WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Проходження практики з курсів: “Податкова система”, “Бухгалтерський облік” - Реферат

Проходження практики з курсів: “Податкова система”, “Бухгалтерський облік” - Реферат

РОБОЧА ПРОГРАМА
проходження практики з курсів:
"Податкова система", "Бухгалтерський облік"
Студентом групи П-22 ІІ курсу факультету "Підготовка молодших спеціалістів" з спеціальності "Фінанси" спеціалізації "Податкова справа" Буковинського державного фінансово-економічного інституту Гритчука Степана Ярославовича, коломийська ОДПІ строком з 07 травня по 14 червня 2002 року
_______________________________________________________________
(форма програми)
?
Робоча програма з курсу "Податкова система"
п/п Назва тем і окремих питань теми Кіль-кість днів Дата вико-
нання Прізвище, посада керівників практики
1
2
3
4
5
Тема 1. Загальне знайомство з структурою місцевого державного податкового органу, організацією його роботи
1.
Ознайомитись :
- з структурою, функціями, завданнями державного податкового органу, правами, обов'язками та відповідальністю працівників ДПІ (А);
- з порядком взяття на облік та зняття з обліку платників податку.
Виконати :
- скласти структуру державного податкового органу,
- взяти на облік юридичну та фізичну особу - платників податків 1
07.05 Бундзяк перший заступник начальника інспекції
Тема 2. Податок на додану вартість та акцизний збір
2.
Ознайомитись:
- з складом платників, звітною та платіжною дисципліною;
- з порядком проведення контролю за правильністю обчислення і своєчасністю сплати ПДВ і акцизного збору
Виконати:
- взяти участь у перевірці податкових декларацій з ПДВ і розрахунків по акцизному збору (2-3 платників);
- провести аналіз основних порушень податкового законодавства
1
1
08.05
10.05 Котурлаш начальник відділу прямих і непрямих податків
Тема 3. Податок на прибуток підприємств і організацій
3.
Ознайомитись:
- зі складом платників податків, звітною та платіжною дисципліною;
- порядком отримання та перевірки податкової звітності
Виконати:
- перевірити декларації про прибуток підприємства (2-3 платників);
- провести аналіз основних порушень податкового законодавства
1
1
11.05
13.05 Котурлаш
Тема 4. Прибутковий податок з громадян.
4.
Ознайомитись:
- з організацією роботи в податковому органі з нарахування і стягнення прибуткового податку,
- з організацією та порядком проведення податкового обліку платників, які оподатковуються безпосередньо податковим органом;
- із справами 3-4 громадян, які займаються підприємницькою діяльністю за реєстраційним свідоцтвом;
- з порядком проведення перерахунку авансових сум прибуткового податку громадян, що займаються підприємницькою діяльністю на протязі року;
- з порядком видачі свідоцтва про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - фізичною особою;
- з порядком видачі громадянам свідоцтв, патентів на право заняття підприємницькою діяльністю.
Виконати:
- під керівництвом податкового ревізора провести перевірку на одному промисловому підприємстві з питання правильності утримання повноти і своєчасності перерахування в доход бюджету прибуткового податку,
- разом з працівниками податкового органу провести перевірку 1 - 2 громадян, які зал маються підприємницькою діяльністю;
- разом з керівником практики провести річний перерахунок прибуткового податку;
1
1
1
14.05.
15.05
16.05 Шеремета начальник управління оподатку-вання фізичних осіб
Тема 5. Інші податкові платежі
Ознайомитись:
- зі складом платників, звітною та платіжною дисципліною земельного податку, податку з власників транспортних засобів, фіксованого сільськогосподарського податку,
- з організацією і проведенням підготовчих заходів з обліку платників земельного податку - фізичних осіб, з календарним планом заходів;
- погосподарськими книгами сільських Рад народних депутатів та земельно - кадастровими книгами сільськогосподарських підприємств;
- порядком видачі одноразових патентів громадянам.
Виконати:
- перевірити розрахунки земельного податку, податку з власників транспортних засобів, фіксованого сільськогосподарського податку, місцевих податків і зборів (2-3 платників);
- разом з керівником практики провести податковий облік по платі за землю та перевірити правильність його нарахування в сільській Раді народних депутатів
1
1
17.05
20.05 Максим юк заступник начальника, начальник управління оподатку-вання юридичних осіб
Тема 6. Платежі за спеціальне використання природних ресурсів
Ознайомитись :
- зі складом платників та порядком обчислення бору за спеціальне використання лісових ресурсів, збору за спеціальне використання водних ресурсів, плати за користування надрами при видобуванні корисних копалин, збору за геологорозвідувальні роботи, збору за забруднення навколишнього природного середовища.
Виконати :
- перевірити податкову звітність вказаних платників (2-3 платників);
- провести аналіз основних порушень податкового законодавства.
1
1
21.05
22.05 Максимова
Начальник відділу місцевих ресурсних (рентних) і неподатко-вих платежів
?
Тема 7. Інші доходи бюджетів та неподаткові платежі
Ознайомитись:
- зі складом інших доходів, які надходять в бюджет на території регіону (міста);
- з порядком видачі торгових патентів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності;
- зі складом платників (органами; які утримують державне мито), актами ревізій по даному питанню;
- зі складом платників та порядком сплати єдиного податку - юридичними особами.
Виконати:
- взяти участь у видачі торгових патентів;
- взяти участь у ревізії (перевірці) правильності утримання держмита в одній з установ, а саме:
а) нотаріальній конторі;
б) сільській Ряді народних депутатів.
- перевірити розрахунок єдиного податку
юридичної особи
1
1
23.05
24.05 Максим'юк заступник начальника, начальник управління оподатку-вання юридичних осіб
Всього 14
Керівник практики _____________________ (підпис)
Студент-практикант _____________________ (підпис)
Робоча програма з курсу "Бухгалтерський облік"
Швейна фабрика м. Коломиї
(назва підприємства)

п/
п Назва теми і окремих питань
теми Кіль
кість
днів Дата
виконан-ня Прізвище, посада
керівника
практики
1
2
3
4
5
1.
Тема 1. Структура та
організація бухгалтерії 0,5
27.05
Ознайомитись:
- з структурою бухгалтерії та розподілом роботи між відділами та працівниками;
- з формою обліку, що використовується на підприєм-стві;
- з державним регулюванням бухгалтерського обліку,
- з організацією бухгалтерського
обліку на підприємстві;
Виконати:
скласти схему структури бухгалтерії;
- дати коротку характеристику
відділів бухгалтерії; скласти графік документообороту.
Маркова З.Л.
головний бухгалтер
2.
Тема 2. Облік необоротних
активів
1,5
28.05
?
Ознайомитись:
- з нормативно-законодавчими актами, що регулюють порядок
ведення обліку необоротних активів;
- з складом класифікації та оцінки необоротних активів;
- з документальним оформленням обліку руху необоротних активів;
- з порядком нарахування зносу по оборотних активах відповідно П(С) БО 7 "Основні засоби", П(С) БО 8 "Нематеріальні активи" та Закону України "Про оподаткування прибутків підприємства";
- порядком та особливостями
проведення інвентаризації

 
 

Цікаве

Загрузка...