WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Додаток 5

Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 5

К о д и

Дата (рік, місяць, число)

07

01

01

Підприємство:

ЗАТ СК „Інвест-сервіс"

за ЄДРПОУ

22101641

Територія:

за КОАТУУ

211010000

Орган державного управління:

-

за СПОДУ

Галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:

Страхова діяльність

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

51, 39, 0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

За______рік___2007р.

Форма № 4

Стаття

Код

Статут- ний капітал

Пайо-вий капітал

Додат – ковий вкладе- ний капітал

Інший додат- ковий капітал

Резерв- ний капітал

Нероз-поділе- ний прибу- ток

Неопл- чений капітал

Вилуче- ний капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

355,0

156,8

511,8

Коригування:

Заміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

355,0

156,8

511,8

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

102,8

102,8

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування резервного капіталу

160

170

Вилучення капіталу:

Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

200

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

280

Разом змін у капіталі

290

102,8

Залишок на кінець року

300

259,6

614,6


 
 

Цікаве

Загрузка...