WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

"Облік запасів на підприємстві ТОВ ""УНІКУМ 2007""" - Курсова робота

4) Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту

Найменування рахунків

Сума, грн

Д-т рах.

644 Податковий кредит

20,00

К-т рах.

631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Для ведення оперативного обліку МБП на підприємстві ТОВ "Уніком-2007" ведеться картка обліку МБП:

ТИПОВА ФОРМА N МШ-2 Затверджена наказом Мiнстату України вiд 22 травня 1996 р. N 145 ТОВ "Уніком-2007" пiдприємство, органiзацiя Ідентифiкацiйний код ЄДРПОУ Код за УКУД ------------------- ------------------- | | | | ------------------- ------------------- КАРТКА облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ------------------------------ Прiзвище, i., по б.Євчук Є.В. |Цех, вiддiл|Комора|Табельний| Професiя зав. складом |дiльниця | |номер | Посада___________________________ |-----------+------+---------| | | | | ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------- |Предмет | Видано |Повернуто |Акт |Строк |Номер| |----------------+------------------+------------------|вибуття|служби|паспорта| |найме- |номен- |Дата|Кiль-|пiдпис |Дата|Кiль-|пiдпис |-------| | | |нування,|клатур-| |кiсть|робiт- | |кiсть|робiт- |но-|да-| | | |розмiр, |ний | | |ника | | |ника |мер|та | | | |марка |номер | | |(брига-| | |(брига-| | | | | | | | | |дира) | | |дира) | | | | | |--------+-------+----+-----+-------+----+-----+-------+---+---+------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 |--------+-------+----+-----+-------+----+-----+-------+---+---+------+----| |Ніж заточ.|1001 |08.10 | 1 |Іщенко |08.10| 1 | Іщенко | | | | | |--------+-------+----+-----+-------+----+-----+-------+---+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+----+-----+-------+----+-----+-------+---+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+----+-----+-------+----+-----+-------+---+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+----+-----+-------+----+-----+-------+---+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+----+-----+-------+----+-----+-------+---+---+------+----| | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+----+-----+-------+----+-----+-------+---+---+------+----| | | | | | | | | | | | | |

2.3 Рекомендації щодо підвищення ефективності обліку запасів на підприємстві ТОВ "Уніком-2007"

З метою удосконалення ведення обліку запасів перспективним для підприємства ТОВ "Уніком-2007" виглядає застосування комп`ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку. Застосування комп'ютерної техніки внесе значні зміни до організації бухгалтерського обліку. Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки даних, при яких забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. В різних системах бухгалтерського обліку (від паперової. до комп'ютерної) вона досягається, як правило, раціональною організацією облікових даних, одноразовим їх отриманням та передачею за всіма напрямами.

Основні переваги комп'ютерної форми бухгалтерського обліку наступні:

одному журналу хронологічного запису відповідає багато регістрів систематичного запису;

накопичення і багаторазове використання облікових даних;

один синтетичний рахунок - багато аналітичних рахунків. Кількість рахунків аналітичного обліку залежить від цілей, поставлених керівництвом перед обліком, і нічим не обмежується;

автоматичне отримання інформації про відхилення від встановлених норм, нормативів, завдань тощо;

отримання звітних показників в інтерактивному режимі;

автоматичне формування всіх облікових регістрів і форм звітності на основі даних, відображених в системі рахунків.

Можливості комп'ютерно-комунікаційної форми обліку дозволяють гнучко розподіляти облікову роботу між працівниками з різних ділянок обліку. Склад облікових завдань залишається незмінним при різних обсягах облікових робіт, але перелік виконавців суттєво відрізняється в залежності від розміру підприємства і, відповідно, обсягу облікової роботи. На малих підприємствах облік здійснює одна особа - головний бухгалтер підприємства на одному комп'ютері. При необхідності до його комп'ютера під'єднуються комп'ютери керівників. При збільшенні обсягу облікових робіт збільшується кількість бухгалтерів на підприємстві. До локальної мережі підключаються АРМ бухгалтерів з ділянок обліку. Cyттєво змінюються також функції контролю бухгалтерських даних. Інформаційна програмна систeма за наявності адекватного супроводу з боку розробника або провайдера забезпечує, по суті, безперервний контроль за веденням облікових записів та складанням документів. Практичний результат для підприємства - зменшення імовірності штрафу через неграмотність або випадкову помилку бухгалтера. Оперативність результатної облікової інформації дозволяє також посилити контроль за законніcтю та економічною ефективністю господарських операцій. В комп'ютерній сиcтемі бухгалтерського обліку є можливість посилити функцію контролю не підвищуючи і не ускладнюючи при цьому трудомісткості ведення обліку. Застосування комплексних програмних систем дозволяє радикально поліпшити ситуацію з організації обліку в цілому. Бухгалтерський облік є найбільш регламентованою функцією управління, що може ефективно виконувати свої завдання тільки за умови наявності заздалегідь заданих планів та правил. Оскільки при комплексній автоматизації обліку таким системоутворюючим фактором є програмно реалізований набір формальних алгоритмів, бухгалтерський облік перестає просто представляти господарський процес у вигляді єдиного цілого, а починає перетворювати цей процес на організоване ціле, яким цей процес раніше не був. Фактично - це дозволяє здійснити перехід до концепції активної організації виробництва, праці, та управління в бухгалтерії, при якій організоване ціле є продуктом свідомої цілеспрямованої роботи бухгалтера.

Висновок

Темою даної роботи є здійснення обліку запасів на підприємствах та організаціях України. Облік запасів - це необхідна вимога для функціонування кожного господарчого суб`єкта. Ця робота надала мені можливості вдосконалити свої знання, грамотно та цілеспрямовано використовувати методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інше. Було розглянуто практичну частину обліку запасів на прикладі господарчих операцій ТОВ "Уніком-2007", на підставі розглянутих питань було надано рекомендації щодо вдосконалення обліку запасів та бухгалтерському обліку в цілому на даному підприємстві.

Отже, в сучасних умовах ведення господарчої діяльності запорукою здійснення ефективної діяльності підприємства є застосування новітніх інформаційних технологій обліку, що раціоналізує роботу ділянок підприємства, відповідальних за ведення обліку та виробництва в цілому.

Перелік використаної літератури

1. План рахунків бухгалтерського обліку;

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси";

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій;

4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів;

5. Надходження запасів: податковий та бухгалтерський облік - матеріал надано редакцією газети "Податки та бухгалтерський облік", http://www.factor.ua

6. Про затвердження типових форм первинного обліку - МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, НАКАЗ від 29 грудня 1995 року N 352;

7. Облік в бюджетних установах - "ШБ" № 25 , 27 , 29 , 33 за 2003;

8. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ - (Наказ Мiнiстерства статистики України вiд 22 травня 1996 р. N 145);

9. Облік запасів - Школа бухгалтера № 6 (10.4.2008);

10. Облік запасів на підприємстві громадського харчування у програмі "1С: Бухгалтерия 7.7 для Украины" - Школа бухгалтера № 13 (8.9.2003)


 
 

Цікаве

Загрузка...