WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів підприємств - Курсова робота

Облік доходів підприємств - Курсова робота

Таблиця 2. Розрахунок землезабезпеченості ПАФ "Україна"

Роки

Площа, га

Середньорічна кількість працівників, чол.

Припадає на 1 працівника, га

Сільськогосподарських угідь

Ріллі

Сільськогосподарських угідь

Ріллі

2003

2004 2005

2535,0

2535,2

2528,6

2535,0

2535,2 2528,6

288

260

252

8,80

9,75

10,03

8,80

9,75

10,03

За даними таблиці 2 можна зробити висновок, що за останні три роки відбулися незначні зміни в посівних площах. В структурі посівних площ найважливішими культурами є зернові і зернобобові – 32%, друге місце займають однорічні трави – 7,4% та цукрові буряки – 7%, найменшу посівну площу займає соняшник – 1% та кукурудза на зерно. За останні три роки спостерігається збільшення посівних площ зернових культур.

Таблиця 3. Структура посівних площ

Культура, групи культур

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2007 рік у% до 2005 року

га

%

га

%

га

%

Зернові і зернобобові без кукурудзи, в тому числі:

озимі зернові

ярі зернові

зернобобові

Кукурудза на

зерно

Цукрові буряки

Соняшник

Багаторічні

трави

Однорічні трави

Кукурудза на

силос і зелений

корм

1239

799

165

275

150

200

75

260

369

318

32,08

20,25

4,28

7,14

5,80

5,19

2,00

7,00

10,01

8,25

1211

800

126

285

47

270

55

205

305

527

32,01

20,37

3,18

7,37

1,22

7,04

1,43

5,25

8,02

14,11

1203

801

124

290

50

278

53

200

283

528

31,57

21,02

3,23

7,60

1,32

7,28

1,37

5,24

7,42

13,86

97,0

100,0

75,0

105,0

33,0

139,0

71,0

77,0

76,0

166,0

Всього посівів

3850

100,0

3831

100,0

3810

100,0

99,0

Показником ресурсного потенціалу є трудові ресурси, тобто сукупність здатних до праці людей, що використовуються в процесі виробництва. Далі визначаємо ефективність використання трудових ресурсів. Він визначається як відношення фактичних затрат робочого часу, людино-годин, до можливого (нормативного) фонду робочого часу, людино-годин (1800 людино-годин). Розмір трудових ресурсів та ефективність їх використання розглянемо в таблиці 4.

В умовах переходу до ринкових відносин особливої актуальності набуває питання підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів та оборотних засобів. Аграрним підприємствам важливо знати, за якою ціною виробляється валовий продукт, скільки авансових засобів, у тому числі основних фондів, брало участь у його створенні.

Основні фонди – це ті засоби виробництва, які беруть участь у процесі виробництва багато разів, зберігаючи натуральну-речову форму, а свою вартість на новостворений продукт переносять частинами.

Таблиця 4. Забезпеченість господарства основними виробничими фондами та ефективність їх використання в ПАФ "Україна"

Показники

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2007 рік у% до 2005 року

Площа сільськогосподарських

угідь, га

Кількість середньорічних

працівників

Середньорічна вартість

основних виробничих

фондів, тис. грн.

Вартість валової продукції,

тис. грн.

Фондозабезпеченість, тис. грн.

Фондоозброєність праці,

тис. грн.

Фондовіддача, тис. грн.

Фондомісткість продукції,

тис. грн.

Прибуток, тис. грн.

Норма прибутку, %

2535

288

8032

1511

3,17

27,89

0,19

5,32

742

9,34

2535,2

260

3076

1487

1,21

11,83

0,48

2,07

109

3,54

2528,6

252

3053

1463

1,20

12,11

0,47

2,08

98

3,21

99,7

87,5

38,0

96,8

37,8

43,4

247,3

39,0

13,2

X

Таблиця 5. Структура грошових надходжень від реалізації товарної продукції у господарстві

Галузь, продукція

2006 рік

2007 рік

2007 рік у% до 2006 року

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Зернові і зернобобові, в т.ч.

пшениця

жито

просо

гречка

кукурудза

ячмінь

горох

інші зернові

соняшник

соя

цукрові буряки

Всього по рослинництву

молоко

м'ясо ВРХ

Продукція свинарства

Коні

Разом по тваринництву

1130

717

21

9

2

284

70

25

2

45

-

334

1509

251

199

49

3

502

56,19

35,65

1,04

0,4

0,1

14,12

3,48

1,24

0,1

2,23

-

16,6

75,04

12,48

9,89

2,43

0,15

24,96

778

495

15

3

3

48

54

133

37

35

56

218

1087

233

208

85

3

529

48,14

30,63

0,92

0,18

0,18

2,97

3,34

8,92

1,67

2,16

3,46

13,49

67,26

14,41

12,87

5,25

0,18

32,74

69,0

69,0

71,0

33,0

150,0

16,0

77,0

532,0

135,0

77,0

-

65,0

72,0

93,0

104,0

173,0

100,0

105,0

Всього по господарству

2011

100

1616

100

80,0

Оборотні фонди – це та частина засобів виробництва, яка повністю споживається протягом одного виробничого циклу втрачає, натурально-речову форму і повністю переносить свою вартість на новостворений продукт.

Отже, проаналізуємо забезпеченість та ефективність використання основних фондів у господарствах у таблиці 4.

Як видно з даних таблиці 4, у ПАФ "Україна" за аналізований період фондозабезпеченість зменшилась 62,2%, а фондоозброєність праці – на 56,6%. Зменшення цих показників відбулося за рахунок зниження наявності основних виробничих фондів. Фондовіддача в господарстві низька, хоча в порівнянні з 2003 роком вона значно зросла. Фондомісткість знизилась на 61,0%, це позитивне явище в діяльності господарства, оскільки на одиницю валової продукції затрачається менше фондів, тобто основні фонді використовуються ефективніше.

Підвищення продуктивності праці і ефективності с. г. виробництва тісно пов'язані з його спеціалізацією.

Спеціалізація сільського господарства – це переважний розвиток виробництва одного або кількох видів продукції. Спеціалізацію дослідженого господарства визначено в таблиці 5.

Як видно з даних таблиці 5 ПАФ "Україна" за аналізований період змінювало свою спеціалізацію. А саме, впродовж 2005 року підприємство мало зерно-буряковий напрям (56,19% та 16,6%). У 2007 році ПАФ "Україна" змінило спеціалізацію на зерно-молочну, їх частка становила 48,14% та 14,41%.

Розглянемо ефективність виробництва зернової продукції в аналізованому господарстві.

Таблиця 6. Ефективність виробництва зернової продукції в ПАФ "Україна"


 
 

Цікаве

Загрузка...