WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів - Курсова робота

Облік грошових коштів - Курсова робота

Установи банку приймають від юридичних або фізичних осіб (далі — платник (ініціатор)) готівку для переказу за допомогою внутрішньобанківських або внутрішньодержавних платіжних систем юридичним або фізичним особам (далі — переказу), а також видає готівку юридичним і фізичним особам по переказу без відкриття рахунків (далі — покупцям). Платник (ініціатор) і одержувач можуть бути різними особами або однією і тією самою особою.

На підприємствах, що здійснюють розрахунки в безготівковому порядку, гроші до каси надходять з поточного рахунка в банку через касира (або іншу уповноважену особу) за грошовими чеками.

Видача грошей з кас установ банку підприємствам, організаціям, установам проводиться лише по грошових чеках встановленої форми. Вони дійсні протягом 10 днів з дня їх виписування, без урахування дня виписування. Дату чеку вказують у такий спосіб: дата і рік цифрами, місяць прописом. Грошовий чек повинен містити друкований текст (якщо його наявність передбачена) і підписи/підпис уповноваженої особи/осіб відповідно до картки зразків підписів, використання факсиміле не допускається.

Чеки зброшуровані в чекову книжку, яку підприємство одержує у відділенні банку і зберігає у касі разом із готівкою. Для отримання чекової книжки клієнт заповнює заяву про видачу грошової чекової книжки в одному екземплярі і передає його операційному працівнику. Після відповідної перевірки заява з дозвільним підписом головного бухгалтера і керівника установи банку або осіб, яким надано право підпису, передається в касу. Для одержання грошей у банку заповнені чеки підписуються керівником підприємства та головним бухгалтером і засвідчуються печаткою. На корінці чека зазначається особа, якій доручено одержання готівки. Жодні виправлення в чеках не допускаються.

Підприємства (організації) при здачі грошей інкасаторам виписують до кожної сумки під копірку у трьох екземплярах супровідну відомість до сумки з грошовим виторгом.

Гранична сума готівкового розрахунку між підприємством (підприємцем) та іншим підприємством (підприємцем) у розмірі 10 000 грн. протягом 1 дня по одному або декількох платіжних документах встановлена ухвалою Нацбанку України від 09.02.2005 р. № 32 "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18.04.2005 р. під № 410/10690, що набув чинності з 29.04.2005 р.

Обмеження в 10 000 грн. стосується також готівкових розрахунків підприємств і підприємців між собою, тобто з моменту набуття чинності Положення № 637 таке обмеження щодо розрахунків готівкою стосується не тільки підприємств — юридичних осіб, а й підприємців — фізичних осіб.

При перевищенні граничної суми готівкових розрахунків протягом одного дня сума перевищення додається до фактичного залишку готівки в касі і порівнюється із затвердженим лімітом. Підставою для розрахунків готівкою є такі документи: податкова накладна, акт виконаних робіт, товарний чек та ін.

Усі підприємства, незалежно від форм власності й виду діяльності, повинні зберігати свої кошти в установах банків. Зберігати в касі готівку дозволено в межах лімітів залишку готівки, які підприємства встановлюють самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, який підписується головним бухгалтером і керівником підприємства. Для кожного підприємства і його відособленого підрозділу ліміт залишку готівки в касі розраховують окремо.

Підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки своєї роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і витрат) по всіх рахунках, встановлених термінів здачі готівки, тривалості операційного часу банку, домовленостей підприємства з банком на інкасацію та ін.:

— для підприємств, які здають виручку в банк щоденно в день її надходження в касу або наступного дня з дня її надходження в касу, — в розмірах, необхідних для забезпечення їх роботи на початок робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки в касу (його обчислюють з огляду на три дні підряд будь-якого місяця з останніх дванадцяти);

— для підприємств, розташованих в населених пунктах, де немає банків або операторів поштового зв'язку, і які здають готівкову виручку (готівку) не рідше одного разу на 5 робочих днів, — в розмірах, залежних від встановлених термінів здачі готівкової виручки (готівки) і її суми, але не більш 5-кратного розміру середньоденних надходжень готівки;

— для підприємств, ліміти каси яким встановлюються згідно з фактичними витратами готівки (окрім виплат, пов'язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів),

— не більше розміру середньоденної видачі готівки.

Встановлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відособлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства — юридичної особи.

Якщо ж підприємство не встановлює ліміт каси (незалежно від причин), то він вважається нульовим. У цьому випадку вся готівка, що знаходиться в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством, згідно з вимогами Положення № 637, вважатиметься понадлімітною.

Якщо ліміт каси встановлений з перевищенням граничних розмірів, контролюючі органи вважають його встановленим на рівні вказаних граничних розмірів, а суму перевищень — понадлімітною.

Не вважаються понадлімітними готівкові кошти в день їх надходження, якщо були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, в обслуговуючі банки не пізніше наступного робочого дня банку (протягом операційного часу його роботи) або використані підприємством на господарські потреби (без попередньої здачі їх в банк і одночасного отримання з каси банку на ці потреби) наступного дня.

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження готівкові кошти, які надійшли в каси підприємств у вихідні чи святкові дні і здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, в обслуговуючі банки на наступний робочий день банку (протягом операційного часу його роботи) і підприємства або були використані підприємством (без попередньої здачі їх в банк і одночасного отримання з каси банку на вказані потреби) наступного робочого дня на господарські потреби.

Встановлений ліміт каси і терміни здачі наявної виручки (готівки) можуть переглядатися у зв'язку із змінами законодавства України або за наявності певних об'єктивних чинників (зміни в надходженнях/витратах наявних, внутрішньому трудовому розкладі графіків змінності та ін.).

Готівковий виторг від реалізації товарів (робіт, послуг) підприємства і фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності) можуть використовувати в необхідних розмірах для забезпечення своєї статутної та господарської діяльності (у т. ч. й на оплату праці та виплату дивідендів чи доходу). З цією метою вони можуть використовувати і готівку з каси банку. При цьому підприємства і фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності) повинні забезпечувати систематичну й повну сплату податків і внесення обов'язкових платежів до державних цільових фондів у порядку і в строки, визначені чинним законодавством.

Підприємства незалежно від форм власності, у т. ч. колективні сільськогосподарські підприємства і селянські (фермерські) господарства, а також фізичні особи (суб'єкти підприємницької діяльності, що мають податкову заборгованість) усі розрахунки з іншими підприємствами та фізичними особами (суб'єктами підприємництва) повинні здійснювати лише в безготівковій формі.

Готівку під звіт із кас підприємств видають за умови повного звіту підзвітної особи за раніше видані під звіт суми.

Особи, що одержали готівку під звіт (у т. ч. на відрядження), повинні подати бухгалтерії підприємства або централізованій бухгалтерії звіт про витрачені суми. Готівку, видану під звіт, але з певних причин не витрачену (частково або повністю), повертають у касу підприємства одночасно з авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після дня видачі її під звіт (на відрядження — не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження; на закупівлю сільськогосподарської продукції — не пізніше десяти робочих днів від дня її видачі під звіт). Якщо з каси підприємства співробітнику одночасно видано готівку на відрядження та кошти під звіт для вирішення в цьому відрядженні виробничих або господарських питань (у т. ч. для закупівлі сільськогосподарської


 
 

Цікаве

Загрузка...