WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів - Курсова робота

Облік грошових коштів - Курсова робота

продукції) і термін відрядження перевищує один робочий день від дня видачі коштів під звіт, підзвітна особа протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження має подати бухгалтерії підприємства одночасно звіт про суму, видану їй для вирішення виробничих питань або господарських потреб, і авансовий звіт про кошти, витрачені безпосередньо на відрядження.

У разі витрачання підприємством, що має податкову заборгованість, готівки з виручки (касових надходжень), одержаної з кас банків (крім розрахунків за податками і обов'язковими платежами), ці кошти включаються у фактичні залишки готівки в касі до того дня, коли було здійснено такі витрати, з наступним порівнянням одержаної суми із затвердженим лімітом каси.

Підприємства щокварталу подають у банк касову заявку встановленого зразка про суму надходжень і видачу готівки, а також календар виплати заробітної плати.

Згідно з Указом Президента України від 12.06.1995 р. № 436 з урахуванням змін від 11.05.1999 р. № 491/99 у разі порушення юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами (суб'єктами підприємницької діяльності) норм регулювання обігу готівки, встановлених НБУ, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

— за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах;

— за не оприбуткування (неповне оприбуткування) готівки в касах;

— за не встановлення ліміту залишків у касі;

— за перевищення встановлених термінів використання виданої під звіт готівки;

— за здійснення готівкових розрахунків без оформлення відповідних платіжних документів;

— за використання отриманої в установах банків готівки не за цільовим призначенням .

Цим документом визначено і розміри штрафних санкцій.

Штрафи застосовують податкові інспекції за матеріалами проведених ними перевірок і стягуються до Державного бюджету в беззаперечному порядку.

На дебеті рахунка 30 відображають надходження грошей у касу, на кредиті — їх видачу (табл. 2.2.4).

Наприкінці місяця в журналі-ордері № 1 і відомості № 1.1 підсумовують надходження і витрати готівки, в т. ч. за кореспондуючими рахунками, і обліковують залишок грошей у касі на перше число наступного місяця, який має бути тотожним такому ж показникові в касовій книзі. Підсумкові дані записують у Головну книгу.

Таблиця 2.2.4

Основні бухгалтерські проводки за рахунком 30 "Каса" [15, с. 205]

№ п/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Готівка в національній валюті, що надійшла в касу за реалізовану продукцію і матеріальні цінності

301

701, 702, 703

2.

Кошти, одержані за чеком з банку на різні цілі в національній валюті

301

311

3.

Кошти, що надійшли як часткова оплата путівки, придбаної підприємством за національну валюту

301

377

4.

Суми, що надійшли від покупців за придбання абонементів на харчування (на підприємствах громадського харчування)

301

361

5.

Повернення підзвітними особами невикористаних сум у національній валюті

301

372

6.

Суми, що надійшли на погашення заподіяних матеріальних збитків

301

375

7.

Суми, що надійшли на погашення дебіторської заборгованості персоналу за отриманими раніше позиками

301

377

8.

Суми, що надійшли на оплату акцій, реалізованих за готівку, як внесок засновників до статутного капіталу

301

46

9.

Надлишки в касі грошей у національній валюті, виявлені під час інвентаризації

301

719

10.

Суми, що надійшли від продажу облігацій

301

521

11.

Кошти в іноземній валюті, одержані для закордонних відряджень

302

312

12.

Додатна курсова різниця

302

714

13.

Повернення сум працівникам на погашення переплат і виданих авансів у рахунок зарплати

зо

66

14.

Внесення готівки в банк для зарахування на поточний рахунок підприємства (виручка, депонована зарплата, невикористані кошти на відрядження і господарські потреби) в національній валюті

311

301

15.

Внесення валютних коштів для зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті (невикористані кошти на закордонні відрядження)

312

302

16.

Суми, здані для зарахування на поточний рахунок, у національній валюті через інкасатора

333

301

17.

Виплата заробітної плати, в тому числі депонованої

66

301

18.

Суми, видані під звіт на господарські потреби, на відрядження, а також на відшкодування перевитрат за затвердженими авансовими рахунками в національній валюті

372

301

19.

Видача персоналу позик на індивідуальне житлове будівництво та на інші потреби за рахунок коштів, одержаних від банків

377

301

20.

Суми виявлених при інвентаризації нестач готівки в касі

947

301

21.

Від'ємна курсова різниця за перерахунком іноземної валюти в касі за зниження курсу НБУ

945

302

Грошову виручку підприємства здають в установленому банком порядку:

— у денні та вечірні каси установ банку;

— інкасаторам для наступної здачі в установи банків;

— в об'єднані каси при підприємствах для наступної здачі у відповідні установи банків;

— підприємствам зв'язку для переказу на рахунки в установах банків.

Терміни і порядок здачі виручки встановлюються установами банків кожному підприємству за погодженням із його керівником з огляду на необхідність прискорення обігу грошей і своєчасне надходження їх до кас банків:

— для організацій, що розташовані в місцевості, де є установи банків, підприємства зв'язку,— щоденно в день надходження грошей в їх каси;

— у місцевості, де немає установ банків або підприємств зв'язку,— не рідше одного разу на три дні;

— для підприємств і організацій, що мають невеликі суми виручки і значно віддалені від установ банків або підприємств зв'язку,— не рідше одного разу на десять днів за умови, що загальна сума прибутку за десять днів не перевищує 10 НМД.

Здача готівки в каси установ банків оформляється виписуванням об'яви, що складається з трьох частин: власне об'яви — документа, який є підставою для зарахування готівки на рахунок підприємства; квитанції — документа з відміткою каси

При одержанні пільгових путівок від органів соціального страхування вартість цих путівок в обліку відображають проводкою:

Дт 331 "Грошові документи в національній валюті";

Кт 652 "Розрахунки за соціальним страхуванням".

Як правило, при видачі путівки працівник сплачує в касу певну частину її вартості, що в обліку відображають проводкою:

– надано путівку працівникові

Дт 377 "Розрахунки з іншими дебіторами";

Кт 331 "Поточний рахунок в національній валюті";

– внесено працівником частину вартості путівки


 
 

Цікаве

Загрузка...