WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

"Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

Перелік касових операцій, що оформляються видатковим касовим ордером, наведено в табл. 3.2

Таблиця 3.2

Касові операції, що оформляються видатковим касовим ордером ПП "Індустрія Клімату"

Господарська операція

Підстава

Дебет рахунка

Готівкова виручка здана до банку: самостійно

Квитанція банку

311, 312

Видано під звіт на господарські потреби і відрядження

Заява з візою керівника або наказ

372

Виплата зарплати, грошових допомог із фонду оплати праці

Розрахунково-платіжна або платіжна відомість

661

Видана працівникам позика

Двосторонній договір

377

Внесення коштів на рахунки в банку для погашення нестач за результатами інвентаризації

Акт результатів інвентаризації та витяг із протоколу зборів комісії

311, 312

Внесення на поточний рахунок внеску працівників за путівку

Протокол комісії з ССзТВП

311

Внесення на поточний рахунок внеску до статутного капіталу

Виписка із статуту або витяг із протоколу зборів

311

Внесення надлишку грошей за результатами інвентаризації каси на поточний рахунок

Акт результатів інвентаризації та витяг із протоколу зборів комісії

311

Видача грошей із каси, не засвідчена підписом одержувача у видатковому касовому ордері, на виправдання залишку готівки в касі не приймається. Ця сума вважається недостачею і стягується з касира. Готівка, не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком каси і зараховується до прибутку підприємства.

Прибутковий касовий ордер і квитанцію до нього, а також видатковий касовий ордер бухгалтер заповнює чітко, без виправлень, навіть тих, що застережені. В цих документах зазначається підстава для їх складання і наводиться перелік документів, що додаються. Видача прибуткового та видаткового касових ордерів або документів, що їх заміняють, на руки особам, які вносять або одержують гроші, забороняється. Приймання та видача грошей здійснюються лише у день складання касових ордерів.

Якщо підприємство буде в касі зберігати кошти в іноземній валюті, їх облік буде обліковуватися в окремій книзі за видами валют. Записи у касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору, кульковою або чорнильною ручкою. Перші примірники залишаються в касовій книзі. Другі примірники повинні бути відривними і є звітами касира. Обидва екземпляри нумеруються однаковими номерами. Записи касових операцій починаються на лицьовій стороні невідривної частини листа (після рядка "залишок на початок дня").

Підчистки та не оговорені виправлення в касовій книзі забороняються. Зроблені виправлення засвідчуються підписами касира і головного бухгалтера.

Записи в касовій книзі касир робить одразу після отримання чи видачі грошей за кожним ордером. Щоденно наприкінці робочого дня він підводить підсумки за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає в бухгалтерію як звіт касира другий примірник з прибутковими та видатковими документами під розписку в касовій книзі. Бланк звіту в кінці операцій за день не відривається. ПП "Індустрія Клімату"при здійсненні касових операцій з готівкою могла б забезпечити постійну наявність у своїх касах розмінної монети різних номіналів (не менше 5% від суми встановленого для підприємства ліміту залишку готівки в касі) для видання клієнтам (покупцям). Отже, підприємство дотримується порядку оформлення прийому та видачі готівки в касу. Кожний прибутковий та видатковий ордер підписується відповідними особами та реєструються в журналах, а також відображають всі господарські операції пов'язані з готівкою в касовій книзі на день їх здійснення.

3.2 Синтетичний та аналітичний облік готівкових та касових операцій у ПП "Індустрія Клімату"

Одержані касові звіти й документи обробляються. Кожний запис перевіряється по суті, звіряється з первинним документом, відтак у кожному документі та у звіті проставляється шифр синтетичного рахунка і субрахунків, що кореспондують з рахунком 30 "Каса". Залишок грошей на початок дня за звітом касира бухгалтер звіряє із залишком грошей на кінець дня, виведеним у попередньому звіті, й перевіряє правильність виведених оборотів і залишків.

Синтетичний облік наявності руху грошових коштів у касі ведеться на рахунку 30 "Каса", записи на якому здійснюють на підставі перевірених звітів касира загальними підсумками за день в журналі-ордері № 1 (по кредиту) і відомість № 1 (по дебету).

Рахунок 30 "Каса" ведеться за субрахунками: 301 "Каса в національній валюті", 302 "Касса в ноземній валюті".

Крім готівки в касі можуть зберігатися грошові документи і бланки суворої звітності.

До грошових документів належать, зокрема, акції, облігації й інші цінні папери; путівки в будинки відпочинку і санаторії; поштові марки, проїзні квитки тощо. Надходження і видача здійснюються за прибутковими та видатковими касовими ордерами і відображаються на рахунку 331 "Грошові документи в національній валюті" .Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Бланки суворого обліку, які знаходяться на зберіганні і видаються під звіт (бланки товаросупровідних документів тощо), обліковуються на забалансовому рахунку 08 "Бланки суворого обліку". Аналітичний облік ведеться по кожному виду бланків із зазначенням даних про місце зберігання, нумерації, кількості і вартості таких бланків.

ПП "Індустрія Клімату" використовує лише такі субрахунки 301 "Каса в національній валюті" і 311 "Поточний рахунок в національній валюті". За дебетом субрахунку 301 "Каса в національній валюті" відображається надходження грошових коштів до каси підприємства, за кредитом - виплата (витрачання) готівки. Розрахунки з покупцями відбуваються в готівковій формі. І саме надходження грошових коштів від них є для фірми основним каналом надходження. Основні господарські операції, які здійснюються в касі підприємства наведено у табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Облік грошових коштів у касі ПП "Індустрія Клімату"

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дт

Кт

Одержано готівку в погашення:

- довгострокової заборгованості

301

18

- заборгованості від покупців в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг

301

36

- винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданих безвід-соткових позик

301

37

Одержано кошти з банку в касу

301

31

Повернуто зарплату, надлишково видану працівникам

301

66

Одержано готівкою виручку від продажу товарів

301

70

Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів

15

301

Передано гроші з каси до банку

311

301

Зараховано на поточний рахунок виручку, здану касиром

31

301

Проведено передоплату за газети та журнали

39

301

Погашено заборгованість перед постачальниками та підрядниками

63

301

-заборгованість перед фондами соціального страхування та Пенсійним фондом

65

301

Виплачено заробітну плату працівникам підприємства

66

301

Погашено готівкою заборгованість перед кредиторами

68

301

Оплачено готівкою витрати фірми

91-95, 97

301


 
 

Цікаве

Загрузка...