WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

"Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

1.4 Документальне оформлення операцій руху запасів

Надходження запасів на підприємство оформлюється відповідними документами, типові форми яких затверджуються Державним комітетом статистики України та іншими центральними органами виконавчої влади.

Якщо для оформлення господарської операції типові форми первинних документів відсутні, то підприємство складає такі первинні документи, які б містили обов'язкові реквізити, передбачені законодавством та іншими нормативно-правовими актами.

Види документів для оформлення операцій надходження запасів розглянемо за допомогою наступної схеми:

Види операції Види документів

Рис.1.2 - Види документів для оформлення надходження запасів

Якщо при оприбуткуванні запасів виявлено невідповідність якості та кількості запасів даним супроводжувальних документів, то складається акт про приймання матеріалів за участю матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації. Якщо такі запаси надійшли залізницею, складається комерційний акт (форма якого затверджена наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 N 334 "Про затвердження Правил складання актів (стаття 129 Статуту)"). Якщо запаси надійшли на підприємство без товаросупроводжувальних документів, то складається акт про приймання матеріалів або комерційний акт (у разі, якщо такі запаси надійшли залізницею). Для внутрішнього переміщення запасів, їх відпуску виробничим підрозділам та іншим структурним підрозділам підприємства, що розташовані на іншій, ніж підрозділ, що їх відпускає, території, використовується накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів. Види документів для оформлення операцій вибуття запасів розглянемо за допомогою наступної схеми:

Види операції Види документів

Рис.1.3 - Види документів для оформлення вибуття запасів

Вибуття проданих за готівку товарів відображається у товарному звіті матеріально відповідальної особи. Вибуття готової продукції на підприємствах ресторанного господарства оформлюється актом про реалізацію готових виробів. Продаж товарів, прийнятих на комісію, оформлюється реєстром реалізованих товарів. Вибуття запасів безоплатно оформлюється накладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів або товарно-транспортною накладною. Уцінка запасів до чистої вартості реалізації оформлюється актом уцінки Приймання та здавання первинних документів на підприємстві може оформлюватися реєстром (форма М-13, затверджена наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 N 193) або іншою формою. Реєстр складається матеріально відповідальною особою та здається разом з первинними документами та необхідними додатками до бухгалтерської служби підприємства або іншої служби, в якій здійснюється обробка первинних документів. З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом підприємства встановлюється графік документообороту. Працівники підприємства створюють і подають первинні документи, якими оформлюються господарські операції за їх участю, за графіком документообороту. Наприкінці теоретичної частини даної роботи слід зазначити, що запаси зберігаються у спеціалізованих та інших місцях (склади, комори тощо) зберігання. Склади можуть бути загального та спеціалізованого призначення (центральні, проміжні, експедиторські та інші). Організація зберігання запасів на підприємстві здійснюється залежно від виду запасів, технології виробництва, умов постачання, умов збуту тощо. Приймання, зберігання, відпуск та облік запасів в місцях їх зберігання здійснює матеріально відповідальна особа. При прийманні запасів матеріально відповідальна особа проводить перевірку відповідності запасів асортименту, кількості, вазі, обсягу площі і якості, які зазначені у супровідних документах. Матеріально відповідальними особами у місцях зберігання запасів ведеться кількісний облік руху запасів (крім підприємств, які застосовують метод ціни продажу). Облік запасів на складі може здійснюватися із застосуванням картки складського обліку матеріалів форма М-12. На підприємствах, які відображають запаси за оперативно-бухгалтерським методом, для відображення залишків запасів на складі підприємства на кінець звітного періоду може застосовуватися відомість обліку залишків матеріалів на складі форма М-14. З метою своєчасного проведення уцінки запасів, а також для контролю за відхиленням фактичного залишку запасів від встановлених норм та виявлення запасів, що тривалий час не використовуються, може застосовуватися сигнальна довідка форма М-18. Перевірка фактичної наявності запасів, їх стану та умов зберігання здійснюється інвентаризацією. У визначений термін матеріально відповідальні особи подають усі первинні документи з надходження та вибуття запасів до бухгалтерської служби. Матеріальний звіт (форма М-19, затверджена наказом Міністерства статистики України від 21.06.96 N 193) з відображенням у ньому наявності і руху запасів складають і подають до бухгалтерської служби.

2. Організація обліку запасів ТОВ "Уніком-2007"

2.1 Загальна інформація, організаційно-правова форма, види діяльності та структура ТОВ "Уніком-2007"

ТОВ "Уніком-2007" зареєстровано 23.07.2007 року виконавчим комітетом Торезької міської Ради в Донецькій області. Юридична адреса підприємства: Донецька область, м. Торез, м-он 30 років Перемоги буд.44. Засновниками є фізичні особи. Статутний фонд підприємства складає 120000,00 грн. Основними видами діяльності підприємства є оптова та роздрібна торгівля, громадське харчування, виготовлення пакувальних матеріалів, діяльність автомобільного вантажного транспорту. Також згідно Статуту здійснює інші види діяльності, має ліцензії на здійснення ліцензійних видів діяльності. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, розрахунковий рахунок в комерційному банку, здійснює свою господарську діяльність на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, має відокремлене майно у вигляді основних і оборотних засобів. ТОВ "Уніком-2007" здійснює оптову та роздрібну торгівлю продуктами харчування та побутового призначення та виробництво пакувальних матеріалів, полімерних пакетів тощо. Район діяльності м. Торез. ТОВ "Уніком-2007" має склад для зберігання товарів та виробничих запасів (полімерної плівки та інш.), магазин роздрібної торгівлі та виробничі потужності (будівля пекарні, цех для виробництва пакувальних матеріалів). У штатному розкладі Товариства присутні: директор (відповідає за організацію та здійснення фінансово-господарської діяльності, маркетингову діяльність, закупівлю товарів та збут продукції), бухгалтера (здійснює облік товарно-матеріальниx цінностей підприємства, а також покладені обов'язки по обліку основних засобів та нематеріальних активів, облік грошових коштів та розрахунків з бюджетом, поставниками і покупцями, облік розрахунків з робітниками, облік робочого часу та праці, проведення касових операцій), зав. складом - вантажник, технолог, водій, продавець. Бухгалтерський облік вівся відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.2000 року № 996-XIV, та Плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.2000 року № 291. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно з принципами і методами, передбаченими Національним положенням (Стандартами) бухгалтерського обліку. Інвентаризація основних засобів та матеріальних цінностей здійснюється станом на перше число жовтня кожного року. Податковий облік ведеться відповідно до вимог податкового законодавства.

2.2 Облік запасів ТОВ "Уніком-2007"

2.2.1 Облік запасів за рахунком 20 Виробничі запаси на підприємстві ТОВ "Уніком-2007"

ТОВ "Уніком-2007" використовує наступну схему придбання запасів шляхом оплати виставлених позичальником рахунків:

постачальниками є підприємства, що здійснюють оптовий продаж продуктів харчування та побутового призначення, полімерної плівки (для виробництва пакувальних матеріалів) в Донецькій області;

Директор Товариства направляється на підприємство, оглядає товар та приймає рішення про його закупівлю;

Представник підприємства-продавця виписує рахунок-фактуру;

Директор ТОВ "Уніком-2007" передає рахунок-фактуру бухгалтеру з розпорядженням на рахунку "Сплатити";

Підприємство перераховує грошові кошти постачальнику відповідно до суми, зазначеної у рахунку-фактурі;

Директор, отримавши довіреність на отримання товарів направляється на підприємство-постачальник;

Підприємство-постачальник, перевіривши і прийнявши довіреність виписує накладну-вимогу на відпуск товарів;

зав. складом оформлює документи на оприбуткування товарів на склад.


 
 

Цікаве

Загрузка...