WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів - Курсова робота

Облік грошових коштів - Курсова робота

Касові операції оформляють прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких затверджено наказом Міністерства статистики України від 15.02.1996 р. № 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" [5].

Прибутковий касовий ордер (форма № КО-1) застосовується для оформлення надходження грошей в касу при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Він виписується в одному екземплярі і реєструється під номером в журналі реєстрації прибуткових і витратних касових документів (типова форма № КО-3) працівником бухгалтерії, підписується головним бухгалтером або уповноваженою на це особою і передається в касу підприємства, установи.

Квитанція до прибуткового касового ордера, завірена підписами головного бухгалтера, касира, печаткою підприємства, видається на руки особі, що здала гроші. Прибутковий касовий ордер, по якому отримана готівка, залишається в касі.

Перелік касових операцій, що оформляються прибутковим касовим ордером, наведено в табл. 2.2.1.

Видача готівки з кас підприємств здійснюється за видатковими ордерами або за належно оформленими іншими документами (платіжними відомостями, заявками на видачу грошей, рахунками тощо) з проставленим на них штампом з реквізитами видаткового касового ордера.

Видатковий касовий ордер (форма № КО-2) застосовується для оформлення видачі грошей з каси при обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Він виписується в одному екземплярі працівником бухгалтерії, підписується керівником підприємства (організації) і головним бухгалтером або уповноваженою на це особою.

Таблиця 2.2.1

Касові операції, що оформляються прибутковим касовим ордером [17, с. 132]

№ п/п

Господарська операція

Підстава

Кредит рахунка

1.

Готівкова виручка

Довідка-заява про прийняття виручки

70

2.

Одержання з банку до каси:

Чек із чекової книжки

31

— на виплату зарплати;

— для видачі на господарські потреби;

— витрати на відрядження;

— позики працівникам;

3.

Повернення невикористаних підзвітних сум

Авансовий звіт

372

4.

Внесення коштів на погашення нестачі за результатами інвентаризації

Акт результатів інвентаризації та витяг із протоколу зборів комісії

375

5.

Повернення позики, одержаної працівником для будівництва, придбання або упорядкування садової ділянки

Договір із працівником про позику

377

6.

Внесок готівкою на погашення заборгованості за товари, продані в

кредит

Кредитний договір з працівником

377

7.

Внесок до статутного капіталу

Виписка із статуту або витяг з протоколу зборів

46

8.

Плата батьків за утримання дітей у дитячих установах

Договір з працівником про утримання дітей у дитячих установах

377

9.

Внесення надлишку грошей за результатами інвентаризації каси

Акт результатів інвентаризації та витяг з протоколу зборів комісії

719

Перелік касових операцій, що оформляються видатковим касовим ордером, наведено в табл. 2.2.2.

Таблиця 2.2.2

Касові операції, що оформляються видатковим касовим ордером [21, с. 187]

№ п/п

Господарська операція

Підстава

Дебет рахунка

1

2

3

4

1.

Готівкова виручка до банку:

— самостійно;

Квитанція банку

311, 312

— через інкасацію

Супровідна відомість

333, 334

2.

Під звіт на господарські потреби і відрядження

Заява з візою керівника або наказ

372

3.

Виплата зарплати, грошових допомог із фонду оплати праці

Розрахунково-платіжна або платіжна відомість

661

4.

Виплата грошових допомог за рахунок відрахувань на державне соціальне страхування (допомога на похорон тощо)

Розрахунково-платіжна або платіжна відомість

377

5.

Видана працівникам позика

Двосторонній договір

377

6.

Внесення коштів на рахунки в банку для погашення нестач за результатами інвентаризації

Акт результатів інвентаризації та витяг із протоколу зборів комісії

311, 312

7.

Внесення на рахунок в банку суми, що одержана працівником на будівництво, придбання чи благоустрій садової ділянки

Договір з працівником про позику

311

8.

Внесення на поточний рахунок внеску працівників на погашення заборгованості за товари, продані в кредит

Кредитний договір з працівниками

311

9.

Внесення на поточний рахунок внеску до статутного капіталу

Виписка із статуту або витяг із протоколу зборів

311

10.

Внесення на поточний рахунок плати батьків за утримання дітей у дитячих установах

Договір з працівником про утримання дітей у дитячих установах

311

11.

Внесення надлишку грошей за результатами інвентаризації каси на поточний рахунок

Акт результатів інвентаризації та витяг із протоколу зборів комісії

311

Якщо на документах, що додаються до видаткових касових ордерів, є дозвільний підпис керівника підприємства, підпис керівника на видаткових касових ордерах не є обов'язковим.

Касир видає гроші лише особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або в документі, що його заміняє. У разі видачі грошей за дорученням, оформленим у встановленому порядку, в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача грошей бухгалтерія зазначає прізвище, ім'я та по

батькові особи, якій довірено одержати гроші. Якщо гроші видаються за відомістю, перед розписом про одержання грошей касир робить напис "За дорученням". Доручення залишається в касира і прикріплюється до видаткового касового ордера або відомості.

У разі виплати грошей за платіжними відомостями на титульній сторінці відомості робиться дозвільний напис про виплату грошей за підписом керівника і головного бухгалтера або уповноважених ними осіб із зазначенням термінів видачі грошей і суми прописом. Навпроти прізвищ осіб, яким не зроблено виплати за платіжною відомістю, касир ставить штамп або робить позначку від руки "Депоновано". В кінці відомості робиться запис про фактично виплачену суму і про суми, що підлягають депонуванню; їхній загальний підсумок має відповідати підсумку за платіжною відомістю. На загальну суму виписується видатковий касовий ордер або ставиться у відомості штамп "Видатковий касовий ордер №___".

Видача грошей із каси, не засвідчена підписом одержувача у видатковому касовому ордері, на виправдання залишку готівки в касі не приймається. Ця сума вважається недостачею і стягується з касира. Готівка, не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком каси і зараховується до прибутку підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...