WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

"Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

За дебетом рахунку 21 "Поточні біологічні активи" відображається надходження (оприбуткування зернових, технічних, овочевих та інших культур тощо, приплоду молодняку продуктивної й робочої худоби, вибракуваних з основного стада худоби для подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) поточних біологічних активів; приріст живої маси молодняку тварин, за кредитом - вибуття поточних біологічних активів унаслідок передачі на переробку, продаж, безоплатної передачі тощо".

Субрахунки рахунку 21 "Поточні біологічні активи" відображені в Таблиці 1.1

На субрахунку 211 "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих тощо).

Субрахунок 212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" використовується для обліку наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім'ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з основного стада, тощо).

На субрахунку 213 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних біологічних активів тваринництва.

Таблиця 1.3 - Перелік рахунків, з якими кореспондує 21 "Поточні біологічні активи"

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

21 "Поточні біологічні активи"

15 "Капітальні інвестиції"

23 "Виробництво"

21 "Поточні біологічні активи"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

23 "Виробництво"

41 "Пайовий капітал"

28"Товари

42 "Додатковий капітал"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

46 "Неоплачений капітал"

80 "Матеріальні витрати"

48 Цільове фінансування і цільові надходження"

84 "Інші операційні витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

85 "Інші затрати"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

90 "Собівартість реалізації"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

71 "Інший операційний дохід"

99 "Надзвичайні витрати"

74 "Інші доходи"

Таким чином, облік поточних біологічних активів вирішує такі задачі: облік оприбуткування рослинних культур та худоби; облік руху активів рослинництва, приросту живої маси молодняку тварин та вибракування з основного стада худоби для подальшої відгодівлі або реалізації; та інше.

1.2.3 Облік запасів за рахунком 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

До малоцінних та швидкозношуваних предметів згідно з Положенням (стандартом) 9 слід відносити предмети, що використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. До таких, зокрема, належать: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо. Рахунок 22 призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів. За його дебетом відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів. З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та кредитом рахунку 71 "Інший операційний дохід". Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб підприємства. Рахунок 22 кореспондує з такими рахунками:

Таблиця 1.4 - Перелік рахунків, з якими кореспондує 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

15 "Капітальні інвестиції"

24 "Брак у виробництві"

23 "Виробництво"

26 "Готова продукція"

28"Товари"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

41 "Пайовий капітал"

39 "Витрати майбутніх періодів"

42 "Додатковий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

80 "Матеріальні витрати"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

84 "Інші операційні витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

85 "Інші затрати"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

91 "Загальновиробничі витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

92 "Адміністративні витрати"

71 "Інший операційний дохід"

93 "Витрати на збут"

74 "Інші доходи"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"

Основна проблема, пов'язана з обліком малоцінних і швидкозношуваних предметів, полягає у визначенні їх вартісної межі. Таку межу підприємства визначають самостійно, виходячи з конкретних умов господарювання.

1.2.4 Облік запасів за рахунком "24 "Брак у виробництві"

Жодне підприємство не обходить у виробництві продукції деякого відсотка браку. Тому саме для обліку та узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві було призначено рахунок 24. Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення. Брак продукції поділяється на зовнішній, тобто виявлений споживачем і пред'явлений для відшкодування збитків, та внутрішній, який виявлений в процесі виробництва. У залежності від характеру відхилень від нормативів він може бути остаточним або виправним.

За дебетом рахунку 24 "Брак у виробництві" відображаються витрати через виявлений зовнішній та внутрішній брак (вартість невиправного, остаточного браку та витрати на виправлення браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень; за кредитом - суми, що відносяться на зменшення витрат на брак, та сума, що списується на витрати на виробництво як втрати від браку, суми зменшення втрат від браку продукції: вартість відходів від бракованої продукції або реалізації її за зменшеною ціною; вартість утримання з винуватців браку; суми відшкодувань, одержаних від постачальників недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, які спричинили брак продукції.

Аналітичний облік за рахунком 24 "Брак у виробництві" ведеться за видами виробництва.

Рахунки, з якими кореспондує рахунок 24 представлені у таблиці:

Таблиця 1.5 - Перелік рахунків, з якими кореспондує рахунок 24 "Брак у виробництві"

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

20 "Виробничі запаси"

20 "Виробничі запаси"

23 Виробництво"

22 Малоцінні та швидкозношувані предмети"

25 Напівфабрикати"

23 "Виробництво"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки з оплати праці"

66 "Розрахунки з оплати праці"

80 "Матеріальні витрати"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

84 "Інші операційні витрати"

85 Інші затрати"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"


 
 

Цікаве

Загрузка...