WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів підприємств - Курсова робота

Облік доходів підприємств - Курсова робота

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначений для обліку витрат на оплату праці за звітний період.

Для підприємств малого бізнесу рахунок 81 та інші рахунки класу 8 можна використовувати замість рахунків класу 9, інші підприємства можуть використовувати рахунок 81 для управлінських цілей і для збирання статистичних даних.

На дебеті рахунка 81 "Витрати на оплату праці" відображають суму визнаних витрат на оплату праці, на кредиті – їх списання на рахунки класу 9, якщо понесені витрати належать до витрат періоду (на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не використовує рахунків класу 9) або потребують додаткового розподілу (непрямі виробничі витрати), і на рахунок 23 "Виробництво", якщо ці витрати включають до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг.

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки:

811 "Виплати за окладами й тарифами";

812 "Премії та заохочення";

813 "Компенсаційні виплати";

814 "Оплата відпусток";

815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу";

816 "Інші витрати на оплату праці".

На субрахунку 811 "Виплати за окладами й тарифами" ведеться облік витрат на виплату основної заробітної плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 812 "Премії та заохочення" ведеться облік витрат на виплату додаткової заробітної плати (премії, заохочення та ін.) відповідно до системи оплати праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 813 "Компенсаційні виплати" ведеться облік витрат на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати тощо, розмір яких регламентується законодавством.

На субрахунку 814 "Оплата відпусток" ведеться облік витрат на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства, щомісячні відрахування на створення забезпечення оплати відпусток.

На субрахунку 815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу" ведеться облік витрат з виплат персоналу підприємства за невідпрацьований час, які передбачено законодавством.

На субрахунку 816 "Інші витрати на "оплату праці" ведеться облік інших витрат на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначений для обліку витрат, пов'язаних з відрахуваннями на соціальні заходи.

Підприємства малого бізнесу рахунок 82, як і інші рахунки класу 8, можуть використовувати замість рахунків класу 9, інші підприємства – як рахунок для управлінських цілей і для збирання статистичних даних.

На дебеті рахунка 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображають збільшення понесених витрат, пов'язаних з відрахуваннями на соціальні заходи, на кредиті – їх списання на рахунки класу 9, якщо понесені витрати належать до витрат періоду (на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не використовує рахунків класу 9) або потребують додаткового розподілу (непрямі виробничі витрати), і на рахунок 23 "Виробництво", якщо ці витрати включають до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг.

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:

821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";

822 "Відрахування на соціальне страхування";

823 "Страхування на випадок безробіття";

824 "Відрахування на індивідуальне страхування". На цих субрахунках обліковують відрахування згідно з назвами субрахунків.

Рахунок 83 "Амортизація" призначений для обліку сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів.

Підприємства малого бізнесу рахунок 83 можуть використовувати замість рахунків класу 9, інші підприємства – як рахунок для управлінських цілей і для збирання статистичних даних.

На дебіті рахунка 83 "Амортизація" відображають суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на кредиті – їх списання на рахунки класу 9, якщо понесені витрати належать до витрат періоду (на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не використовує рахунків класу 9) або потребують додаткового розподілу (непрямі виробничі витрати), і на рахунок 23 "Виробництво", якщо ці витрати включають до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг.

Рахунок 83 "Амортизація" має такі субрахунки:

831 "Амортизація основних засобів";

832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активи";

833 "Амортизація нематеріальних активів".

На субрахунку 831 "Амортизація основних засобів" ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів.

На субрахунку 832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів" ведеться облік сум нарахованої амортизації інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 833 "Амортизація нематеріальних активів" ведеться облік сум нарахованої амортизації нематеріальних активів.

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" призначений для обліку операційних витрат, які не відображаються на інших рахунках класу 8.

Ці витрати переважно визнаються як витрати періоду, якщо не входять до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат належать вартість робіт, послуг, одержаних від сторонніх підприємств, нараховані податки та інші обов'язкові збори і платежі (крім податків на прибуток), втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій та ін.

Страхові організації можуть обліковувати на цьому рахунку витрати з перестрахування та виплати страхових відшкодувань.

На дебеті рахунка 84 "Інші операційні витрати" відображають суму визнаних витрат, на кредиті – їх списання на рахунки класу 9 (на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не використовує рахунків класу 9 і на рахунок 23 "Виробництво", якщо ці витрати включають до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг).

4.3 Облік доходів від реалізації продукції, робіт і послуг

4.3.1 Облік доходів від реалізації продукції

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається, якщо він відповідає таким умовам:

– покупцеві передано ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

– підприємство уже не здійснює управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

– сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;

– існує певність щодо збільшення у результаті операції економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з нею, можуть бути достовірно визначені.

У більшості випадків передача ризиків І вигод, пов'язаних із правом власності, збігається з передачею юридичного права власності на таку продукцію (товар, інший актив). Якщо підприємство залишає за собою істотні ризики й вигоди, пов'язані з правом власності, операція не вважається реалізацією і дохід не визнається, якщо:

– підприємство зберігає зобов'язання щодо незадовільного виконання робіт, яких не передбачається звичайними гарантійними положеннями;

– отримання доходу від певної реалізації залежить від доходу, який отримає покупець від власної реалізації цієї продукції (товарів, інших активів);

– відвантажена продукція підлягає подальшому монтажу, і вартість цього монтажу є істотною часткою контракту, який не було завершено підприємством;

– покупець має право анулювати придбання з причин, що визначені в контракті на поставку, і підприємство не має певності щодо ймовірності повернення такої продукції.

Якщо підприємство залишає тільки незначні ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив), операція вважається реалізацією і дохід визнається. Наприклад, продавець може зберігати за собою юридичне право власності на продукцію винятково з метою гарантування виплати певної суми на встановлену дату. У такому разі, якщо істотні ризики й вигоди, пов'язані з правом власності, підприємство передало, операція вважається реалізацією і дохід визнається. Іншим прикладом збереження підприємством лише незначного ризику від власності є роздрібний продаж, який передбачає виплату компенсації н разі незадоволення клієнта. У таких випадках дохід визнається на момент продажу за умови, що продавець може достовірно оцінити майбутній дохід на основі попереднього досвіду та інших відповідних чинників.

Дохід визнається лише у тому разі, коли існує вірогідність того, що підприємство матиме економічні вигоди від здійснюваної операції. У деяких випадках такої вірогідності не існує аж до одержання компенсації чи до усунення непевності. Наприклад, може існувати непевність щодо одержання дозволу іноземної урядової установи на переказ грошової компенсації від реалізації продукції. Якщо такий дозвіл надається, непевність зникає і дохід визнається. Однак коли непевність виникає щодо сплати суми. яка вже включена в дохід, але є сумою сумнівної та безнадійної заборгованості, така сума визнається витратами підприємства згідно з П(С) БО 10 "Дебіторська заборгованість", а початкове визнана сума доходу (виручка) не коригується.


 
 

Цікаве

Загрузка...