WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження - Курсова робота

Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження - Курсова робота

Причина не сумісництва лежить в відсутності обліку якості насіння. Ринкові ціни коливаються в залежності від якості насіння. По сумі витрат на виробництво продукції фактично неможливо судити про рентабельність виробництва.

Слід відмітити, що облік виробництва продукції рослинництва по кількості і якості не потребує зіставлення додаткових документів. Достатньо в діючі документи по руху продукції внести показники якості.

Всі розроблені нами первинні документи прилаштовані для обробки новими засобами об рахункової техніки, залучення до практики яких значно знизить кількість діючих документів, а також строки документообігу. Підвищиться обґрунтованість інформації про витрати, обсягах і якості отриманої продукції соняшника, підвищиться контроль за витратами на виробництво, збереженістю, надходженням і використанням продукції, утворюються умови для об'єктивного нарахування собівартості продукції з обліком її якості.

Тому є доцільним контроль якості зберігаємої продукції здійснювати один раз в місяць або квартал після її оприбуткування. Це дозволить попереджувати зниження якості і нераціональні втрати продукції.

Зростаюча роль собівартості у всій системі економічних категорій обумовлює необхідність подальшого вдосконалення методів обліку і її розрахунку. Надмірна деталізація об'єктів обліку витрат при простому їх веденні нічого позитивного не дасть, якщо навіть облік витрат в рослинництві вести по біологічним сортам. Експерименти показали, що при цьому не підвищується рівень контролю за витратами, а розрахована собівартість соняшника буде з точки зору її нарахування більш чіткою, але недостовірною і непридатною для управління.

В виробничих умовах для управління діяльністю організації в рослинництві необхідна інформація, яка дозволить оперативно реагувати на відхилення від нормативних показників. Облік до теперішнього часу забезпечував достатньою інформацією управління рослинництвом. Однак в умовах ринку підвищується потреба в більш оперативному бухгалтерському і достовірному первинному обліку.

Одним із важливих елементів метода бухгалтерського обліку є інвентаризація господарських засобів. Однак інвентаризація окремих видів продукції (готової продукції, насіння) проводиться максимум 1-2 рази в рік, і без якісного аналізу. Втрати якості продукції, як вказувалося вище, особливо при недотриманні технології зберігання.

Інвентаризація проводиться шляхом фактичного заміру, зважування та рахування цінностей. Після перевірки складаються інвентаризаційні відомості та здаються в бухгалтерію підприємства.

До вибіркової перевірки представлені первинні документи:

- інвентаризаційні відомості;

- відомості аналітичного обліку по балансовому рахунку 23 „Виробництво", порушень не виявлено.

Зведений облік витрат на виробництво здійснюється на основі зведених даних, отриманих в результаті обробки первинної документації. Згідно цих даних зведеного обліку витрат на виробництво складається калькуляція фактичної виробничої собівартості продукції.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

В даній роботі було досліджено наукові основи обліку витрат і виходу продукції рослинництва, економічна суть витрат виробництва та завдання їх обліку, класифікація виробничих витрат, об'єкти обліку витрат технічних культур та їх обґрунтування, первинний облік витрат на виробництво і виходу продукції, синтетичний і аналітичний облік витрат і виходу продукції технічних культур, особливості обліку технічних культур і обчислення собівартості продукції, удосконалення обліку витрат і виходу продукції Підприємство "Аскон" знаходиться в с. м. т. Якимівна Запорізької області. За період з 2003р. по 2005р. за всіма показниками розміру виробництва відбувалося збільшення. Спостерігається суттєве збільшення рівня повної собівартості.

Транспортний зв'язок з обласним центром здійснюється за допомогою автомобільних доріг з твердим асфальтним покриттям. Найближча залізнична станція Якимівка Придніпровської залізничної дороги – 3км. Відстань до обласного центру (м. Запоріжжя) складає –150 км. В господарстві добре розвинена сітка зовнішньо та внутрішньогосподарських доріг з твердим покриттям (гравій, асфальт, присутні також і ґрунтові шляхи), що відображається на зниженні витрати на транспортування сільськогосподарської продукції та товарно матеріальних цінностей.

Для обліку витрат та калькуляції собівартості ПП "Аскон" використовує комп'ютеризовану систему обліку.

Дослідивши облік витрат і виходу продукції технічних культур та калькуляцію їх собівартості на прикладі ПП "Аскон", можна навести такі пропозиції:

1 Для забезпечення на підприємстві організації оперативного економічного контролю за формуванням собівартості продукції, ми пропонуємо впровадити в практику нормативний метод обліку затрат. Наявність показників нормативної калькуляції дає змогу виявити відхилення від норми та вчасно приймати управлінські рішення.

В первинні документи по обліку витрат внести такі зміни:

- в „Подорожній лист вантажного автомобіля" внести додаткові показники: норма затрат пального, фактичні затрати пального, відхилення від норми.

- в „Акт про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів і гербіцидів" внести норми витрати на 1га. в натуральній вазі та в перерахунку на 100% діючої речовини.

- в рахунок-фактуру внести додатковий показник якості.

Отже, можна зробити висновок, що тема обліку і аналізу витрат була детально розглянута в багатьох аспектах у даній курсовій роботі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Антони Р. Основы бухгалтерского учета: Пер. с англ. - М.: СП "Триада НТТ", 1992.

 2. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М, Чижевська Л.В.

 3. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За ред. Проф.Ф. Ф. Бутинець; 2-е вид., перероб. І доп. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 480 с.

 4. Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ Ф.Ф. Бутинець, Л.Б. Чижевські, Н.В. Герасимчук. - Житомир: ЖГП, 2001. -448 с.

 5. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. М.Ф. Огійчука. - К.: Урожай, 1994.

 6. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. - М.: Аудит. 1998.

 7. Карпова Т.П. Основы управленческого учета: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 1997. -392 с.

 8. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2001. -350 с.

 9. Коваленко В.В. и др. Организация бухгалтерского учета на СП / Коваленко В.В., Евстигнеев Е.Н., Соколов ВЛ. / - М: Финансы и статистика, 1991.

 10. Литвин Ю.А. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. Тернопіль.: Чарівниця, 1995.

 11. Международные стандарты учета. - М.: Аудит-трейнинг, 1992.

 12. Мех Я.В., Сумкіна Н.В., Дерій В.А. Облік, контроль та аналіз в умовах ринкових відносин. К.: НМК ВО, 1992.

 13. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Затв. Постановою Кабінета Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. У редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.01. 1998 р. № 10.

 14. Сук Л.К. Бухгалтерський облік в сільському господарстві. К.: Урожай, 1994.

 15. Типове положення планування обліку і калькулювання, собівартості продукції / робіт, послуг / сільськогосподарських підприємств. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 452.

 16. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. М.: Финансы и статистика, 1992.

 17. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності. К.: "А. С.К. ", 1998.

 18. Управленческий учет / Под ред. В. Палия и Р. Вандер Вила. - М.: ИНФРА - М, 1997-480 с.

 19. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2001. - 512 с.

 20. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д. Шеремета. - 2-е изд., испр, - М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2003. - 512 с.

 21. Хорнгрен Ч., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. - М.: Финансьі и статистика. 1995.

 22. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет / торговые и посреднические предприятия / - Харьков: Интеллект - ЗК, 1998.

 23. Яругова А.Д. . Управленческий учет / опыт зкономически развитых стран / М.: Финансы и статистика, 1991.


 
 

Цікаве

Загрузка...