WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

"Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

Біологічні активи, придбані за плату, оприбутковуються за первісною вартістю, яка складається з витрат, фактично понесених підприємством для їх одержання, зокрема:

ціна придбання за вирахуванням знижок, відповідно до договору з постачальником (продавцем), непрямих податків, крім випадків, якщо вони не відшкодовуються підприємству відповідно до чинного законодавства;

суми ввізного мита;

витрати на транспортування;

інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням біологічних активів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою ціллю. На справедливу вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів збільшується додатковий капітал, а поточних активів - інший операційний дохід. Первісною вартістю біологічних активів, що одержані як внесок до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях. Витрати на доставку та інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням безоплатно отриманих та одержаних як внесок до статутного капіталу біологічних активів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою, включаються до первісної вартості поточних біологічних активів безпосередньо, а довгострокових активів - з відображенням в обліку капітальних інвестиційБіологічні активи відображаються на дату проміжного та річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Визначення справедливої вартості додаткових біологічних активів та сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного ринку. До витрат на місці продажу включається тільки частина витрат на збут, які безпосередньо пов'язані з продажем біологічних активів та сільськогосподарської продукції на активному ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, а також непрямі податки, що сплачуються при реалізації цих активів. Транспортні та інші витрати на збут до витрат на місці продажу не відносяться. Підприємство може самостійно визначити методику аналізу джерел інформації з метою встановлення справедливої вартості біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції. Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Визначення справедливої вартості додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного ринку.

Таблиця 2.1 Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку за основними операціями з біологічними активами та сільськогосподарською продукцією

N з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік надходження біологічних активів

1

Придбано поточний біологічний актив:

- отримано від постачальників - платників податку на додану вартість (ПДВ) за вартістю без ПДВ

21 "Поточні біологічні активи"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- на суму податкового кредиту з ПДВ за операцією

64 "Розрахунки за податками й платежами"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- отримано від постачальників - неплатників ПДВ за вартістю у сумі зобов'язання перед постачальником

21 "Поточні біологічні активи"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Облік первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

16

Первісне визнання сільськогосподарської продукції

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

23 "Виробництво"

Первісне визнання приросту живої маси

21 "Поточні біологічні активи"

23 "Виробництво"

17

Первісне визнання додаткового біологічного активу:

- рослинництва

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

23 "Виробництво"

- тваринництва

21 "Поточні біологічні активи"

23 "Виробництво"

Облік вибуття біологічних активів

22

Списано собівартість реалізованих додаткових біологічних активів:

рослинництва

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"

тваринництва

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

21 "Поточні біологічні активи"

2.2.3 Облік запасів за рахунком 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" на підприємстві ТОВ "Уніком-2007"

Організація обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного використання менше одного року (або одного операційного циклу) повинна повністю грунтуватись на Положенні (стандарті) 9, згідно з яким первинною вартістю таких предметів у складі інших запасів, придбаних за плату, є собівартість, яка складається з таких фактичних затрат:

суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

суми ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, які не відшкодовуються підприємству;

транспортно-заготівельні витрати (витрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), за навантажувально-розвантажувальні роботи і транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання), включаючи затрати по страхуванню ризиків транспортування запасів;

інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням малоцінних і швидкозношуваних предметів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Первинною вартістю виготовлених своїми силами інструментів та інших малоцінних предметів визнається фактична собівартість їх виготовлення, а одержаних у порядку внесків до статутного капіталу підприємства засновниками (учасниками) - справедлива вартість, узгоджена сторонами.

Облік наявності і руху таких предметів ведуть на рахунку 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" за первинною вартістю їх придбання або виготовлення. Розглянемо наступний приклад: 12.10 2008 ТОВ "Уніком-2007" згідно рахунку №41 здійснює придбання товарів господарчого призначення - засоба для миття устаткування - "Клір" на суму 120,00 грн, у т. ч. ПДВ - 20,00 грн. В бухгалтерському обліку підприємства було зроблено записи:

1)На суму, що була сплачена постачальнику згідно рахунку №41 (включаючи ПДВ):

Найменування рахунків

Сума, грн

Д-т рах.

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками

120,00

К-т рах.

311 Поточні рахунки в національній валюті

2) На суму податкового кредиту по ПДВ:

Найменування рахунків

Сума, грн

Д-т рах.

641 Розрахунки за податками

20,00

К-т рах.

644 Податковий кредит

3) Оприбутковано МБП:

Найменування рахунків

Сума, грн

Д-т рах.

22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети"

100,00

К-т рах.

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками


 
 

Цікаве

Загрузка...