WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Курсова робота

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Курсова робота

Синтетичний облік операцій, пов'язаний з отриманням доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), ведеться у журналі 6; аналітичний облік – у розділі 2 журналу 6 "Аналітичні дані про доход".

Первинними документами з обліку доходів від реалізації є розрахунки (довідки) бухгалтерії. Підприємство може самостійно розробляти додаткові субрахунки та аналітичні рахунки, виходячи зі специфіки діяльності, конкретних потреб, завдань управління та контролю.

Розрахункові документи вважають пред'явленими покупцеві замовникові) за умови, що це відбулося у спосіб, передбачений договором (якщо розрахунки здійснюються без участі установ банків) або після подання їх до установи банку (якщо розрахунки здійснюються через установи банків).

Якщо за умовами договору (контракту) готову продукцію приймає покупець (замовник) безпосередньо на підприємстві, то вона вважається реалізованою після передачі її покупцеві (замовникові), оформленої документами, передбаченими умовами договору (контракту) і пред'явленням розрахункових документів покупцеві (замовникові).

У фінансовому обліку процес реалізації відображається так: за принципом нарахування – у момент відвантаження готової продукції, товарів, наданих послуг, а в податковому обліку дохід визнається за першою подією.

Основні бухгалтерські проводки з обліку доходів наведенні у таблиці.

Таблиця 2.1. Основні бухгалтерські проводки з обліку доходів

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Д-т

К-т

1

Відображено суми, що не є доходом (які підлягають виключенню з нього)

70 "Доходи від реалізації"

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

2

Відображено суми, одержані у складі доходу від реалізації

70 "Доходи від реалізації"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

3

Відображено надходження страхових платежів від страхувальника

70 "Доходи від реалізації"

76 "Страхові платежі"

4

Віднесено на фінансовий результат від реалізації продукції (закриття рахунка 70 наприкінці звітного періоду)

70 "Доходи від реалізації"

791 "Результат основної діяльності"

5

Визнано дохід на суму активів, переданих як внесок до статутного капіталу або в обмін на довгострокові цінні папери (фінансові інвестиції)

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

70 "Доходи від реалізації"

6

Отримано основні засоби в обмін на неподібний об'єкт

15 "Капітальні інвестиції"

70 "Доходи від реалізації"

7

На суму одержаної готівки визнано дохід від реалізації

30 "Каса"

70 "Доходи від реалізації"

8

На суму одержаних у безготівковій формі грошових коштів визнано дохід від реалізації

31 "Рахунки в банках"

70 "Доходи від реалізації"

9

На забезпечення заборгованості покупцем виставлено вексель на суму визнаного доходу від реалізації

34 "Короткострокові векселі одержані"

70 "Доходи від реалізації"

10

Визнано дохід від реалізації покупцям та замовникам на умовах відстрочки платежу

36 "Розрахунки з покупцями

та замовниками"

70 "Доходи від реалізації"

11

Визнано дохід від реалізації іншим дебіторам

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

70 "Доходи від реалізації"

12

Визнано дохід від погашення кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядниками шляхом реалізації

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"

70 "Доходи від реалізації"

13

Визнано дохід від погашення заборгованості з оплати праці робітників у натуральній формі

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

70 "Доходи від реалізації"

14

Визнано дохід від реалізації різним контрагентам

68 "Розрахунки за іншими операціями"

70 "Доходи від реалізації"

15

Віднесення до складу доходу поточного періоду доходів майбутніх періодів, одержаних від реалізації

69 "Доходи

майбутніх

періодів"

70 "Дох від реалізації"

16

Списання на рахунок фінансових результатів дебетових оборотів: за наданими після дати реалізації знижками, сумами, продукції або товарами, поверненими покупцями, та іншими сумами, що підлягають виключенню з доходів

791 "Результат основної діяльності"

704 "Вирахування з доходу"

Отже, в таблиці, з наведених операцій ми бачимо коли доход від реалізації потрібно відображати по дебету, а коли по кредиту.

Також на прикладі можемо розглянути порядок відображення в бухгалтерському обліку виручки від реалізації готової продукції на підприємстві ВАТ "Київмлин''.

Підприємство відвантажило покупцеві готову продукцію на суму 1200 грн., в т. ч. ПДВ – 200 грн. Собівартість готової продукції – 700 грн.

Таблиця 2.2. Журнал реєстрації господарських засобів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Перша подія – відвантаження

1

Відображено дохід від реалізації готової продукції в момент відвантаження

361

701

1200

2

Відображено виникнення податкових зобов'язань щодо ПДВ

701

641

200

3

Списано суму доходу на фінансовий результат

701

791

1000

4

Відображено собівартість готової продукції

901

26

700

5

На фінансовий результат списано собівартість готової продукції

791

901

700

6

Отримано грошові кошти

311

361

1200

Перша подія – оплата

7

Надійшла попередня оплата за продукцію

311

681

1200

8

Нараховано податкові зобов'язання щодо ПДВ

643

641

200

9

Відображено реалізацію готової продукції

361

701

1200

10

Списано податкові зобов'язання щодо ПДВ

701

643

200

11

Відображено собівартість готової продукції

901

26

700

12

Списано на фінансові результати:

• доходи

• витрати

• витрати

витрати

701

791

1000

791

901

700

13

Проведено зарахування заборгованостей

681

361

1200

Отже, ми бачимо, що в операціях повністю відображено реалізацію готової продукції, відображено і списано собівартість готової продукції, визначено та списано на фінансовий результат доходи від реалізації продукції [13].

Інформація про доходи підприємства, як вже було зазначено, збирається в журналі 6, в якому наводиться кореспонденція рахунків щодо формування доходів, а також дається розшифровка сум доходів за субрахунками рахунків сьомого класу. Така зведена інформація доповнюється даними про надходження доходів від конкретних юридичних та фізичних осіб, що вимагає організації аналітичного обліку в розрізі окремих субрахунків та відображення даних в оборотних відомостях.


 
 

Цікаве

Загрузка...