WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

"Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства ""Індустрія Клімату""" - Курсова робота

Таким чином, методика контролю використання оборотних активів повинна включати контроль їх наявності, забезпечення і джерел, структури й динаміки їх змін, відхилень від нормативу,оборотності та кількості оборотів. Застосування такої методики контролю сприятиме повнішому виявленню резервів зростання платоспроможності, ліквідності, обсягів реалізації продукції суб'єктів господарювання.

Особливу увагу слід приділяти дослідженню напрямів прискорення оборотності оборотних активів. З метою попередження можливих зловживань, пов'язаних з нарахуванням та виплатою заробітної плати необхідно детально продумати кожен етап облікової роботи стосовно нарахування заробітної плати, утримань та видачі грошей, щоб крадіжки та розтрати грошових коштів на цій ділянці облікової роботи стали неможливими. Операції за рухом грошових коштів підлягають суцільній перевірці. Здійснюючи контроль касових операцій, слід керуватися Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Відповідно до наказу про облікову політику ПП "Індустрія Клімату" дотримується правил проведення (один раз на квартал) інвентаризації грошових коштів в касі підприємства з метою дотримання належним чином касової дисципліни. Контроль каси підприємства здійснюваться в такій послідовності: інвентаризація каси, перевірка дотримання Положення про ведення касових операцій, документальна перевірка прибуткових і видаткових касових операцій. Особливо ретельно необхідно аналізувати повноту і своєчасність оприбуткування грошей у касу, одержаних із поточних рахунків підприємств у банку, встановлювати шляхом зустрічної і взаємної звірки даних банківських виписок із рахунків підприємств, корінців чекових книжок, прибуткових касових ордерів і записів у касовій книзі.

Ознайомившись з обов язками головного бухгалтера приватного підприємства "Індустрія Клімату" зрозуміло, що до його функцій входить дуже великий об єм роботи: контроль, планування, складання звітності тощо. Вважаю, що для однієї людини це занадто широке коло обов язків, які до того ж вимагають підвищеної уваги і відповідальності. Для того, щоб полегшити роботу МВО і вдосконалити процес планування грошових коштів пропонуємо ввести в штат фірми нову посаду – бухгалтера по плануванню, який обчислював би можливі джерела надходження і витрачання грошових коштів. Головною метою розробки планів є синхронність надходжень і витрачань коштів, а також прискорення обороту грошей. На сьогодні більшість підприємств не планують рух грошових коштів, що призводить до постійної незбалансованості надходжень і витрачань коштів. Для удосконалення обліку готівкових грошових коштів пропонується в бухгалтерії підприємства використовувати комп'ютерну бухгалтерську програму "1С:Бухгалтерія 7.7." нової версії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р № 996 – XIV

 2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронно-контрольних касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 25.03.2005р. № 1999.

 3. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" від 06.11.2008 №436/95.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002р. № 989.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87 із змінами і доповненнями, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 28.01.00р. №15 , 30.11.00р. №304 та 22.11.2004р. №731

 6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.31.04 № 637.

 7. Положення про форму та зміст розрахункових документів затверджене наказом ДПАУ від 01.12.2000р. № 614.

 8. Правила визначення платоспроможності банкнот і монет, затверджені постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004р. за №574 і зареєстровані Міністерством юстиції України від 16.04.99р. за №242/3535.

 9. Постанова правління НБУ від 09.02.05р. № 32 "Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку".

 10. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків затверджена наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242.

 11. Інструкція з організації роботи з наявним зверненням установ банків України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 01.02.2001р. № 69.

 12. Інструкція "Про порядок виготовлення, збереження і застосування типових форм первинного обліку ДО-1 і М-20", затверджена наказом Держкомстату України від 27.07.98р. № 263.

 13. Інструкція Національного банку України № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" затвердена постановою Правління Національного банку України від 23.07.2002р. № 259.

 14. Інструкція Національного банку України №3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" затверджена постановою Правління Національного банку України від 04.06.2003р. № 121 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України.

 15. Інструкція про організацію роботи з готівкового обліку установами банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001р. №69.

 16. нструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена Постановою Національного банку України від 29.03.01р. № 135.

 17. Наказ Держкомстату України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" від 27.07.98р. № 263.

 18. Все про бухгалтерський облік: всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. – 2004-2005рр.

 19. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К., 2000. – 692с.

 20. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 592с.

 21. Бутинець Ф.Ф., Лайчук С.М., Олійник О.В. Організація бухгалтерського обліку: Підручник.- Житомир: ПП "Рута", 2002. – 592 с.

 22. Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Навчальний посібник. – Житомир: ПП "Рута", 2000. – 456с.

 23. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студ. спец "Облік і аудит" вищ. навч. закладів за редакцією Бутинець Ф.Ф. Житомир: ПП "Рута", 2005. – 756с.

 24. Бухгалтерський облік і фінансова звітність: навчальний практичний посібник за редакцією Голова С.Ф. Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс- клуб", 2000. - 768с.

 25. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За редакцією Р.Л.Хом"яка. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" , "Інтелект-Захід", 2001. -728с.

 26. Кім Г.М., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – к.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с

 27. Кривоносов Ю.Г., Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. – К., "А.С.К.", 2002. – 286с.

 28. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник.-Тернопіль: Карт-боланш, 2002.-628с.

 29. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу: Підручник. – К., 2000. – 260с.

 30. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 578с.

 31. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – Київ: А.С.К., - 784с.

 32. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К. Знання-прес, 2006. – 444с.


 
 

Цікаве

Загрузка...