WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Облік довгострокових фінансових інвестицій - Курсова робота

Аналітичний облік за рахунком 14 ведеться за видами довгострокових фінансових вкладів та об'єктами інвестування. Цей облік має забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вклади в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.

Аналітичні процедури щодо фінансових інвестицій в роботі розглянуто на прикладі процесу прийняття рішення відносно вибору інвестиційного проекту.

Для удосконалення обліку довгострокових фінансових інвестицій ЗАТ Страхова компанія "Інвест-сервіс" в роботі запропоновано впровадження концепції контролінгу. Сучасне управління процесами на підприємстві вимагає створення спеціальної служби збору, обробки, аналізу інформації та підготовки управлінських рішень. Контролінг здатен виконувати всі ці функції, не замикаючись на діяльності окремих підрозділів, комплексно, враховуючи всі зовнішні та внутрішні фактори, обґрунтовано та раціонально. Він виявляє себе на підприємствах по-різному: як реєстратор подій, як навігатор, постійно коригуючий курс підприємства, а також як інноватор.

Список використаних джерел

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996 // Галицькі контракти. – 1999. - № 36. – 112 с.

 2. Закон України "Про визначення розмірів збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і валютних цінностей" від 06.06.95 р. № 217/95-ВР.

 3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - № 53. – с. 2-35.

 4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. № 887-ХІІ. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – N 24. – с.272.

 5. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р.№ 168/97-ВР. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – N 21. – с.156.

 6. Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" від 03.03.98 р. № 147/98-ВР. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – N 34. – с.228.

 7. Постанова Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна" від 17.06.92 р. № 2471-ХІІ.

 8. Інструкція по бухгалтерському обліку балансової вартості груп основних фондів, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 24.07.97 р. № 159.

 9. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №12 "Фінансові інвестиції"

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

 14. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 15. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: 2000. – 460 с.

 16. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посібник для студентів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

 17. Горицька Н. Типовые проводки бухгалтерского учета по новому плану счетов // Дебет – Кредит. – 2000. - № 13. – с. 11-15.

 18. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку": Підручник. – К.: КНЭУ, 2001. – 410 с.

 19. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004 – 254 с.

 20. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К: 2000. – 752с.

 21. Чебанова Н. Учёт переоценки товарно-материальных ценностей, // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. –№ 12. – 2000. – С. 27 – 29.

Додаток 1

Код ЄДПРОУ

2

2

1

0

1

6

4

1

Державне статистичне спостереження

ЗВІТ ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень_грудень_2006 р.

Подають

Терміни подання

Господарські організації, їх філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади та органи місцевого самоврядування

Органу державної статистики за місцезнаходженням

За І квартал, І півріччя, 9 місяців – не пізніше 25 числа після звітного періоду,

за рік – не пізніше 20 лютого

Найменування організації – складача інформації ЗАТ СК "Інвест-сервіс"

Поштова адреса вул. Гойди, 10.

Коди організації – складача

За ЄДПРОУ

Території

(КОАТУУ)

Виду економічної діяльності

(КВЕД)

Форми власності

(КФВ)

Організаційно-правової форми господарювання

(КОПФГ)

Міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація – складач інформації (КОДУ)*

1

2

3

4

5

6

7

22101641

21101

51.39

010

240

* тільки для підприємств державного сектору

І. Капітальні інвестиції

Найменування

рядка

Освоєно

(використано)

За період з початку року

За відповідний період минулого року

А

Б

1

2

Капітальні інвестиції – усього

(111+114+115+117+118)

110

380

30

у тому числі:

інвестиції в основний капітал

(капітальні вкладення) – (112+113)

111

66

10

з них:

у капітальне будівництво

112

у придбання машин та обладнання (без здійснення будівництва)

113

66

Витрати та інші необоротні матеріальні активи

114

314

з них:

на придбання земельних ділянок

124

314

Витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (капітальний ремонт)

115

20

з них:

будівель і споруд

116

20

Інвестиції в нематеріальні активи

117

Витрати на формування основного стада

118

З рядка 110:

Сума податку на додану вартість

119

10

Витрати на охорону навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів

125

З рядка 111:

витрати на здійснення будівельних та монтажних робіт

120

з них:

господарським способом

121

витрати на придбання машин та обладнання, які були в користуванні в інших організаціях

122

66

З рядка 117:

Витрати на придбання (створення) засобів

Програмного забезпечення

126

Витрати, пов'язані з придбанням нематеріальних активів

127

З рядка 120:

витрати на придбання робіт із монтажу обладнання

123

Крім того, капітальні інвестиції в придбання будівель, споруд, їх окремих частин ( в т. ч. квартир) та об'єкти незавершеного будівництва

128


 
 

Цікаве

Загрузка...