WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Курсова робота

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Курсова робота

Отже, якщо аналізувати останні роки діяльності підприємства ВАТ "Київмлин", то дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) в 2007 році в порівнянні до 2005 року помітно знизився на – 57,72%, чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг) знизився на – 57,73%, собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) знизився на – 47,9%. Але не дивлячись га зменшення цих показників валовий прибуток зріс на – 361,81%, інші операційні доходи зросли на – 115,78%, також разом з тим зросли адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Інші фінансові доходи зросли на – 47,07% та інші доходи зменшилися на – 36,39%. Чистий прибуток в 2005 році зріс на – 290,25%.

Розглянувши розділ 1, ми побачили, що дохід, як економічна категорія досліджується ще з давніх часів, вчені різних періодів по різному трактують його визначення. Поняття "доход" висвітлене в усіх економічних науках, але трактується по різному в кожній з наук. Так наприклад, було розглянуто, як дохід відображається в економічній теорії, і як в бухгалтерському обліку. В наш час багато економістів та науковців, які в своїх працях, дослідженнях та книжках наводять повне висвітлення доходу, як одного із основних показників на підприємствах.

Також розглянуто було деякі джерела нормативно – правових документів, які регулюють діяльність підприємств. Зокрема це закони України та положення, в яких чітко зазначенні вимоги до обліку доходів від реалізації продукції (товарів, послуг). Оглянули також спеціальну літературу з обліку на підприємствах, яку і було використано в моїй курсовій роботі.

Розглянули в цьому розділі і організаційно – економічну характеристику підприємства ВАТ "Київмлин", ознайомилися із історією створення підприємства, організаційною структурою та основними показниками економічної діяльності підприємства на 2007 рік.

2. Бухгалтерський облік доходів від реалізації продукції (товарів, надання послуг)

2.1 Завдання та значення обліку доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг)

Фінансовий облік повинен забезпечувати користувачів інформацією про доходи i витрати від різних видів діяльності підприємства, про прядок формування фінансового результату за звітний та попередні періоди, про суму чистого прибутку (збитку), про напрями використання прибутку підприємства.

Дані фінансового обліку надають можливість здійснювати аналіз структури доходів від основної та інших видів діяльності та впливу факторів на зміну доходів; аналіз прибутку та впливу факторів на його зміни; аналіз рентабельності та прибутковості з метою визначення резервів зростання прибутку, рентабельності та прийняття ефективних управлінських рішень щодо використання одержаного прибутку [2].

Дохід підприємства, організацій та інших юридичних осіб незалежно від їх форм власності (крім бюджетних установ) з 1 січня 2000 р. формують у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності про доходи від звичайної діяльності на основі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. №290.

Норми цього положення стосуються підприємств (організацій) та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім бюджетних та банківських установ).

Дохід є надходженням економічних вигід, які виникають у результаті діяльності підприємств у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів, тощо [3].

Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язань, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Критерії визначення доходу наведені П(С) БО 15, застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала, тощо.

3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).

5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо не передбачено відповідним договором.

6. Надходження, що належать іншим особам.

7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку

за такими групами:

а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;

в) фінансові доходи;

г) інші доходи;

д) надзвичайні доходи.

Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку З "Звіт про фінансові результати";

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

  • покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

  • підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

– сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

– є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість [5].

Правило визнання доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) – це дата, коли підприємство:

  • передало значний ризик і винагороду від володіння товаром покупцю;

  • не зберігає ні такої спадкоємності керівництва, яка звичайно пов'язана з володінням, ні ефективного контролю за реалізованими товарами,

  • може достовірно виміряти суму доходу,

  • має впевненість, що економічні вигоди внаслідок реалізації надійдуть,

  • може із значним ступенем достовірності оцінити фактичні чи очікувані витрати.


 
 

Цікаве

Загрузка...