WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

"Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" від 27.07.98 р. № 263 [17], відповідно до статті 12 Закону України "Про державну статистику та з метою посилення контролю за дотриманням касової дисципліни, наявністю, рухом і зберіганням товарно-матеріальних цінностей і запобігання зловживанням у фінансово-господарській діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності та господарювання затвердили типові форми первинного обліку N КО-1 "Прибутковий касовий ордер" і "видатковий касовий ордер " типової форми № КО - 2 , та використання касовової книги типової форми КО - 4 ,як реєстраційного документа ,де відображаються готівкові операції за кожний день.

В Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 25.03.2005 року [2] говориться, що підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки (розрахункові операції) зі споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку, зобов'язані здійснювати такі розрахунки через належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій. А також йде мова про порядок та правила застосування реєстраторів розрахункових операцій.

У Переліку № 1336 наводиться перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операцій без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, який затверджений постановою КМУ від 23.08.2000 р. № 1336.

Порядок техобслуговування і ремонту реєстраторів розрахункових операцій наведено у Порядку № 601, який затверджений постановою КМУ від 12.05.04 р. Положення № 343, яке затверджене наказом ДПА від 18.09.97 р. наводить порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 06.11.2008 року [ 3 ] вказує порушення норм з регулювання обігу готівки та фінансові санкції, які застосовуються до порушників.

Права, обов'язки і завдання, які покладаються на членів інвентаризаційної комісії та загальні принципи інвентаризації визначені в Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків.

При прийманні готівки в касу підприємства касири керуються Правилами визначення плaтоспроможності банкнот і монет [8].

Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється регулюється ведення касових операцій в Україні, є Положення № 259. Відповідно до визначення, зазначеного у цьому Положенні [13], готівка (готівкові кошти) — це грошові знаки національної валюти України — банкноти і монети, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами. При цьому ліміт каси — граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час.

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівку в межах, що не перевищує установлений ліміт каси. Сума готівки, яка перевищує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки.

Ліміт каси підприємство встановлює самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Форма такого розрахунку визначена додатком 2 до Положення № 259 і підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою).

Відповідно до Постанова Правління НБУ від 09.02.2005 року № 32 "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку" [9] встановлено граничну суму готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень.

Відповідно до Інструкції №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" від 04.06.2003 року [14] .банки відкривають своїм клієнтам рахунки: розрахункові, поточні, позикові, депозитні, бюджетні і субрахунки. Як підсумок, можна сказати, що регулювання грошового обігу пов'язане з низкою положень, наказів і законів, які необхідні для виявлення законності та достовірності господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Отже, ознайомившись з нормативною базою, веденням касових операцій можна стверджувати, що ПП "Індустрія Клімату" дотримується чинного законодавства та належним чином веде касову дисципліну підприємства. Оскільки підприємство не веде продаж товарів за готівковим видом розрахунків, то книга РРО не використовується. Тож ПП "Індустрія Клімату" займається реалізацією холодильного обладнання, первинні касові документи оформляються, відображаються в обліку та зберігаються на підприємстві згідно положення національного банку, також відповідно до наказу про облікову політику, підприємство здійснює готівкові операції на виплату заробітної плати, відряджень та господарських витрат.

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ІНДУСТРІЯ КЛІМАТУ"

2.1 Загальна характеристика ПП "Індустрія Клімату"

Приватне підприємство "Індустрія Клімату" створене з метою надання послуг населенню, отримання прибутку від підприємницької діяльності, задоволення матеріальних та соціально побутових потреб його учасників та працівників.

ПП"Індустрія Клімату" створене 01 квітня 2007 року. Засновниками підприємства є троє фізичних осіб.

Статутний капітал підприємства становить 100000,00 грн.

Основними видами діяльності ПП "Індустрія Клімату" є :

1. Гуртова, роздрібна торгівля продовольчими та не продовольчими товарами.

2. Торгівля продукцією виробничого призначення.

3. Торгівля сировиною, матеріалами комплектуючими та запасними частинами.

Середньооблікова чисельність працівників становить 6 чол, організаційну структуру підприємства можна розглянути у вигляді рис.2 .

Відповідно до Статуту (Додаток В) вищим органом управління підприємства є збори учасників. Вони складаються з учасників підприємства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.

Учасник підприємства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника підприємства. Учасники мають кількість голосів, пропорційну їхнім часткам у статутному капіталі.

Збори учасників скликаються не рідше трьох разів на рік.

Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснює Директор –Лебухорський Ігор Васильович. Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені підприємства , укладати договори, контракти та інші документи, пов'язані із діяльністю підприємства, розмір яких не перевищує 100000,00 грн.

В підприємстві створені такі фонди:

1. Фонд розвитку підприємства, що формується за рахунок щорічних відрахувань в нього в розмірі 55% чистого прибутку за рік.

2. Фонд матеріального стимулювання працівників підприємства, що формується за рахунок щорічних відрахувань в нього в розмірі 20% чистого прибутку за рік.

3. Для забезпечення виробничого ризику виконання своїх зобов'язань, покриття непередбачених витрат та втрат, погашення заборгованості підприємства у випадку його ліквідації, підприємства формує резервний (страховий) фонд.

Для забезпечення своєї діяльності підприємства: набуває, отримує в оренду, устаткування, комплектуючі вироби, товари, виробничі та інші приміщення та споруди, а також інше майно; купує у встановленому порядку необхідні матеріальні ресурси, сировину, обладнання, матеріали, комплектуючі вироби і приміщення, інші основні, оборотні засоби у підприємств, організацій і громадян; укладає у встановленому порядку договори з державними, громадськими, кооперативними та приватними підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами та іноземними фізичними та юридичними особами; вчиняє інші дії та здійснює іншу діяльність, яка відповідає меті його створення та не суперечить установчим документам і діючому законодавству України.

Відповідно організаційної структури директору підприємства підпорядковуються замісник складу, управитель в оптовій торгівлі, інженер з холодильного обладнання, менеджер із збуту та головний бухгалтер.


 
 

Цікаве

Загрузка...