WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

"Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВАНТАЖІВ, ЩО НАДІЙШЛИ

за жовтень 2008 р.

ТОВ "УНІКОМ-2007"

(підприємство, організація)

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Код за УКУД

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Реєстраційний номер

Дата

Постачальник

Транспорт-ний документ

Товарний документ

Розписка про одержання документа

Прибут-ковий ордер чи акт про прийняття вантажу

Запитання про розшук вантажу

Примітка

дата

номер

дата

номер

рід вантажу

сума

дата

номер

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

06.10.08

ТОВ "ПоліМакс"

06.10.08

14

06.10.08

14

плівка полімер-на П5, П11

1796,25

06.10.08

54

При прибутті партії товару на склад підприємства завідуючий складу перевіряє наявність отриманого від постачальника товару, що прибув на цей склад. Встановлюється його відповідність фізичним властивостям, зазначеним у документах підприємства-постачальника з відправки товару (кількість, вага, об'єм, комплектність тощо), шляхом прорахунку, промірювання, зважування тощо).

За нормальних умов результати таких вимірювань мають збігатися з даними, зазначеними у витратних документах підприємства-постачальника. Товарам, що надійшли, присвоюється номенклатурний номер, вказуються, якщо необхідно, номери технічних паспортів тощо. У документах також мають збігатися дані про посадових осіб, що прийняли цінності від постачальника і пред'явили їх на склад покупця.

У разі дотримання зазначених вище вимог товар надходить на склад і розміщується на передбачених для даного виду цінностей місцях зберігання.

У разі встановлення працівником складу відхилень у характеристиках товару, що надходить (кількість, невідповідність документам, договору тощо), заповнюється форма М-7 "Акт про приймання матеріалів". Цей документ складається працівниками постійної приймальної комісії платника з участю представників постачальника або перевізника, що мають відповідні повноваження. До складу комісії входить працівник - матеріально відповідальна особа, який приймає вантаж. Складений акт, який відображає реальні параметри товару, що надійшов, завіряється керівником підприємства або уповноваженою особою підприємства платника. Акт служить документом для оприбуткування цінностей на склад. Прийняті за цим документом цінності надходять на склад.

Під час надходження вантажу на склад без документів складається акт за формою М-7, відділ постачання виписує наказ складу на приймання вантажу без документів, зав. складом здає наказ у бухгалтерію разом зі складеними актами.

У випадках оформлення форми М-7 прибутковий ордер М-4 не складається.

Під час заповнення позицій форми М-4 про ціну одиниці виробу і загальну вартість прийнятих на склад цінностей використовується вартість одиниці без урахування ПДВ.

Далі розглянемо приклад обліку вибуття виробничих запасів (полімерної плівки - сировини для виготовлення пакувальних матеріалів) ТОВ "Уніком-2007". Для потреб виробництва пакувальних матеріалів завідуючий складом здійснює 07.10.2008 року відпуск 20 рулонів полімерної плівки П5 до виробничого цеху. Документом на відпуск матеріалів до виробничого цеху є лімітно-забірна картка:

ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА ---------------------------------------------------------------------------------------- |Номер документа|Мiсяць, рiк| Код |Кореспондуючий рахунок | | |------------------------------------+---------------------- | | |виду операцiї|вiдправника|одержувача|рахунок, |код аналi- | | | | | |субрахунок|тичного облiку| |---------------+-----------+-------------+-----------+----------+----------+----------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

24

07.10.2008

відпущено до вироб. цеху

Склад

Вироб цех

201

П5

----------------------------------------------------------------------------------------- Зворотний бiк Вiдпу--------------------------------------------------------------------- щено | Дата |Кiлькiсть|залишок лiмiту |Пiдпис завiдуючого складом | | | | | або держувача | |---------+---------+------------------+---------------------------| | 07.10.08| 20 | | | |---------+---------+------------------+---------------------------| | | | | | |---------+---------+------------------+---------------------------| | | | | | -------------------------------------------------------------------- i т.д -------------------------------------------------------------------- По- | | | | | верне-|---------+---------+------------------+---------------------------| но | | | | | |---------+---------+------------------+---------------------------| | | | | | -------------------------------------------------------------------- Начальник вiддiлу, який встановив лiмiт Начальник пiдроздiлу, який одержав матерiальнi цiнностi Завiдуючий складом

В обліку ця подія мала наступне відображення:

№з/п

Зміст господарської операції

Проводка

Кількість,

рулонів

Сума, грн

Дт

Кт

1

Залишок плівки полімерної П5 на 01.10 2008

201 Сировина й матеріали (плівка П5)

-

5

63,75

2

Відображено надходження плівки полімерної П5 зг. накл. №14 від 06.10.08

201 Сировина й матеріали

(плівка П5)

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

50

637,50

3

Відображено списання 20 рулонів плівки у виробництво 07.10.2008

23 Виробництво (пакувального матеріалу)

201 Сировина й матеріали (плівка П5)

20

255,00

4

Залишок плівки полімерної П5 на 08.10.2008

201 Сировина й матеріали (плівка П5)

-

35

446,25

Наприкінці місяця лімітно-забірні картки подаються бухгалтеру для обліку витрат матеріалів. Щомісяця виробничий цех складає Звіт про використання сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів, у якому по кожному номенклатурному номеру показуються: залишок на початок місяця, надходження за місяць, залишок на кінець місяця, фактичні витрати, витрати за нормами, економія або перевитрата. Бухгалтер складає Зведений звіт про використання матеріалів по груповій номенклатурі (в натуральних і грошовому вимірниках), на підставі якого роблять відповідні облікові записи на списання використаних матеріалів. Підставою длясписання використаних у виробництва матеріалів служить Відомість розподілу витрат матеріалів і палива за рахунками і статтями витрат, яка складається за видатковими документами (лімітно-забірними картками, вимогами, актами тощо). В ній зазначається, на який синтетичний рахунок, субрахунок, продукцію (замовлення, переділ) або на яку статтю треба віднести вартість витрачених запасів. За даними цієї відомості витрачені протягом місяця виробничі запаси за обліковими цінами списують з кредиту рахунка 20 "Виробничі запаси" (відповідний субрахунок) на дебет рахунків:


 
 

Цікаве

Загрузка...