WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості - Курсова робота

Облік витрат, виходу продукції (робіт, послуг) і визначення собівартості - Курсова робота

Як видно з таблиці, незалежно від типу стандарту кількість матеріальних витрат відповідає фактичним витратам. Водночас, є значні відхилення між фактичними витратами і стандартними на фактичний випуск.

Таблиця 2.4. Розрахунок відхилень

Показник

Стандартні витрати на фактичний випуск

Фактичні витрати

Відхилення

1. Матеріали, грн. .

2. Оплата праці, год.

3. Накладні витрати, грн.:

змінні

постійні

Разом

19000

12000

39000

5000

75000

18340

11040

39880

5342

74602

-660

-960

+880

+342

-1898

2.5. Правомірність віднесення витрат на собівартість

Калькуляція собівартості продукції (робіт, послуг), будучи частиною внутрішньогосподарчого (управлінського) обліку підприємства, дає можливість приймати його власникам і керівникам цілий ряд рішень при здійсненні господарської діяльності, і перш за все з питань, пов'язаних з ціноутворенням.

Основними документами, регулюючими порядок формування виробничої собівартості і собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) для всіх підприємств, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. У тому числі що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, є П(С) БУ 16 "витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, із змінами і доповненнями, і розроблені на його основі галузеві методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг). Так, пункт 11 П(С) БУ 16 передбачає формування двох видів собівартості:

1) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що включає:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати;

- змінні загальновиробничі витрати і постійні розподілені загальновиробничі витрати;

2) собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), що складається з:

- виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду;

- нерозподілених постійних загально-виробничих витрат;

- наднормативних виробничих витрат.

Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) включає тільки витрати, безпосередньо зв'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією і організацією виробництва, а в частині витрат на управління (невигідних витрат) - тільки загально-виробничі змінні і постійні розподілені.

Нерозподілені загально-виробничі витрати не відносяться до виробничої собівартості, а збільшують собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг). Згідно П(С) БУ 16 на ЧП "Газель" ведеться накопичувальна відомість витрат і Відомість розподілу витрат. В таблиці 2.5. представлена накопичувальна відомість витрат ЧП "Газель" за 2004 рік.

Допоміжна відомість №1 розподіли витрат підприємства між видами діяльності (виробничої і торгової) для формування собівартості продукції (декоративно-бетонні покриття), що виготовляється, за 2002-2004 роки представлена в таблиці 2.5. (дані узяті з Накопичувальної відомості витрат підприємства). В таблиці 2.6. показаний річний об'єм продукції, що виготовляється і реалізованої.

За даними таблиці видно, що в 2001 році підприємство почало освоювати новий вид діяльності "декоративні вироби з бетону". Новий продукт на ринку користується попитом і ми бачимо, що матеріальні витрати в порівнянні з подальшими роками найвищі.

Зміни відбулися в 2002 році оскільки керівництвом підприємства було ухвалено рішення удосконалити технологію і значно поліпшити якість пропонованого продукту за рахунок придбання сучасного устаткування і використовування новітніх добавок в бетон.

На час реконструкції і модернізації виробництво нових виробів було припинено на 4 місяці, про що говорить низьке зниження матеріальних витрат на виробництво і інших операційних витрат.

Таблиця 2.5. Накопичувальна відомість витрат підприємства за 2004 р. ПП "Газель"

п/п

Статті витрат

Всього витрат,

грн..

У тому числі по рахівницях (субрахункам) бухгалтерського обліку, грн.

1

2

3

4

5

6

1.

Матеріальні витрати: - сировина і матеріали

18340

18340

МБП (спецодяг)

105

105

ГСМ

740

740

- канцелярські товари, бланки, миючі засоби

47

47

2.

Електроенергія, теплоенергия, послуги водоканалу для виробничих потреб

1570

1380

190

3.

Заробітна платня робітників і службовців

11040

8535

2505

Разом оплата праці

11040

8535

2505

4.

Амортизація основних засобів

3735

2506

891

338

5.

Амортизація МНМА

134

134

Разом амортизації

3869

2640

891

338

6.

Вартість ремонту приміщення із заміною шиферу

300

300

1400

1400

7.

Ремонт вантажного автомобіля (заміна запчастини)

940

940

8.

Ремонт оренди легкового автомобіля (запчастина)

275

275

9.

Оренда легкового автомобіля

400

400

10.

Витрати на відрядження (по збуту)

204

204

11.

Банківське обслуговування

1017

1017

12.

Витрати, пов'язані з реєстрацією підприємства

120

120

Разом

40367

30895

5583

3889

Прагнучи зберегти робочий колектив, скорочення на фірмі не проводилися і оплата праці видавалася в повному об'ємі. Ці чинники значно понизили рентабельність продукції в 2002 році, але збільшили потенціал і конкурентоспроможність.

Таблиця 2.6. Річний об'єм продукції, що виготовляється і реалізовується на ПП "Газель"

Продукція

Роки

2002

2003

2004

Річна, в м2

2500

1640

2180

Реалізована, в м2

2000

780

3430

В 2003 році покупка комп'ютера значно полегшила і стандартизувала управлінський і бухгалтерський облік. Чітка відмінність витрат по ознаках і суцільна документація витрат дозволяє точно визначити повну собівартість продукту за той або інший період, визначити запаси і потребу у фінансових і трудових ресурсах на майбутній період. Одна з основних задач управлінського обліку - це забезпечення ритмічності роботи виробництва.

Розділ 3. Удосконалення обліку витрат на виробництво та калькуляції собівартості продукції

Якість облікових даних про витрати оцінюється адміністрацією підприємства з позиції їх придатності для ухвалення управлінських рішень.

Удосконалення технології, упроваджене в 2002 році дозволяє скоротити витрати, шляхом використовування "Релаксола" для збільшення міцності і зменшення використовування цементу і води в суміші. Ми пропонуємо використовувати фінську добавку МР5 для тієї ж мети.

Для збільшення продажів на підприємстві необхідно організувати відділ маркетингу, який займатиметься ефективною рекламою і прямим зв'язком із споживачами. Забезпеченням ритмічності надходження запасів сировини і матеріалів на склад повинен займатися технолог-економіст, що понизить кількість технологічних простоїв.


 
 

Цікаве

Загрузка...