WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів підприємств - Курсова робота

Облік доходів підприємств - Курсова робота

Приклад

Підприємство відвантажило товар покупцеві на суму 900 грн., у тому числі ПДВ – 150 грн., з відстрочкою платежу на три місяці. Собівартість товару – 600 грн. Створено резерв сумнівних боргів у сумі дебіторської заборгованості. По закінченні визначеного терміну підприємство одержало відомості про неплатоспроможність покупця.

Цю операцію в реєстрах бухгалтерського обліку відображають такими проводками (табл. 4.3.1):

Таблиця 4.3.1

№ п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Відображено дохід від реалізації товару покупцеві

361

702

900

2.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

702

641

150

3.

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

600

4.

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації товару

702

791

750

5.

Списано на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів

791

902

600

6.

Створено резерв сумнівних боргів

944

38

900

7.

Списано безнадійну заборгованість за рахунок резерву сумнівних боргів

38

361

900

Щодо коригування валового доходу і податкових зобов'язань у податковому обліку, то у регулюванні сумнівної, безнадійної заборгованості необхідно керуватися статтею 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22. 05. 1997 р. і п. 4.5 ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03. 04. 1997 р. у чинних редакціях.

Згідно з П(С) БО 10 резерв сумнівних боргів створюється за дебіторською заборгованістю, що виникла внаслідок реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Поточна дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що визнана безнадійною, списується з балансу з відображенням втрат у складі інших операційних витрат.

Як уже зазначалося, доходи і витрати, пов'язані з тими самими операціями або подіями, визнаються одночасно, що має назву "відповідність доходів і витрат". Однак дохід не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовірно оцінити. За таких обставин одержана за продаж товарів компенсація визнається зобов'язанням.

4.3.2 Облік і визнання доходу, одержаного від надання послуг

Дохід, пов'язаний із наданням послуг, визнається, виходячи з міри завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінено результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінено за відповідності всім наведеним нижче умовам:

– можливість достовірної оцінки доходу;

– вірогідність надходження економічних вигод від надання послуг;

– можливість достовірної оцінки міри завершеності надання послуг на дату балансу;

– можливість достовірної оцінки витрат, понесених для надання послуг, необхідних для їх завершення.

Визнання доходу через посилання на етап завершеності операції має назву "метод поетапного виконання". Згідно з цим методом дохід визнається в тих облікових періодах, у яких надаються відповідні послуги.

Дохід визнається лише за умови вірогідності економічних вигод підприємства, пов'язаних з операцією. У разі виникнення непевності щодо сплати суми, яку вже включено в дохід, несплачена сума або сума, щодо якої перестає Існувати вірогідність сплати (сумнівна та безнадійна заборгованість), визнається витратами згідно з П(С) БО 10, а сума початкове визнаного доходу від реалізації послуг коригуванню не підлягає.

Міру завершеності операції з надання послуг оцінюють такими трьома методами:

– вивченням виконаної роботи;

– визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, що мають бути надані;

– визначенням питомої ваги витрат, понесених підприємством у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає лише витрати, які відображають обсяг послуг, наданих на ту саму дату.

Оцінка міри завершеності на підставі вивчення виконаної роботи є близькою до звичайного підписання акта про виконану роботу. Підписавши акт, сторони підтверджують факт вивчення наданих послуг і визначення міри Їх готовності, оцінених конкретною сумою. Цей метод оцінки і в майбутньому широко використовуватимуть підприємства, що надають послуги.

Проміжні й авансові платежі, одержані від клієнтів, нерідко не відповідають фактично наданим послугам, а тому не можуть бути використані для оцінки міри завершеності операції з надання таких послуг.

Якщо послуги охоплюють виконання невизначеної кількості дій (операцій) за певний період часу, то дохід визначають рівномірним його нарахуванням за цей період (крім випадків, коли інший метод точніше визначає міру завершеності надання послуг).

Приклад

Аудиторська фірма за консультаційне обслуговування одержала передоплату за І квартал у сумі 900 грн., у тому числі ПДВ – 150 грн. Собівартість таких послуг у січні становила 225 грн., у лютому – 200 грн., у березні – 275 грн.

Треба визначити суму доходу за кожний місяць кварталу та відобразити цю операцію в бухгалтерському обліку.

Оскільки оцінити такі послуги протягом місяця важко, дохід визначається рівномірним нарахуванням за відповідні звітні періоди: у січні – 300 грн., у лютому – 300 грн., у березні – 300 грн.

Цю операцію в бухгалтерському обліку відображають

відповідними проводками (табл. 4.3.2):

Таблиця 4.3.2

№п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

Одержано передоплату за консультаційне обслуговування

311

69

900

2.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

643

641

150

3.

Відображено дохід від реалізації послуг:

Січень

69

703

300

Лютий

69

703

300

Березень

69

703

300

4.

Списано податкові зобов'язання з ПДВ:

Січень

703

643

50

Лютий

703

643

50

Березень

703

643

50

5.

Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації:

1

Січень

703

791

250

Лютий

703

791

250

Березень

703

791

250

6.

Списано собівартість наданих послуг;

Січень

903

23

225

Лютий

903

23

200

4.4 Систематизація обліку доходів при журнально-ордерній формі обліку

Форма бухгалтерського обліку – сукупність реєстрів обліку, способи реєстрації та узагальнення в них інформації про всі господарські операції з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології обробки облікових даних вручну або з використанням комп'ютерів.


 
 

Цікаве

Загрузка...