дозволу.

Сплата векселедавцем відповідної щомісячної суми за користування податковим кредитом підтверджується наданням до державної податкової інспекції копії платіжного документа про таку сплату.

У разі невнесення суб'єктом господарської діяльності щомісячної плати за користування податковим кредитом державна податкова інспекція в односторонньому порядку скасовує дозвіл на відстрочення векселя І погашає вексель шляхом стягнення вексельних сум у порядку, встановленому чинним законодавством України, що регулює погашення податкового боргу.

Якщо до закінчення терміну дії векселя готову продукцію не було вивезено, то виконавець зобов'язаний сплатити мито, податки та митні збори у бюджет. При цьому вексельна сума перераховується за курсом НБУ на дату погашення векселля. Коли векселедавець сам не оплатив вексель, то податковий орган згідно з вимогами Закону України № 2181-Ш від 21.12.2000 р. „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", розпочинає процедуру погашення боргу. Згідно із нормами чинного законодавства можливість безспїрного стягнення коштів виникає тільки після 30 дня з моменту направлення платнику другої податкової вимоги.

З ввезеної давальницької сировини, яка підлягає оплаті виконавцум, стягується мито, податки та збори на загальних підставах.

Готова продукція, що ввозиться іноземним замовником на митну територію України і вивозиться з митної території України, не обкладається вивізним (експортним) митом та іншими податками і зборами (крім митних зборів), що справляються у разі експорту товарів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України іноземним замовником, і належить йому, не поширюється спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При вивозі готової продукції виконавець подає митним органам копію векселя (письмового зобов'язання) та копію ввізної вантажно-митної декларації, а у необхідних випадках — висновок Торгово-промислової палати, про те, що давальницька сировина становить не менше 20 % вартості готової продукції.

Облік операцій з давальницькою сировиною

1). Облік операцій при ввезенні давальницької сировини замовником на митну територію України і вивезенні готової продукції, виготовленої з неї.

Розрахунки за роботу, виконану українським підриємством, можуть проводитися:

- у грошовій формі;

- давальницькою сировиною;

- готовою продукцією.

а) розрахунки за виконану роботу проводяться в грошовій формі

Приклад 1.

1. Вартість давальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини становить 8000 USD. Собівартість послуг з переробки 35000 грн,

3. Ввізне мито 10%.

4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

- 5,45 грн./USD — на момент ввезення давальницької сировини;

- 5,47 грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

- 5,42 грн./USD — на момент надходження валютних коштів на рахунок. Допоміжні розрахунки

1) сума ввізного мита —

(10000 USD х 5,45 грн./USD) х 10% = 5450 грн.

2) сума ввізного ПДВ —

{10000 USDx5,45 rpH./USD+5450 грн.)х20% = 11990 грн.

3) загальна сума, оформлена простим податковим векселем:

11990 грн. + 5450 грн. = 17440 грн.

б) винагорода за виконану роботу проводиться давальницькою сировиною

Приклад 2.

1. Вартість давальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000USD.

2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини становить 8000USD. Собівартість послуг з переробки 35000 грн.

3. Ввізне мито 10%.

4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

- 5,45 грн./USD — на момент ввезення давальницької сировини;

- 5,47 грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт.

- 5,55 грн./USD — на момент вивезення готової продукції.

Допоміжні розрахунки

1) сума ввізного мита —

(100000USD х 5,45rpH./USD) х 10% = 54500 грн. 2} сума ввізного ПДВ — (100000USD х 5,45rpn./USD + 54500 грн.) х 20% = = 119900 грн.

3) загальна сума, оформлена векселем —

10900грн.+ 5450грн. = 174400 грн.

4) сума ввізного мита, нарахованого на сировину, яка підлягає передачі виконавцю як оплата за надані послуги:

(8000USD х 5,55грн./ШО) х 10% = 4440 грн.

5) сума ввізного ПДВ нарахованого на сировину яка підлягає передачі виконавцю як оплата за надані послуги:

(8000USD х 5,55rpH./USD + 4440) х 20% = 9768 грн.

Слід відзначити, що вантажна митна декларація на ввезення давальницької сировини, якою здійснюється оплата за надані послуги з переробки, оформляється датою, коли з території України вивозиться готова продукція. Ввізне ЇЇДВ та мито розраховується від митної вартості сировини за курсом, який діяв на день оформлення ввізної митної декларації.

в) винагорода за виконану роботу проводиться готовою продукцією

Коли оплата за виконані послуги проводиться готовою продукцією, яка виготовлена виконавцем з попередньо ввезеної давальницької сировини, то при вивезенні готової продукції вантажна митна декларація оформляється на повну суму такої готової продукції, а на вартість готової продукції, яка підлягає оплаті за виконану послугу, оформляється ввізна вантажна митна декларація без фактичного ввезення продукції.

Приклад 3.

1. Вартість давальницької сировини, ввезеної для переробки, 10000 USD.

2. Контрактна вартість послуг за переробку давальницької сировини складає 8000 USD. Собівартість послуг з переробки! 35000 грн.

3. Ввізне мито 10%.

4. Митний збір при ввезенні сировини та вивезенні готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, становить 200 грн.

5. Курси:

- 5,45 грн./USD — на момент ввезення давальницької сировини;

- 5,47 грн./USD — на момент підписання акта виконаних робіт;

- 5,55 грн./USD — на момент вивезення готової продукції.

Допоміжні розрахунки:

1) сума ввізного мита —

(10000USD х 5,45rpn./USD) x 10% = 5450 грн.

2) сума ввізного ПДВ —

(10000USD х 5,45rpH./USD + 5450грн.) х 20% = 11990 грн.

3) загальна сума, оформлена простим податковим векселем:

5450 грн. + 11900 грн. = 17440 грн.

4) сума ввізного мита, нарахованого на готову продукцію, яка піддягає передачі виконавцю як плата за послуги по переробці


 
 

Цікаве

Загрузка...