WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження - Курсова робота

Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження - Курсова робота

Витрати на зрошення та осушення можуть бути обліковані в другій або третій групах, що залежить від характеру проведених витрат: по другій групі як незавершене виробництво, що переходить на наступний рік; по третій групі розподіляємі витрати поточного року.

Четверта група.

Силосування, сінажування, збирання і скиртування соломи, виробництво трав'яного борошна та інші. Обліковують такі витрати по окремих об'єктах з метою більш точного визначення окремих видів супутньої та побічної продукції або конкретизації витрат по кормовиробництву. В кінці року по таких об'єктах обліку вираховують фактичну собівартість продукції або розподіляють витрати на аналітичні рахунки об'єктів першої групи.

Первинний облік витрат на виробництво і виходу продукції технічних культур.

Записи про витрати та вихід продукції здійснюють на підставі бухгалтерських документів. Їх можна поділити на п'ять груп:

  • по обліку витрат праці;

  • по обліку предметів праці;

  • по обліку засобів праці;

  • по обліку вартості робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами та організаціями;

  • по обліку виходу продукції.

Документи по обліку предметів праці підтверджують витрачання при вирощуванні соняшнику різних матеріальних цінностей: насіння, добрив, малоцінних предметів. Для цього складають такі документи: акт на витрату насіння і садивного матеріалу (форма №119) – списання на посів насіння і садивного матеріалу; акт на використання мінеральних, органічних і бактеріологічних добрив, отрутохімікатів та гербіцидів (форма №118) – списання внесених добрив, отрутохімікатів і гербіцидів; акт на списання виробничого та господарського інвентаря, малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма №126) – списання дрібного інвентаря, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Дані цих документів систематизують у звіт про рух матеріальних цінностей (форма №121), з якого проводять записи у виробничі звіти або книгу обліку виробництва.

Документи по обліку засобів праці фіксують витрати в рослинництві по використанню основних засобів шляхом нарахування амортизації. Для цього передбачено такі документи: розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на на початок року (форма №10.2.5. с. -г), відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (форма №10.2.6. с. -г), відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць (форма №10.2.7. с. -г), відомість розподілу амортизації по основних засобах галузі рослинництва (форма №63).

Документи по обліку вартості робіт і послуг, виконаних сторонніми підприємствами та організаціями, фіксують вартість таких робіт і послуг. Це рахунки на оплату, акти приймання виконаних робіт. На підставі цих документів відображають витрати по конкретних об'єктах обліку рослинництва.

Документи по обліку виходу продукції призначені для оприбуткування від урожаю насіння соняшнику. Такими документами є: реєстр відправки насіння соняшнику з поля (форма №77), путівка на вивезення продукції з поля (форма №77а), талони (форми №77б, №77в, №77г), реєстр приймання насіння соняшнику (форма №78а), реєстр документів на вибуття продукції (форма №79), відомість руху насіння соняшнику (форма №80), щоденник надходження сільськогосподарської продукції (форма №81).

Інформацію з документів по виходу продукції включають у звіт про рух матеріальних цінностей (форма №121) і записують у виробничі звіти або книгу обліку виробництва.

Аналітичні рахунки відкривають у виробничому звіті або книзі обліку виробництва. Витрати обліковують за місяць та наростаючим підсумком з початку року.

У виробничому звіті передбачено витрати показувати за елементами з кредиту кореспондуючих рахунків. Облік виробництва продукції соняшнику ведуть на рахунку 23 „Виробництво", субрахунок 1 „Рослинництво". Це активний калькуляційний рахунок, за дебетом якого відображають витрати на виробництво, а за кредитом – вихід продукції.

Синтетичний і аналітичний облік витрат і виходу продукції.

Аналітичний облік в рослинництві ведуть по об'єктах, якими є сільськогосподарські культури (групи культур), роботи, внутрігосподарські підрозділи тощо. Об'єкти обліку рослинництва визначають у кожному господарстві, виходячи з конкретних умов господарювання.

Аналітичні рахунки відкривають у виробничому звіті або книзі обліку виробництва. Витрати обліковують за місяць та наростаючим підсумком з початку року.

Якщо в господарстві вирощують зернові культури по інтенсивній технології, то забезпечується окремий облік витрат і виходу продукції по інтенсивній і звичайній технологіях. Розмежовують облік витрат і виходу продукції на зрошуваних, не зрошуваних та осушених землях.

Облік виробництва продукції рослинництва ведуть на рахунку 23 "Виробництво", субрахунок 231 "Рослинництво". Це активний калькуляційний рахунок, по дебету якого відображають витрати на виробництво, а по кредиту - вихід продукції (табл.7).

При здійсненні витрат дебетують рахунок 23, а кредитують різні рахунки залежно від видів витрат (матеріальні, розрахункові та інші рахунки). Готову продукцію оприбутковують з кредиту рахунку 23 в кореспонденції з рахунком 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва". Продукція оприбутковується протягом року по плановій собівартості, яка коригується в кінці року до фактичної. Якщо фактична собівартість була менша за планову, то сторнується дебет 27 і кредит 23 рахунку на суму перевищення. А коли фактична собівартість була більшою за планову, то робиться запис по дебету 27 і кредиту 23 рахунку на суму, яка зрівняє планову собівартість з фактичною.

Якщо на підприємстві займаються одержанням сортового насіння, то облік має бути деталізований по насіннєвих ділянках, культурах, репродукціях. Він ведеться окремо від вирощування "рядового" зерна.

Таблиця 3.1.

Кореспонденція рахунків по обліку витрат продукції соняшнику.

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

Списано матеріальні цінності на виробництво

Продукції соняшника:

добрива, отрутохімікати

231

208

різна сировина і матеріали

231

201

нафтопродукти та інші види палива

231

203

запасні частини

231

207

насіння та посадковий матеріал

231

27, 208

малоцінні та швидкозношувані предмети

231

22, 132

Витрати минулого року по незавершеному виробництві віднесено на культури під урожай поточного року

231

231

Списано витрати по сільськогосподарським культурах., які приорані на зелене добриво під інші культури

231

231

Виконано роботи і надано послуги для вирощування соняшнику власними допоміжними промисловими виробництвами

231

234

1

2

3

Списано витрати машинно-тракторного парку на рослинництво

231

91, 231

Списано загально виробничі витрати на рослинництво в порядку їх розподілу

231

91

Списано послуги інших виробництв для рослинництва

231

233

Частину витрат майбутніх періодів віднесено на сільськогосподарські культури

231

39

Витрати готової продукції на потреби рослинництва

231

27

Нараховано підрядникам та іншим стороннім організаціям за виконані роботи і надані послуги по вирощуванню соняшника

231

63, 68

Нараховано збір на обов'язкове державне пенсійне і соціальне страхування по оплаті праці в рослинництві

231

65

Нараховано фіксований сільськогосподарський податок

231

64

Нараховано оплату праці за виконання робіт

231

66

Списано витрати для рослинництва, проведені через підзвітних осіб

231

372

Нараховано знос по основних засобах, що використовуються в рослинництві

231

131

Оприбутковано продукцію від урожаю

27

231

Сторнуються мертві відходи та усушки продукції соняшнику

27

231

Оприбутковується продукція одержана від догляду за лісосмугами

209

231

Списано витрати по загинувши посівах соняшника

991

231

Коригування планової собівартості продукції до рівня фактичної: збільшення вартості – звичайним записом, зменшення вартості – методом „червоне сторно"

27,90

231


 
 

Цікаве

Загрузка...