WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгостроковіх фінансовіх інвестицій - Курсова робота

Облік довгостроковіх фінансовіх інвестицій - Курсова робота

Першочергова увага повинна приділятись контролю та дотриманню норм та нормативів діяльності. Суттєвим обєктом управління слід також вважати прибуток та ліквідність підприємства. Даний підхід дає можливість визначити критерії вибору найбільш суттєвих цілей та обєктів управління, обгрунтувати їх ієрархію. Цілі повинні орієнтуватись на втілення у певному кінцевому результаті діяльності. Наведені показники свідчать про найвищий ранг цілей державних органів та керівництво підприємством, що показує співпадання їх соціальних та економічних інтересів.

Контролінг- це перш за все система, орієнтована на перспективний розвиток підприємства. Бухгалтерський облік має забезпечити цю систему оперативною інформацією. Зрозуміло, що цю інформацію не слід приймати як "незмінну", тобто залишати її без подальшого детального аналізу. Інформація з минулого дозволяє вирішувати ціле коло питань, які так чи інакше пов'язані з майбутнім підприємства. І тут виникає одна особливість- сталість інформації бухгалтерського обліку щодо минулих фактів господарської діяльності породжує численні альтернативи можливого майбутнього розвитку.

Контролер є носієм управлінських функцій та відповідальним за інформаційне забезпечення підприємства. Його основними завданнями є:

- участь у визначенні цілей підприємства;

- вплив на стратегічне планування;

- поточна цілеспрямована вертикальна, горизонтальна та часова коордкнація інформаційного потоку з процесом управління;

- складання звітності;

- проведення інвестиційних та інших економічних розрахунків тощо.

Контролер є членом органів управління підприємством, самостійно обробляє результати, отримані в процесі діяльності, та використовує їх на засіданнях керівництва, в яких бере активну участь. Крім того, контролеру передаються в адміністративне підпорядкування фінансова бухгалтерія, відділ статистики, планування та прогнозування.

Головне ж завдання контролера полягає у постійному пошуку нових ідей та пропозицій, які дозволять підприємству збільшити економічний ефект своєї господарської діяльності.

Застосування обчислювальної техніки поширює можливості вдосконалення обчислювальної техніки є найважливішою умовою успішного розвязання задачі.

Механізація і автоматизація обліку та аналізу на ЗАТ Страхова компанія "Каштан" є обєктивна необхідність, зумовлена зростанням обсягів діяльності і значним збільшенням обсягу відомостей, необхідних для науково-обгрунтованого керівництва господарства в цілому, а також окремими підприємствами і організаціями. Впровадження обчислювальної техніки полегшує працю робітників всіх дільниць, що займаються обліком та контролем, підвищує продуктивність праці, покращує якість обліку, скорочує терміни отримання облікової та звітної інформації. Крім того, при цьому скорочуються по збору і обробці інформації, бо машинне виробництво будь-якого товару в порівнянні з ручним зменшує величину вартості товару. Автоматизація роботи бухгалтера потребує комп'ютеризації його робочого місця, створення так званого АРМ – автоматизованого робочого місця, яке являє собою інтегрований комплекс програмно-технічного та інформаційного забезпечення, яке має на меті підвищення ефективності виконання функцій фінансів та економічного аналізу.

В основі побудови АРМ лежить формування структури інформаційного забезпечення у вигляді банку даних – сукупності баз даних, які містять інформацію, що безпосередньо становить предмет інтересів користувача АРМ або звернень різних рівні програмних модулів СУБД, що покликане оперувати інформацією баз даних. СУБД (система управління базами даних) – комплекс програмно-технічного забезпечення, на проектуванні якого ґрунтується створення будь-якого спеціалізованого АРМ. Фактично СУБД являє собою персональний комп'ютер, який поряд з базовим програмним забезпеченням (операційна система, прикладне програмне забезпечення для технічного обслуговування комп'ютера) має спеціально розроблену програму для роботи з базами даних. СУБД завжди має ряд типових функцій, як-то створення нових записів у базі даних, вилучення існуючих записів, пошук і коригування інформації у базі даних, виведення на екран чи друкування на принтері звітів.

Слід зазначити, що на сьогодні обмежень в апаратно-технічному забезпечення СУБД практично немає, оскільки досить не потужний по сучасним критеріям комп'ютер може цілком задовольнити запити щодо формування і підтримки у робочому стані локальної бази даних на підприємстві. Слід відмітити також, що придбання підприємством комп'ютера і створення АРМ з обліку чи економічного аналізу безумовно матиме позитивний економічний ефект. Адже витрати на впровадження таких заходів швидко окупляться в результаті значного підвищення продуктивності праці з обліково-аналітичної роботи. Фактично підприємство отримує ефект економії на заробітній платі: нововведення вимагатиме 1-2 чол. Фінансистів чи економістів , які обслуговуватимуть АРМ. Логічна схема функціонування АРМ з фінансового контролю та економічного аналізу на підприємстві має такий вигляд, який відображено на рис. 4.1.

0100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d464301000000000001006c5f0000000001000000000300000000000000030000010000006c00000000000000000000001a00000037000000000000000000000064400000b753000020454d4600000100000300001000000002000000000000000000000000000000b0090000b40d0000d2000000290100000000000000000000000000003534030033880400160000000c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000009b070000e3090000520000007001000001000000d2ffffff00000000000000000000000090010000000000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000110080ae110010000000e4b1110064af110052516032e4b11100dcae1100100000004cb01100c8b1110024516032e4b11100dcae11002000000049642f31dcae1100e4b1110020000000ffffffff4c4cd700d0642f31ffffffffffff0180ffff01800fff0180ffffffff000000000008000000080000d0e6120001000000000000002c01000025000000372e9001cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000430061006c006900620072000000000000000000a4af1100dee32e31e88d083204b3110010af11009c38273104000000010000004caf11004caf1100e87825310400000074af11004c4cd7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000000000001a0000003700000001000000df7b074139760741000000002c000000010000004c0000000400000000000000000000009b070000e309000050000000200000001b00000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff9b070000e5090000000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0200034d02040000002e0118001c000000fb02f2ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d000000320a0d00000001000400000000004d020003207308001c000000fb020500020000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002d010100030000000000

Рис. 4.1 - Логічна схема СУБД АРМ фінансового обліку

Сучасні СУБД, що лежать в основі АРМ, мають відповідати критеріям адаптованості (гнучкості, можливості пристосування до нових умов зовнішнього середовища або внутрішньогосподарської ситуації). Це означає, що при проектуванні функціональних модулів СУБД необхідно передбачити формування вихідних параметрів їх функціонування в якості інформації аналогічної якості і структури, як і дані бази (банку) даних. Тоді при необхідності оператор АРМ має змогу модифікувати їх за потребою аналізу та в результаті зміни згаданих умов.

Схема здійснення управління фінансовою діяльністю, яка лежить в основі аналітичних модулів, не повинна також бути статистичною, зважаючи на ті самі причини. Тому необхідно передбачити можливість оператора АРМ задавати формалізовану схему (формули) розрахунків, що здійснюються модулем, та за допомогою визначених програмно-інструментальних засобів регламентувати йому доступ до будь-якої необхідної інформації бази даних.

Нарешті, сучасна СУБД повинна мати дружній інтерфейс, оскільки в умовах конкурентного середовища розробників програмного забезпечення цей критерій поступово перетворюється на один з визначальних.

Створення та впровадження комп'ютеризованих робочих місць з належним програмним забезпеченням – ефективний засіб підвищення ефективності здійснення фінансової діяльності на підприємстві та управління прибутком, економії витрат та підвищення продуктивності праці в обліково-аналітичній роботі.

ВИСНОВКИ

Отже, розглянувши віс необхідні для вивченя даної теми документи та джерела інформації ми можемо впевнено сказати що, згідно з Законом України "Про інвестиційну діяльність" інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті чого створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. До інвестицій можна віднести грошові внески, пільгові банківські вклади, паї, облігації державних позик, облігації інших підприємств, депозитні сертифікати банків, акції та інші цінні папери.


 
 

Цікаве

Загрузка...